Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy23 Lutego 2018

  , pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być również udzielone w tej samej formie. Przykładowo do zbycia/nabycia nieruchomości pełnomocnictwo jest udzielane w formie aktu notarialnego. (...)

 • Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna21 Marca 2008

  , to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno zostać udzielone w tej samej formie. Nie wynika zatem wprost z treści żadnego przepisu, że do działania przed urzędem miasta wymagane jest pełnomocnictwo

 • Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna27 Lipca 2007

  przyjechać do Polski, aby sporządzić nowe pełnomocnictwo notarialne. Co mogę i jak, załatwić to drogą pocztową? Jakie dokumenty musiałaby przysłać córka, abym mógł mieć jej pełnomocnictwo, (...)

 • Odpowiedzialność pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna4 Stycznia 2007

  kodeksu cywilnego. Art. 98  kc ze względu na zakres umocowania rozróżnia trzy rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo rodzajowe, pełnomocnictwo szczególne. (...)

 • Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza21 Czerwca 2008

  komandytariusza do działania w imieniu spółki może być tylko pełnomocnictwo cywilne lub prokura udzielone mu przez działających w imieniu spółki komplementariuszy. Wyjątkowo pełnomocnictwo (...)

 • Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym20 Grudnia 2016

  niezwłocznie prostować lub odwoływać oświadczenia pełnomocnika.   W jaki sposób ustaje pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo może ustać przez wypowiedzenie przez jedną ze stron stosunku (...)

 • Pełnomocnictwo procesowe3 Lutego 2010

  . Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji. Jak mogę ustanowić pełnomocnictwo procesowe? Pełnomocnictwo

 • Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?16 Czerwca 2011

  (pełnomocnictwo ogólne). Powinno być ono zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. Może ustanowić też pełnomocnictwo rodzajowe, dzięki któremu pełnomocnik będzie mógł (...)

 • Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?14 Września 2017

  niejako pomocniczo wskazuje, że pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo

 • Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych20 Sierpnia 2015

  notarialnie (urzędowo) poświadczonymi. Podsumowując - każdy przypadek należy oceniać odrębnie, szczególną uwagę zaś należy zwracać wtedy, gdy pełnomocnictwo (w zakresie formy) poddane (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna22 Stycznia 2009

  ; 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. § 2. Pełnomocnictwo (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty20 Sierpnia 2008

  nie może się podpisać, podpisuje pełnomocnictwo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. Art. 91. Pełnomocnictwo procesowe

 • Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym19 Kwietnia 2017

  ustanowioną na podstawie dotychczasowych przepisów, uznaje się za pełnomocnika szczególnego w rozumieniu art. 138e ustawy do spraw kontroli podatkowych. pełnomocnictwo ogólne, postępowanie

 • Ustanowienie kurateli dla odbierania renty – opinia prawna15 Marca 2005

  pamiętać aby dokładnie wyjaśnić do jakich czynności potrzebne jest pełnomocnictwo i co dokładnie powinno ono obejmować. Kuratela Ponieważ, jak Pani wspomniała, Pani mama jest osobą starszą, (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)31 Października 2007

  odwołane.  2. Jeżeli pełnomocnictwo obejmuje kilka osób ustanowionych do tych samych czynności, za pełnomocnika uważa się tego z nich, który dokonał czynności i dołączył pełnomocnictwo (...)

 • Pełnomocnictwo a prokura? 31 Marca 2015

  zmianami); Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209, ze zmianami) mocodawca, pełnomocnictwo, prokura, pełnomocnik, prokurent, reprezentacja

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)5 Sierpnia 2008

  podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu nie wymaga notarialnego poświadczenia podpisu.3. Jeżeli sędzia-komisarz tak postanowi, głosowanie na

 • Kiedy można zawrzeć umowę z samym sobą?17 Lipca 2017

  oświadczenie woli reprezentowanego (mocodawcy) - tzw. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego (...)

 • Płatniku, pamiętaj o terminowym przesłaniu informacji PIT21 Stycznia 2018

  w formie elektronicznej przez ePUAP (do ministra właściwego do spraw finansów publicznych). Jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów

 • Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?30 Września 2017

  innej osoby? Tak. Należy jednak przedłożyć stosowne pełnomocnictwo od osoby, której dotyczy wniosek. Czy można uzyskać zaświadczenie o niekaralności pocztą? Tak. Należy pobrać formularz (...)

 • Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki? - opinia prawna 13 Czerwca 2008

  raczej na uwadze kontrahenta takiej spółki (a więc np. Państwa firmę), byłby to więc argument dla Państwa, gdyby chcieli Państwo podważyć umowę. członek zarządu, pełnomocnictwo, reprezentacja

 • Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna1 Września 2006

  , pełnomocnictwo „notarialne” może sporządzić także polski konsul w USA. Zgodnie z art. 19 ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (Dz. U. 2002 Nr (...)

 • Prokura w Kodeksie cywilnym27 Września 2017

  oddziałowej; Wzór prokury łącznej; Odwołanie prokury. prokura, handlowa, pełnomocnictwo, upoważnienie

 • Jak złożyć skargę na naruszenie przepisów RODO?14 Lipca 2018

  ;formie elektronicznej przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem

 • Termin na wyznaczenie inspektora ochrony danych29 Maja 2018

  (IOD)  [DOCX] Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego Inspektora Ochrony Danych (IOD) Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, by dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • PEŁNOMOCNICTWO

  Czy wymagane jest pełnomocnictwo notarialne w przpadku korzystania ze świadczeń z wypłacanych z pomocy społecznej? Bądź podpisywania wywiadów środowiskowych (...)

 • Komornik - alimenty - jak napisać pełnomocnictwo????

  Jak mój 18 letni syn ma napisać pełnomocnictwo dla mnie? Chodzi o zaległe alimenty. A może nie muszę mieć pełnomocnictwa, syn mieszka ze mną i (...)

 • Ustalenie nieważności aktu notarialnego- kazus

  Witam, Przedstawiam kazus do rozwiązania. Czy jest możliwość podważenia pełnomocnictwa-aktu notarialnego, którego odpis przedkładam w załączeniu? Odpowiadając (...)

 • Obowiązek opieki nad babcią

  Moja babcia ma 92 lata, w 2005 roku udzieliła mojej mamie pełnomocnictwa, od tej pory mama zajmowała się babcią i pobierała jej emeryturę. Od ok (...)

 • alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

  Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane