Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane5 Lipca 2010

  ;materiałów budowlanych. Zniesiono datę graniczną składania wniosków przez osoby fizyczne. Nowelizacja umożliwiła więc korzystanie z systemu zwrotu przez osoby fizyczne, (...)

 • Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?6 Maja 2007

  opodatkowania pomocy niepieniężnej otrzymywanej w ramach 2 Priorytetu ZPORR przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej?  Pomoc, jaką otrzymują osoby fizyczne (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych27 Listopada 2008

  być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej na podstawie udzielonego zezwolenia. 2. Gry, o których mowa w ust. (...)

 • Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!17 Października 2012

  go - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków

 • Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?24 Sierpnia 2016

  gruntów na obszarze m.st. Warszawy; dotyczy to również do osób, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005 r.; osoby (...)

 • Spółka z o.o. komandytowa - opinia prawna5 Czerwca 2009

  Wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne. Jak więc wynika z powyższego, osoba prawna (np. sp. z o. o.) (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)4 Marca 2004

  dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.3. W przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwoty, o których mowa w ust. 1 lub 2, o kwotę niższą lub (...)

 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej28 Grudnia 2017

  . Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych13 Lipca 2007

  tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.12. Rada gminy (...)

 • Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?27 Maja 2007

  wolontariacie (Dz. U. 2003 r., Nr 202, poz. 1958) ulgi mieszkaniowe, zwrot VAT za materiały budowlane, budownictwo mieszkaniowe, osoby fizyczne, budowa systemem gospodarczym, wejście do Unii, podwyższone (...)

 • Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy6 Maja 2017

  , którym ustawa przyznaje zdolność prawną, albo gdy osoby fizyczne usuwają drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rada gminy może jednak zwolnić takie podmioty (...)

 • PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...30 Października 2011

  działalności gospodarczej. W myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: osoby (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)22 Października 2008

  otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, 8) przychody (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)22 Października 2008

  fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego (...)

 • Kto jest podatnikiem PIT w Polsce?29 Maja 2017

  regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce (...)

 • Karta podatkowa w 2018 roku8 Grudnia 2017

  ;rych mowa w art. 23 ust. 1a ustawy (chodzi o osoby fizyczne, w tym rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne) Lp. Rodzaj usługi W miejscowości o liczbie

 • Kto powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?28 Czerwca 2017

  dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego (...)

 • Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?21 Marca 2017

  przez osoby fizyczne. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie (...)

 • Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem9 Listopada 2011

  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, (...)

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza, jaką formę opodatkowania wybrać?19 Kwietnia 2016

  Rozdziale 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.1998.144.930 z późn. zm) - (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług22 Sierpnia 2007

  przedmiotami są grunty.  Art. 8. 1. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub (...)

 • Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?24 Sierpnia 2012

  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zm.)   opodatkowanie w formie karty podatkowej, karta podatkowa, (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna22 Stycznia 2009

  obrane. § 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. (...)

 • Na jaką pomoc społeczną można liczyć?9 Listopada 2017

  przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa (...)

 • Podatek od spadku - Co jest opodatkowane? Jak ustalić wysokość opodatkowania?15 Kwietnia 2015

  darowizn wyłącza obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Co do zasady podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane