Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  . Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Art. 128. Decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie1 Sierpnia 2007

  uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.§ 5. (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  postępowania;  7a) za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub (...)

 • Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?2 Kwietnia 2015

  własnej winy, może żądać przywrócenia terminu. Do kogo złożyć odwołanie od decyzji? Choć odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji rozpatruje (...)

 • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych13 Października 2004

  ryczałtu na zakup opału,  3) wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 2,  4) wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.  2. Rozporządzenie, (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)27 Sierpnia 2007

  obowiązków może ulec obniżeniu, a tymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela akademickiego, począwszy od pierwszego dnia (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych28 Września 2018

  . pkt 2 i 3, od dnia złożenia wniosku o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem, zarządca sukcesyjny może wykonywać uprawnienia wynikające z decyzji (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa27 Sierpnia 2007

  nieprzekraczający 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji.  3. Cofnięcie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie decyzji.  4. Od (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)31 Października 2007

  przedstawiać wzór przemysłowy na tyle jasno i wyczerpująco, aby na podstawie ilustracji można było wzór odtworzyć w każdej przedstawionej w zgłoszeniu odmianie. W szczególności opis powinien (...)

 • Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK15 Października 2004

  decyzji Prezesa UOKiK wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie należy wnieść do sądu ochrony konkurencji i konsumentów, którym (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  reprezentującemu Skarb Państwa, który staje się wierzycielem obowiązków wynikających z tej decyzji. Art. 26. 1. Od decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, służy odwołanie (...)

 • Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...19 Czerwca 2017

  ;żenia – sprzeciw od decyzji. Jeśli decyzja kasatoryjna jest wadliwa, to w terminie 14 dni od jej doręcze­nia strona może wnieść sprzeciw od decyzji do WSA. Sprzeciw (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika31 Maja 2018

  decyzji Masz zagwarantowane prawo wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o czym zostaniesz (...)

 • Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego27 Sierpnia 2007

  przysięgłego, nie dłużej jednak niż w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 34. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Minister Sprawiedliwości (...)

 • Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?26 Czerwca 2017

  . W jakim czasie i gdzie przedsiębiorca, wobec którego toczyło się postępowanie, może złożyć odwołanie? Od decyzji Prezesa UOKiK przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)31 Października 2007

  ;  Art. 16. Jeżeli wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy, będący przedmiotem pierwszego prawidłowego zgłoszenia, był wcześniej wystawiony na wystawie i korzystał, od (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?12 Września 2016

  szczególny stanowi inaczej. Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty. Czwartą część opłaty pobiera się (...)

 • Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna18 Stycznia 2005

  tworzących Wspólnotę Mieszkaniową. Odpowiadając na Pana pytanie, czy PINB może wyegzekwować opisywane przez Pana działania od inwestora należy stwierdzić, iż nie. Odwołanie od (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę9 Kwietnia 2019

  niezdolności, tj. od 3 września do 5 października ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a począwszy od 34 dnia niezdolności, tj. od 6 do 8 października - prawo do zasiłku chorobowego. W (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)20 Sierpnia 2007

  powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług;  11) podmiocie

 • Ostateczność decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – opinia prawna20 Lutego 2009

  wnieść odwołanie wynosi 14 dni i, co należy podkreślić, biegnie od dnia doręczenia decyzji stronie. Nie ma przy tym znaczenia data, kiedy decyzja została wydana. Miarodajnym jest moment (...)

 • Odwołanie od decyzji i zażalenie na postanowienie w postępowaniu podatkowym11 Stycznia 2014

  . Odwołanie do izby skarbowej od decyzji urzędu skarbowego wnosi się za pośrednictwem tegoż urzędu skarbowego. Jaki jest termin wniesienia odwołania? Odwołujący się ma 14 dni na wniesienie (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?7 Stycznia 2013

  ;  Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnej   Wedle art. 16 § 1 K.p.a. „Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)20 Sierpnia 2007

  , będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje określone w art. 182, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.  § 3. Jeżeli sprawca (...)

 • Ustalona renta powoduje niewypłacanie zasiłku chorobowego - opinia prawna18 Stycznia 2005

  ZUS decyzji, z którą się Pan nie zgadza. W tym przypadku odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji. Decyzja ZUS będzie zawierać pouczenie o przysługujących (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • odwołanie od decyzji wzór

  Witam Gdzie odszukam wzór odwołania od decyzji sądu?Będę bardzo wdzieczna za pomoc odwołanie od jakiej decyzji ???? Co było przedmiotem rozprawy??? (...)

 • Reklamacja butow - odmowa

  Witam, Dwa tygodnie temu zareklamowalam buty sportowe Reebok. Powodem Bylo odklejanie sie podeszwy w obu butach i pekniecie na szwach w jednym. Reklamacja (...)

 • odwołanie od decyzji pzu wzór pisma

  Witam Chcę sie odwołac od decyzji PZU i potzrebuje wzoru takie posma gdzie go znajdę?Z góry dziękuję Pozdrawiam

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane