Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców22 Stycznia 2019

  obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przykład: Do osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK nie wliczamy: osób zatrudnionych na podstawie umów (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)27 Sierpnia 2007

  inne świadczenia dla pracowników uczelni Art. 151. 1. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni (...)

 • Przedsiębiorca a PFRON25 Października 2018

  zwolniony z wpłat na rzecz PFRON? Nie trzeba wpłacać pieniędzy na rzecz PFRON, jeżeli w firmie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiąga wymagane minimum 6% przy stanie (...)

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników22 Stycznia 2019

  pracowników – co przełoży się na korzyści również dla pracodawców. Wzorem krajów wysokorozwiniętych, standardem na rynku będzie równoległe (...)

 • Zmiany dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży oraz karmiących piersią13 Września 2017

  zakresie przepisów oraz zasad BHP, a także jest zobligowany do okresowego (nie rzadziej niż co 3 lata w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, nie (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?22 Sierpnia 2017

  ;urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo wychowawczym, nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej, nie korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, czyli na przykład nie (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?10 Września 2017

  macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć: 64 tygodni – przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka, 68 tygodni - przy urodzeniu lub przyjęciu (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?20 Maja 2018

  kontaktowego dla organu nadzorczego. Na mocy rozporządzenia każda osoba w każdej sprawie dotyczącej jej danych ma prawo kontaktować się z wyznaczonym dla danej organizacji inspektorem. (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I7 Sierpnia 2007

  nowe lub poprzednio nie znane okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia; art. 24 § 2 nie ma zastosowania.§ 2. Rozłożenie grzywny na raty można odwołać również wówczas, gdy (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  intelektualnej, polegających na wprowadzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyprowadzaniu z niego środków płatniczych pochodzących z przestępstw, a także ściganych na mocy (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą17 Lipca 2009

  przysługuje mi rodzinne na dzieci ze względu na moje zarobki (przekraczają górną granicę dochodu na członka rodziny). Nie występowałam o alimenty. Mój konkubent (...)

 • Rady pracowników w firmach11 Marca 2009

  przeciętnej liczby zatrudnionych u pracodawcy działającego krócej niż 6 miesięcy dodaje się liczby zatrudnionych w kolejnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez liczbę tych (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII19 Grudnia 2008

  lat 3.§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna22 Stycznia 2009

  ani korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem. § 2. Odszkodowanie na podstawie art. 449[1] nie przysługuje, gdy szkoda na mieniu nie (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę9 Kwietnia 2019

  ubezpieczenia (liczbę ubezpieczonych ustala się na każdy rok kalendarzowy według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku, a w stosunku do płatników składek, którzy (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?14 Maja 2017

  bezrobotnych (w wysokości przysługującej na początku), na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (...)

 • V - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 627 - art. 719)22 Stycznia 2009

  nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony. (...)

 • Karta Nauczyciela24 Września 2008

  pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5. 10. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się przepisów (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II7 Sierpnia 2007

  , na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin, 8) zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni, 9) pochwała, 10) (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)22 Stycznia 2009

  dającego zlecenie nie może być krótszy niż termin ustalony dla agenta. Przedłużenie terminu dla agenta powoduje takie samo przedłużenie dla dającego zlecenie. § (...)

 • Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r. 4 Października 2018

  dokumentacji pracowniczej, np. z papierowej na elektroniczną, z elektronicznej na papierową i znowu z papierowej na elektroniczną, ale zawsze trzeba dopełnić wszystkich opisanych wyżej (...)

 • Podstawowe aspekty praktyczne stosowania przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych15 Czerwca 2015

  warunków zwolnień grupowych. Do wyliczenia ilości zatrudnionych pracowników bierze się ilość zatrudnionych pracowników, a nie etaty. Czyli jeśli jest pracownik / (...)

 • Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek15 Lipca 2008

  połączenia transgranicznego spółek w żadnej z uczestniczących spółek nie stosowano form uczestnictwa, to w spółce powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek (...)

 • Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.5 Października 2018

  na zniszczenie dokumentacji pracowniczej. Przykład: Miesięczny termin na odebranie przez byłego pracownika jego dokumentacji pracowniczej upłynie 31 stycznia 2030 r. Jeżeli były pracownik zgłosi (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)5 Sierpnia 2008

  obwieszczeniu, nie doręcza się uczestnikom postępowania.2. Inne postanowienia, jeżeli nie były wydane na posiedzeniu jawnym, doręcza się osobom, których dotyczą. Nie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane