Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII19 Grudnia 2008

  podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. § 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, (...)

 • Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna18 Stycznia 2008

  obecną spółka ma uregulowane sprawy wobec Urzędu Podatkowego (VAT, CIT i PIT-7) oraz wobec ZUS-u. Ma zaś ok. 50 000 zobowiązań wobec poddostawców, które na chwilę obecną nie są pokryte (...)

 • Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna13 Czerwca 2005

  swoje racje. spółka z o.o., likwidacja spółki z o.o., zarząd, odpowiedzialność członka zarządu względem spółki

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna22 Stycznia 2009

  podaje się za producenta, odpowiada jak producent. Tak samo odpowiada ten, kto produkt pochodzenia zagranicznego wprowadza do obrotu krajowego w zakresie swojej działalności gospodarczej (importer). §

 • Który sąd osądzi przestępcę?10 Czerwca 2011

  uzasadniać korzystanie przez SN z tego uprawnienia. Pojęcie „dobro wymiaru sprawiedliwości” ma charakter ocenny i powinna być rozważana w odniesieniu do konkretnej sprawy. Za istotny (...)

 • Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna18 Stycznia 2007

  pracy ma swoja podstawę w art. 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego, stanowiącym, iż powód może żądać ustalenia przez Sąd, istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, jeżeli ma (...)

 • Ustawa prawo wekslowe30 Października 2007

  przypadkach, gdy posiadacz wekslu, co do którego nie istnieje zakaz przedstawienia do przyjęcia, ma prawo zwrotnego poszukiwania przed terminem płatności.Jeżeli na wekslu wskazano osobę, która (...)

 • Arbitraż przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT27 Lutego 2009

  , o których arbiter rozstrzyga na podstawie własnego przekonania. Strony mogą udowadniać swoje racje wszelkimi środkami dowodowymi, a w szczególności za pomocą dowodów z

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych27 Sierpnia 2007

  grzywnie do 30 000 złotych. Art. 37. 1. Kto przekazuje do biura nieprawdziwą informację gospodarczą, podlega grzywnie do 30 000 złotych.2. Tej samej karze podlega, kto nie usunął informacji (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV19 Grudnia 2008

  takiego czynu.§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)21 Sierpnia 2007

  :  1) których wydawca ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub siedzibę lub  2) których wydawca ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • Jakie są prawa człowieka?21 Marca 2017

  każdy, kto przebywa legalnie na terytorium państwa, ma prawo do swobodnego poruszania się i do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania na tym terytorium. Każdy może swobodnie opuścić jakikolwiek (...)

 • Ustawa prawo czekowe20 Sierpnia 2007

  żąda protestu, oraz osoby, przeciw której protest ma być dokonany; 2) stwierdzenie, że osoba, przeciw której protest ma być dokonany, nie uczyniła zadość wezwaniu, skierowanemu (...)

 • Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?23 Października 2017

  obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – sprawdź niżej, kto ma taki obowiązek i nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej – sprawdź niżej, kto ma status (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?11 Kwietnia 2017

  , którzy się rozwodzą? Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.   Kto ma (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna22 Stycznia 2009

  wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. § 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?22 Sierpnia 2017

  zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Kto może być nianią? - Każdy, kto spełni trzy poniższe warunki: nie jest rodzicem dziecka, (...)

 • Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?11 Lutego 2009

  istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, - Kontroler nie ma prawa używać siły wobec pasażera ani zmuszać go do opuszczenia pojazdu.   Podstawa prawna: - (...)

 • Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem?24 Listopada 2017

  to jego dziecko, ale je wychowuje i utrzymuje, ma ubezpieczenie chorobowe i: jest pracownikiem (ma umowę o pracę), jest zleceniobiorcą (ma umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach27 Grudnia 2017

  również w drodze decyzji. Przesłanki fakultatywnej odmowy zezwolenia na pracę sezonową Jak rolnik indywidualny ma wskazać PKD, jak ma wykazać środki finansowe na zatrudnienie, jak (...)

 • Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)21 Marca 2011

  wolą (pełnomocnik) - każdy kto nie jest właścicielem nie ma uprawnienia do rozporządzania. Możliwa jest także sytuacja, że nawet będąc właścicielem nie będziemy mieć uprawnienia do (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe22 Stycznia 2009

  ; 1. Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeżeli nie zna (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?20 Kwietnia 2009

  podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu. Kto zaś wbrew tym wymaganiom:dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzedaży lub nie

 • Uznanie dziecka - od A do Z21 Października 2017

  urodzenia się dziecka w małżeństwie; 2. Sądowe ustalenie ojcostwa, które ma miejsce, gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa (matka dziecka nie ma męża) i mężczyzna, który (...)

 • Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia2 Marca 2012

  tylko 3 przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego; Żądania uznania niegodności może żądać każdy, kto ma w tym interes, jednak ograniczony jest terminem; Niegodny zostaje odsunięty (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • KTO MA RACJE?

  Witam. Mam pytanie odnosnie pewnego zajscia. Chodzi mi o moj watek w tym temacie http://www.dobrylot.pl/index.php?act=forum_dzialy_new Czy Ja(ten sam nick (...)

 • Urzad pracy a Konstytucja RP? Kto ma racje?

  W moim przypadku doszło do dosc nietypowej sytacji ( choc nie jeden pewnie nie raz sie z nią spotkał badac bezrobotnym ) Nie stawiłem sie na wyznaczony (...)

 • CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY?

  Moje małżeństwo od kilku lat przeżywało kryzys. Właściwie zaczęło się źle dziać po przyjściu na świat drugiego dziecka - 12 lat temu. Żona (...)

 • Wysokość alimentów - a dochody ojca

  Witam czy jest gdzies okreslona maksymalna wysokosc alimentow, jakie moze placic zobowiazany w stosunku do jego dochodow i potrzeb? po prostu jest taka (...)

 • Mama mnie wyrzuca z domu

  Witam wszystkich. Pisze tutaj ponieważ mam bardzo duży problem z Mamą natomiast od kilku miesięcy Mama mnie wyrzuca z domu, ciąle sie nademną znęca (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane