Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Kodeks spółek handlowych (art. 102-150)11 Marca 2009

  komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej.§ 2. Likwidatorami są komplementariusze mający prawo prowadzenia spraw spółki, chyba że statut lub (...)

 • Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej21 Lutego 2012

  , komplementariusze mogą zwrócić się do walnego zgromadzenia o udzielenie zgody na dokonanie takiej czynności.   Kto odwołuje członków rady nadzorczej? Zarówno powołanie jak (...)

 • Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej18 Kwietnia 2008

  komplementariusza pozbawionego prawa prowadzenia spółki lub jej reprezentowania). Walne zgromadzenie Walne zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Uczestniczą w nim zarówno komplementariusze

 • Prawa komandytariusza w spółce komandytowej19 Sierpnia 2017

  , jak i zobowiązani w tej materii są komplementariusze. Pod pojęciem prowadzenia spraw należy rozumieć wszelką działalność zmierzającą do realizacji celu spółki, ujętą w płaszczyźnie (...)

 • Jak założyć spółkę komandytową?22 Września 2016

  reprezentowania spółki i sposób reprezentacji a w przypadku gdy komplementariusze powierzyli prowadzenie spraw spółki tylko niektórym spośród siebie - zaznaczenie tej (...)

 • Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez wspólnika18 Sierpnia 2016

  jednakowymi uprawnieniamwi. Zgodnie z postanowieniami art. 117 k.s.h. spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono

 • Likwidacja spółki komandytowej8 Kwietnia 2015

  likwidatora spółki komandytowej mogą pełnić komandytariusze. Według treści przytoczonych przepisów k.s.h. to komplementariusze reprezentują spółkę, a komandytariusze mogą reprezentować

 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej16 Sierpnia 2012

  stanowi istotę spółki komandytowej i jest jej niewątpliwą zaletą. Pozwala bowiem połączyć podmioty z dobrym pomysłem (komplementariusze) z kapitałem (komandytariusze), przy czym odpowiedzialność

 • Wkłady komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej16 Czerwca 2009

  ma co najmniej 50 000 złotych. Wkłady na pokrycie tego kapitału wnoszą akcjonariusze, obejmując akcje w spółce. Z drugiej strony komplementariusze spółki, mimo iż istnieje kapitał

 • Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza21 Czerwca 2008

  każdy komplementariusze może udzielić prokury, chyba że został wyłączony od reprezentowania spółki (art. 29 § 1 i 2 oraz art. 30 w zw. z art. 103 KSH). Należy rozważyć kwestię czy

 • Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej26 Marca 2008

  komandytariusza może być wniesiony w wartości niższej niż suma komandytowa. Jakie są prawa i obowiązki wspólników spółki komandytowej? Spółkę reprezentują komplementariusze (...)

 • Wobec jakich podmiotów można ogłosić upadłość? Zdolność upadłościowa30 Listopada 2004

  odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółek osobowych ponoszą wspólnicy spółek jawnych, komplementariusze (...)

 • Wniosek o ogłoszenie upadłości30 Listopada 2004

  upadłości. I tak: w stosunku do handlowych spółek osobowych – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki, będą to wszyscy wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze (...)

 • Jakie są zadania nadzorcy sądowego?30 Listopada 2004

  , w komandytowej i komandytowo-akcyjnej – komplementariusze, którzy za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem, natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej

 • Wniosek o ogłoszenie upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.16 Grudnia 2003

  wspólnik w spółce jawnej, komplementariusze w spółce komandytowej), reprezentantów spółki lub osoby prawnej (na przykład w przypadku spółki z ograniczoną

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane