Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...10 Września 2017

  emerytury w przywróconym wieku od określonego stażu? Nie. Prawo do emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego. Warunkiem nabycia prawa do emerytury według nowych (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.2 Października 2018

  ubezpieczeniom społecznym. Obliczenie części socjalnej emerytury z nową kwotą bazową  Jeżeli podstawę wymiaru emerytury wnioskodawcy stanowi: podstawa wymiaru wcześniej przyznanej emerytury (...)

 • Emerytura a praca za granicą8 Lutego 2018

  zasiłku pogrzebowego wynikające z przepisów pozostałych państw członkowskich, właściwych dla emerytury lub renty, wygasa. W przypadku zgonu osoby uprawnionej do emerytury lub renty na (...)

 • Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?2 Października 2018

  uprawnia Cię do emerytury pomostowej, rozwiązania stosunku pracy - mogą być spełnione po 31 grudnia 2008 r. Kiedy powstaje i ustaje prawo do emerytury pomostowej? Prawo do emerytury (...)

 • Kto może przejść na emeryturę pomostową?1 Października 2018

  uprawnia Cię do emerytury pomostowej, rozwiązania stosunku pracy - mogą być spełnione po 31 grudnia 2008 r. Kiedy powstaje i ustaje prawo do emerytury pomostowej? Prawo do emerytury (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)27 Sierpnia 2007

  . W uczelni wojskowej żołnierzy zawodowych wyznacza się na stanowiska nauczycieli akademickich na zasadach i w trybie określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy (...)

 • Okresy niezbędne do ustalenia emerytury16 Września 2004

  Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 ze zmianami) emerytura, ustalenie emerytury, okresy, składkowe, nieskładkowe

 • Emerytura dla twórców i artystów29 Września 2018

  wnioskiem o przyznanie emerytury z tytułu działalności twórczej lub artystycznej w dowolnym czasie po spełnieniu warunków, ale najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)4 Marca 2004

  ) właściwe organy emerytalne lub rentowe osobom, którym wypłacały emerytury, renty, renty rodzinne lub uposażenia rodzinne, do dnia wejścia w życie ustawy.3. Podmioty realizujące zadania z zakresu (...)

 • Prawa i obowiązki bezrobotnego12 Września 2017

  okresy: zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, zawodowej służby wojskowej pełnionej na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej, przeszkolenia (...)

 • Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.16 Września 2004

  z tytułu działalności twórczej lub artystycznej, mają prawo do emerytury na warunkach określonych dla pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną. pracownicy

 • Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?25 Października 2017

  wypłaconych z Funduszu Pracy i uposażenie z tytułu zawodowej służby wojskowej.  Przy ustalania wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy brane są pod uwagę okresy: składkowe - okresy (...)

 • Podstawa wymiaru renty27 Stycznia 2005

  zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków szkoleniowych lub stypendiów wypłaconych z Funduszu Pracy za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)22 Października 2008

  ;łdzielni, 6) oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej (...)

 • Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.26 Lutego 2018

  ;lnych, na podstawie których zostały przyznane świadczenia objęte waloryzacją. Zob. też: Podwyższone emerytury i renty z rocznym wyrównaniem waloryzacja emerytur, renta, marzec, (...)

 • Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS5 Października 2017

  jest objęta ubezpieczeniami społecznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie pobiera emerytury lub renty, jesteś cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem

 • Kto i kiedy na wcześniejszą emeryturę? - opinia prawna20 Stycznia 2005

  może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem

 • Emerytury i renty w 2019 r.17 Lipca 2019

  emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia. Graniczne kwoty przychodu Graniczne kwoty przychodu dla 2018 (...)

 • Przedsiębiorca a PFRON25 Października 2018

  mają ustalone prawo do emerytury; do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o refundację, jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy (...)

 • Wolontariat - Kto może zostać wolontariuszem i na jakich zasadach?7 Czerwca 2013

  uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;  działalności charytatywnej; podtrzymywania tradycji narodowej, (...)

 • Podziel się podatkiem z organizacją pożytku publicznego27 Lutego 2009

  ;rzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;  działalności charytatywnej;  podtrzymywania tradycji

 • Twoje okresy składkowe26 Września 2008

  składki w polskim organie ubezpieczeń społecznych, chyba że ustawa lub ratyfikowana umowa międzynarodowa stanowią inaczej, Przy ustaleniu prawa do emerytury uwzględnia się okresy pracy w gospodarstwie

 • Oddaj 1 % swojego podatku na cele charytatywne! - do 2006 r.14 Lutego 2008

  osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej (...)

 • Działalność pożytku publicznego - kto i jak może ją prowadzić w świetle nowej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie5 Stycznia 2006

  ;wnywania szans tych rodzin i osób; zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, (...)

 • Okresy niezbędne do ustalenia renty27 Stycznia 2005

  do ustalenia emerytury. Okresami składkowymi są więc np. okresy ubezpieczenia, pobierania zasiłku macierzyńskiego, czynnej służby wojskowej w WP czy prowadzenia działalności gospodarczej, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane