Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe17 Października 2008

  . Zwolnienia od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa udziela sąd na wniosek osoby obowiązanej do złożenia dokumentu. Art. 563. Do (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych28 Września 2018

  wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego Czynności zachowawcze do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego lub do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy (...)

 • Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?13 Września 2016

  ciągu 24 godzin od zgonu.   Osoby zobowiązane do zgłoszenia zgonu Osobami zobowiązanymi do zgłoszenia zgonu :   1) pozostały małżonek(ka);  2) (...)

 • Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia24 Października 2017

  rozumieją treść oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich wolą. Na żądanie powinny być odczytane również załączniki do aktu.  Wszelkie wywabiania i wyskrobywania (...)

 • Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?20 Października 2017

  ;przedstawiając równocześnie do wglądu dokument tożsamości (czyli dowód osobisty bądź paszport). Jakie dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa? Dokumenty (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...10 Września 2017

  wniosek później - wtedy ma prawo do tego świadczenia do dnia poprzedzającego osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego. Kiedy zachowuje się prawo do tych świadczeń? Jeżeli 1 (...)

 • Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?22 Października 2012

  czy też odrzuceniu spadku. Załącznikami do protokołu dziedziczenia : odpis aktu zgonu spadkodawcy,  odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do (...)

 • Emerytura a praca za granicą8 Lutego 2018

  zasady ustalania prawa do rent z tytułu inwalidztwa (niezdolności do pracy). Zasady ustalania prawa do renty z tytułu inwalidztwa (niezdolności do pracy) oraz obliczania jej wysokości (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?22 Sierpnia 2017

  15 dnia kolejnego miesiąca po zatrudnieniu niani. Na przykład zatrudniasz nianię od 7 lipca, więc pierwszą składkę rozliczasz do 15 sierpnia. Dostarcz potrzebne dokumenty do (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy26 Marca 2008

  . Przedstawiciel ustawowy ojca nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych nie może w jego imieniu dziecka uznać.Art. 74. Do uznania dziecka przez ojca mającego ograniczoną zdolność (...)

 • Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa9 Września 2016

  cywilnego, w którym osoba zamierza zawrzeć związek małżeński. Kierownik urzędu sporządza notatkę urzędową z aktu. Jakie jeszcze formalne wymagania przy zawarciu małżeństwa? Zgodnie (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze22 Stycznia 2009

  nie później niż w ciągu 7 dni po wniesieniu do sądu aktu oskarżenia, a obrońca w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu odpisu aktu oskarżenia. § 3. Minister Sprawiedliwościokreśli, (...)

 • Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?30 Maja 2017

  zdolności po zgłoszeniu się do właściwego WKU, złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, po otrzymaniu rekomendacji Komisji rekrutacyjnej, kierowani do: do (...)

 • Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?27 Lutego 2018

  skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe, oryginały (...)

 • Przygotuj się na wakacje8 Lipca 2018

  tego, że sprzedawca płaci należny podatek do budżetu państwa, a nie do własnej kieszeni. Jest to również niezbędny warunek do budowania w naszym kraju uczciwej konkurencji. Czy (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?10 Września 2017

  podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, zobowiązany jest ten Zakład. ##baner## Jakie dokumenty wymagane do zasiłku? Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego (...)

 • Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej10 Sierpnia 2011

  księgi wieczystej sąd przeprowadza dowody, jakie stosownie do okoliczności uzna za potrzebne. Bierze pod uwagę z urzędu w szczególności: zbiory dokumentów, dokumenty (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne20 Sierpnia 2008

  . 791. § 1. Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania ruchomości indywidualnie oznaczonych, nieruchomości lub statku albo do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do (...)

 • Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?11 Listopada 2017

  ; dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej; dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne20 Sierpnia 2008

  lub w zbiorze dokumentów dokumenty stanowiące przeszkodę do uwzględnienia wniosku, sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej zawiadomi o tym wierzyciela i komornika, (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych31 Maja 2004

  podmiotu prowadzącego działalność maklerską do innego podmiotu prowadzącego taką działalność; 2) obciążonych zastawem, w przypadku ich przeniesienia na wierzyciela uprawnionego do zaspokojenia (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?13 Września 2017

  urzędowych tych państw. Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 8 Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych27 Sierpnia 2007

  z inną instytucją finansową i do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy lub w przypadku przystąpienia do programu emerytalnego do dostarczenia potwierdzenia przystąpienia do (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...19 Września 2018

  w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa). 1. Przygotuj i złóż wniosek Potrzebne dokumenty: wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna22 Stycznia 2009

  poświadczonymi. § 2. Zbycie przedsiębiorstwa należącego do osoby wpisanej do rejestru powinno być wpisane do rejestru. § 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadku (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Obywatelstwo niemieckie

  Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie (...)

 • OBYWATELSTWO NIEMIECKIE.

  Witam! Jestem polakiem i mieszkam na stałę w Polsce. Chciałbym sobie załatwić również obywatelstwo niemieckie (mogę załetwiać ze strony matki (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Podział majątku

  Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane