Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich7 Marca 2018

  znaczenie dla przeprowadzania kontroli celnoskarbowej, podatnik jest obowiązany powiadomić o tych zmianach właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. Naczelnik urzędu celno-skarbowego (...)

 • Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?22 Października 2018

  wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy; złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego; dokonać (...)

 • Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym10 Marca 2007

  podatku naliczonego nad należnym wydłuża się u nich do 180 dni. Ponadto naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin w celu sprawdzenia poprawności zwrotu. W stosunku do (...)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em1 Lutego 2007

  opłatą lub używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów, b) używanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu, lub do połowów przybrzeżnych, z (...)

 • System monitorowania drogowego przewozu towarów19 Kwietnia 2017

  przewoźnik i podmiot obowiązany do złożenia zgłoszenia. Ustalane są one postanowieniem dyrektora izby administracji skarbowej właściwego dla wyznaczonego miejsca, do którego został (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy23 Lutego 2018

  przypadku, gdy pełnomocnikiem jest  członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Po złożeniu (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych28 Września 2018

  wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego Czynności zachowawcze do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego lub do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)22 Października 2008

  przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym14 Października 2008

  art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych.3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub statut. (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?27 Października 2018

  wspomnianego podatku i jego rozliczania w deklaracji VAT-14. Deklaracje składa się do urzędu skarbowego w terminie 5 dni po upływie miesiąca, w którym powstał obowiązek zapłaty (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)20 Sierpnia 2007

  urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o zdarzeniach stanowiących podstawę do skorzystania przez podatnika (...)

 • Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej12 Października 2004

  identyfikacyjne do urzędu skarbowego, wymagane ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W takim przypadku sąd rejestrowy przesyła z urzędu powyższy (...)

 • Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?16 Października 2009

  krajach podatkowy numer identyfikacyjnyalbo chce zgłosić numer osobistego rachunku bankowego (choć nie ma takiego obowiązku).wypełnia rubryki i pola: 01, 02, 03, 04.1 - o ile posiada numer (...)

 • Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 19 Grudnia 2018

  Skarbowego i urzędu skarbowego (w ciągu 21 dni od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym). Można zgłosić to za pomocą formularza NIP-8. Zmiana danych Jeżeli po rejestracji (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  naczelnik urzędu celnego może wystąpić po uprzednim wezwaniu do udzielenia informacji z tego zakresu albo do upoważnienia odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej16 Października 2008

  kuratora.  2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7, 9-12 i 15, podlegają wpisowi z urzędu.  Art. 31.  1. Wpis do ewidencji polega na wprowadzeniu do (...)

 • Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?31 Grudnia 2018

  , miejsca przechowywania dokumentów księgowych powinieneś zgłosić do urzędu skarbowego (zazwyczaj możesz tego dokonać zgłaszając zmiany do przedsiębiorców (...)

 • Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?18 Listopada 2017

  ten numer. Udaj się do dowolnego urzędu gminy i podaj numer wniosku, który otrzymałeś w SMS-ie. Urzędnik odszuka, wydrukuje Twój wniosek i przedłoży do podpisu. (...)

 • Rejestracja VAT dla transakcji krajowych10 Marca 2007

  wszelkich sytuacji, które mogą powodować zmianę w odniesieniu do pierwotnego zgłoszenia. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić (...)

 • Jak uzyskać prawo jazdy?18 Kwietnia 2018

  1 motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg, motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW, pojazdy z kategorii (...)

 • Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?4 Marca 2019

  otrzymania decyzji zgłosić wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji zgłosić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...)

 • Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego? 11 Września 2018

  skazanie, po upływie terminów do zatarcia skazania, jest usuwane z Rejestru automatycznie, czy trzeba napisać w tej sprawie wniosek do KRK? Skazanie, które spełnia warunki do (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?22 Sierpnia 2017

  istotnej zmianie (mającej wpływ na opłacanie składek) należy poinformować ZUS. Jak zgłosić nianię do ubezpieczeń? Zgłoszenie do ubezpieczeń niani Niania powinna zostać (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  wiadomości publicznej zbiorczą informację dotyczącą działalności kontroli skarbowej. Art. 11. 1. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej kieruje pracą urzędu kontroli skarbowej. 2. Dyrektor (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych31 Maja 2004

  pracodawcę do programu emerytalnego;18) dane osobowe - pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer ewidencyjny PESEL lub (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane