Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?21 Grudnia 2018

  ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?10 Września 2017

  dziecka.  Matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym Dokumentami wymaganymi do (...)

 • Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?4 Marca 2019

  , ustania prawa do tego świadczenia, wypłaty tego świadczenia, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Czy rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie waloryzowane i opodatkowane? Tak, (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?11 Kwietnia 2017

  dochodu przy ustalaniu kryterium (800 zł lub 1.200 zł), jeśli rodzic stara się o wsparcie na pierwsze dziecko.  Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy26 Marca 2008

  zgody potrzebna jest zgoda ustawowego przedstawiciela dziecka.§ 2. Do uznania dziecka poczętego potrzebna jest zgoda matki.§ 3. Do uznania dziecka pełnoletniego potrzebna (...)

 • Mama 4+ - czyli emerytura dla matek z czwórką dzieci18 Lutego 2019

  pracy zarobkowej, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni im teraz podstawowe (...)

 • Prawa mamy24 Maja 2019

  37 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 34 tygodni urlopu rodzicielskiego. Razem może to być od 65 do nawet 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci. urlop wychowawczy – w wymiarze (...)

 • „Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin 17 Sierpnia 2017

  bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,   kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka (...)

 • Uznanie dziecka - od A do Z21 Października 2017

  chce uznać tego dziecka za swoje. Wówczas sąd wyrokiem rozstrzyga tę sprawę, 3. Uznanie dziecka. Zarówno uznanie dziecka jak i sądowe ustalenie ojcostwa dotyczy tzw. (...)

 • Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?1 Maja 2017

  pracy w domu, jak i do pracy zarobkowej, zabójstwo jednego z rodziców dziecka przez drugiego ojca nich, mającego negatywne cechy osobowości, zagrażające dobru dziecka (...)

 • Rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rolników4 Marca 2019

  zarobkowej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym za granicą, wysokości osiąganych z tych tytułów przychodów, w tym za granicą, uzyskaniu prawa do emerytury, renty (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?26 Czerwca 2017

  funkcjonowania dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na wniosek złożony do powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez przedstawiciela (...)

 • Prawa ojca24 Czerwca 2019

  przez ojca w razie porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego. To samo dotyczy porzucenia dziecka przez ubezpieczoną-matkę dziecka w czasie pobierania zasiłku (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?13 Września 2017

  urzędowych tych państw. Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 8 Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą17 Lipca 2009

  państwa, tak jak gdyby był tam zatrudniony. Aby okres przepracowany za granicą mógł być zsumowany do okresu wymaganego do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych (...)

 • Sądowe ustalenie ojcostwa8 Maja 2006

  pokrycia stosownie do okoliczności części kosztów, jakie poniosła w związku z utrzymaniem dziecka od chwili urodzenia aż do ogłoszenia wyroku ustalającego ojcostwo, Ojcu dziecka (...)

 • Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej25 Marca 2008

  jego nieporadności. Władza ta obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe17 Października 2008

  . Zwolnienia od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa udziela sąd na wniosek osoby obowiązanej do złożenia dokumentu. Art. 563. Do (...)

 • Władza rodzicielska przy rozwodzie18 Kwietnia 2017

  drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów (...)

 • Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna24 Maja 2007

  ........zł (...................................... zł)§5W razie nieprzestrzegania warunków niniejszego porozumienia strony zwrócą się do Sądu Rejonowego w Krakowie – Wydział do spraw (...)

 • Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?10 Września 2018

  ? Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Obowiązek ten nakładany jest na rodzica od momentu (...)

 • Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna10 Lipca 2006

  praw i obowiązków składających się na władze rodzicielską. Oznacza to, że tak jak w opisanej sytuacji nie istniałaby potrzeba uzyskania zgody matki dziecka na wydanie paszportu ani na wyjazd (...)

 • Kiedy sąd ustanawia opiekuna?18 Września 2017

  . wybór kierunku kształcenia, poddanie dziecka poważniejszemu zabiegowi leczniczemu, wyjazd dziecka za granicę; obowiązek pieczy nad majątkiem dziecka – jeżeli dziecko posiada (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa27 Sierpnia 2007

  osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego oraz do urlopu (...)

 • Złóż wniosek o 500+ 29 Sierpnia 2017

  małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

 • Prawo rodzicielskie

  Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • jak odzyskac dziecko??

  Moj problem polega na tym ,iz jestem zona czlowieka ktory z poprzedniego zwiazku (nie malzenstwo) ma dziecko.Chcielibysmy aby chlopiec byl z nami poniewaz (...)

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane