Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie20 Sierpnia 2008

  kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody22 Stycznia 2009

  bliskim stosunku osobistym, jeżeli osoba taka wnosi o zwolnienie.  Art. 185a. § 1. W sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV XXVI Kodeksu karnego pokrzywdzonego, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)20 Sierpnia 2007

  czynności na rzecz kontrolowanego w miejscu wszczęcia kontroli. § 2.  W przypadkach, o którym mowa w § 1 i § 1a, kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  podatkowy doręcza pismo w sposób określony w art. 144. Art. 153. § 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu w sposób określony w art. 144, pismo (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  . Kontrolowany jest obowiązany, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2a, w ciągu 30 dni po upływie terminu określonego w ust. 1 pkt 7, poinformować organ kontroli skarbowej (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej16 Października 2008

  udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych organ koncesyjny zarządza przetarg, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w wyniku dokonania oceny (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?7 Stycznia 2013

  podstawie przepisów k.p.a., Ordynacji podatkowej, czy też przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązują zasady wywodzone z przepisów (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym14 Października 2008

  ;źniej niż w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca (...)

 • I - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Przepisy ogólne1 Sierpnia 2007

  adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy.§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo (...)

 • Jak zainicjować wymeldowanie z urzędu - opinia prawna8 Sierpnia 2005

  . Nie jest to jednak jedyny sposób na wymeldowanie osoby, która w danym miejscu już nie przebywa. Wymeldowanie z urzędu Zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 ustawy o ewidencji ludności (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne20 Sierpnia 2008

  ;Zabezpieczenie w wypadkach w księdze niniejszej przewidzianych powinno być złożone w gotówce lub w książeczkach oszczędnościowych. O wydaniu zabezpieczenia (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć12 Września 2018

  stosunku pracy  Problemu takiego nie ma w zasadzie przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia i to zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Umowa o pracę w (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika31 Maja 2018

  decyzji W sytuacji, gdy dotycząca ciebie decyzja stała się ostateczna, posiadasz uprawnienie do wystąpienia do organu podatkowego o wzruszenie tej decyzji, w określonych w ustawie (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I7 Sierpnia 2007

  ) kwalifikowanie skazanego, o którym mowa w art. 88 § 4, jako wymagającego osadzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)22 Stycznia 2009

  wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym. § 7. W przypadku ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia, o którym mowa w § 6, zarząd podejmuje niezwłocznie (...)

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym2 Października 2009

  w zw. z  art. 194 § 1 pkt 6 a contrario), postanowienie sądu rozpoznającego sprawę w trybie uproszczonym o przekazaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie (art. 122), postanowienie (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty20 Sierpnia 2008

  dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (...)

 • Z jakimi kosztami należy się liczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym?9 Marca 2005

  posiadanych rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych, wypisy z rejestrów urzędowych, odpisy aktualnych bilansów, odpisy orzeczeń alimentacyjnych, zaświadczenia (...)

 • Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym9 Grudnia 2011

  , wnoszę o zawezwanie XY do próby ugodowej w sprawie o itd.), podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników. Gdy pismo (...)

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym 11 Grudnia 2014

  może ponieść wydatków w całości bądź w części - sąd przyzna jej odpowiednio prawo pomocy w całości albo w części - z zastrzeżeniem, że jeżeli stronę łączy (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)22 Stycznia 2009

  . § 1. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. § 2. W przypadku, o (...)

 • Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?20 Października 2017

  przesłała do właściwego organu administracji publicznej artykuł, notatkę lub inną wiadomość, w trybie przewidzianym w k.p.a.) o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia (...)

 • Obowiązek meldunkowy3 Sierpnia 2011

  cudzoziemiec dokonuje obowiązku meldunkowego w związku z pobytem czasowym trwającym ponad trzy miesiące, zobowiązany jest zgłosić wymagane dane do zameldowania oraz przedstawić wizę, a w (...)

 • Obowiązek meldunkowy cudzoziemców27 Października 2017

  cudzoziemców, organ gminy prowadzi rejestr zamieszkania cudzoziemców. W rejestrze zamieszkania cudzoziemców gromadzi się dane ze złożonych formularzy meldunkowych (...)

 • Od kiedy można żądać obniżenia alimentów – opinia prawna30 Listopada 2004

  wskazuje była żona nie zamieszkuje w miejscu zameldowania od lutego tego roku, może więc Pan wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o jej wymeldowaniu. Jednak w razie gdy organ (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • Wymeldowanie w trybie administracyjnym...

  Jestem w trakcie sprawy rozwodowej,z mezem jestesmy wspolwlascicielami domu nabytego z wspolnych srodkow w czasie trwania malzenstwa i rozdzielnosci "jeszcze" (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane