Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Prawo bankowe14 Czerwca 2004

  osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu, w tym prezesa, dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, przy czym co najmniej dwie osoby przewidziane (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono (...)

 • Leasing podatkowy15 Września 2006

  przychodów. W praktyce zasada ta może mieć zastosowanie przy leasingu samochodów osobowych. Nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodów odpisów (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne20 Sierpnia 2008

  ;rcy.Art. 892. § 1. Bank, który naruszył przepisy dotyczące obowiązków banku w zakresie egzekucji z rachunków bankowych, w tym rachunków (...)

 • Czy mogę powołać się przed komornikiem na przedawnienie w celu powstrzymania egzekucji – opinia prawna25 Kwietnia 2005

  zakończone. Zatem w opisanym stanie faktycznym w przypadku tytułu wykonawczego z 2000 r. nie ma mowy o przedawnieniu. Wszczęcie postępowania sądowego, a przede wszystkim zakończenie go orzeczeniem, (...)

 • Ustawa o obligacjach20 Sierpnia 2007

  opinią biegłego rewidenta. Art. 11. W przypadku emisji obligacji w sposób, o którym mowa w art. 9 pkt 2, emitent zamieszcza w warunkach emisji ogłaszanych w dzienniku (...)

 • Przedawnienie zobowiązania a usunięcie informacji z Biura Informacji Kredytowej - opinia prawna13 Października 2006

  zobowiązaniach klientów wobec banku lub innej instytucji upoważnionej do udzielania kredytów, którzy podpisali umowę z bankiem lub tą instytucją po wejściu w (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV19 Grudnia 2008

  przeznaczone do popełnienia przestępstwa.§ 5. Przepadku przedmiotów określonych w § 1 lub 2 nie orzeka się, jeżeli podlegają one zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)22 Stycznia 2009

  wtedy, gdy to było w umowie zastrzeżone. § 3. Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w rozporządzeniu wyjdzie na jaw wada główna, domniemywa się, że istniała ona już w (...)

 • Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?6 Grudnia 2016

  jednym ze sposobów wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. W poprzednio omówionym przypadku zobowiązanie bowiem nie tyle wygasa, ile w ogóle nie powstaje. Ten (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna22 Stycznia 2009

  zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie znalazły pokrycia w użytku, który z nich osiągnął. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych22 Stycznia 2009

  dowodów oraz wykonanie przepadku, o których mowa odpowiednio w § 2 i 3, odbywa się na podstawie przepisów rozdziałów 62 66 oraz umów (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty28 Kwietnia 2018

  instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze. Wynikające z przepisów ograniczenie w zaliczaniu wskazanych kosztów do kosztów (...)

 • Złóż wniosek o 500+ 29 Sierpnia 2017

  plików. Nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków diakrytycznych, białych znaków i znaków specjalnych. Nazwy plików muszą (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?11 Kwietnia 2017

  ;w wypełnione przez członków rodziny. W takim przypadku świadczenie będzie uzależnione od kryterium dochodowego netto 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł (w rodzinach (...)

 • Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia17 Sierpnia 2017

  przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. W sytuacji roszczeń o zaniechanie (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna22 Stycznia 2009

  połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych. Art. 48. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)22 Października 2008

  dochodów uzyskanych przez te fundusze z tytułów określonych w przepisach regulujących ich tworzenie i funkcjonowanie - w części przeznaczonej wyłącznie na realizację (...)

 • Skorzystaj z abolicji podatkowej!24 Września 2008

  umorzeniu zaległości podatkowej w kwocie 6.188 PLN.2. Podatnik B w 2006 r. uzyskał przychody z pracy wykonywanej w Wielkiej Brytanii w kwocie 10.720 GBP. Jednocześnie podatnik uzyskał (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II7 Sierpnia 2007

  . 110. § 1. Skazanego osadza się w celi mieszkalnej wieloosobowej lub jednoosobowej.§ 2. Powierzchnia w celi mieszkalnej, przypadająca na skazanego, wynosi nie mniej niż 3 m2. Cele wyposaża (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe22 Stycznia 2009

  może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, (...)

 • Premia gwarancyjna na zakup mieszkania24 Maja 2010

  stanie zakupić co najmniej tyle metrów kwadratowych powierzchni użytkowej budynku (ustalanej według średnich cen), ile był w stanie zakupić w dniu wpłaty. Czyli należy (...)

 • Zdolność kredytowa9 Listopada 2004

  kredytobiorcy i dokonanie oceny, czy jest on w stanie podołać swym obowiązkom wynikającym z umowy kredytowej. Ocena ta w dużym stopniu będzie opierała się na kryteriach ekonomicznych, jednakże (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych28 Września 2018

  . przedsiębiorców, którzy ukończyli 65 rok życia. Rozwiązanie powstało w efekcie sygnałów zgłaszanych nam przez przedsiębiorców. Generacja obecnie (...)

 • 500+ na nowy okres świadczeniowy14 Lipca 2018

  , zarówno w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej, jak i  innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • Ratunku Kruk ściga PILNE

  Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • PRESCO!POMOCY!!!

  Kilka dni temu dostałam pismo od firmy Presco że przejęła dwa lata temu długo od firmy kontrolerskiej za przejazd bez ważnego biletu. Co ciekawe (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane