Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Przygotuj się na wakacje8 Lipca 2018

  najmniejszych opakowań produktów leczniczych, podróżny powinien je posiadać przy sobie (np. w bagażu) – nie ma możliwości, aby produkty lecznicze zostały przesłane za pośrednictwem (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)22 Stycznia 2009

  zapłaty za świadczenie, które spełnia za dającego zlecenie, oraz do przyjmowania dla niego świadczeń, za które płaci, jak również do odbierania zawiadomień o wadach (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV19 Grudnia 2008

  , a także za doznaną krzywdę. Art. 47. § 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem (...)

 • Zakres odpowiedzialności komandytariusza21 Marca 2014

  odpowiedzialność za dług własny, to jednak jest to odpowiedzialność za dług cudzy. W doktrynie przyjmuje się, że jest to dług formalnie należący do komandytariusza a materialnie do spółki. (...)

 • Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?2 Kwietnia 2009

  pozostałych państw, w niezbędnym dla nich zakresie. System ten zapewnia wymianę informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za:ochronę granic,wydawanie wiz,bezpieczeństwo publiczne.Podczas (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)26 Sierpnia 2008

  drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, a także za urządzenia, których właściciele lub użytkownicy wieczyści nie mogli odłączyć od gruntu, oraz za drzewa i krzewy (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze22 Stycznia 2009

  sądu uległ zmianie albo sąd uzna to za konieczne. § 3. W razie przekroczenia terminu przerwy rozprawę uważa się za odroczoną.  Art. 403. Orzeczenia zapadające w czasie przerwy w (...)

 • Mały ruch graniczny z sąsiadami Unii27 Lutego 2007

  powodów ekonomicznych lub ze względów rodzinnych. Kto nie ma prawa przekraczania granic na zasadach ustanowionych w rozporządzeniu? Nie mają prawa przekraczania granic na zasadach

 • Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna6 Maja 2005

  energetyczny należy uznać w tym wypadku za samoistnego posiadacza w złej wierze, który powinien zwrócić grunt przez usunięcie linii energetycznej i zapłacić kwotę należną za używanie (...)

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])22 Stycznia 2009

  wykonało kilka osób wspólnie, w razie sporu sąd odpowiednio podzieli nagrodę. Art. 921. § 1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność (...)

 • Umowa przewozu osób i rzeczy28 Lipca 2017

  przewoźnikowi na całą przestrzeń przewozu lub jej część, jednakże ponosi odpowiedzialność za czynności dalszych przewoźników jak za swoje własne czynności. PRAWO ZASTAWU - dla (...)

 • Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna29 Grudnia 2005

  służebnością (w tym przypadku przejazd przez określony w umowie fragment gruntu) oraz wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Wynagrodzenie za ustanowioną służebność może (...)

 • Czym jest informacja publiczna?1 Czerwca 2017

  uznania akt w całości za niepodlegające udostępnieniu, bez żadnych ustaleń, tzn. bez nadania im charakteru tajemnicy służbowej i nie opatrzeniu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (...)

 • Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?23 Stycznia 2007

  pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za (...)

 • Okresy niezbędne do ustalenia emerytury16 Września 2004

  dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury (...)

 • Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym16 Sierpnia 2016

  .) przekroczenie granic obrony koniecznej (art. 25 § 2 k.k.) przekroczenie granic stanu wyższej konieczności (art. 26 § 3 k.k.) Na czym polega nadzwyczajne złagodzenie kary? Przedstawiając (...)

 • Twoje okresy składkowe26 Września 2008

  ., obywateli polskich za granicą - u innych pracodawców zagranicznych, jeżeli w okresie pracy za granicą były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce), pracy przymusowej (...)

 • Umowa spedycji16 Lutego 2011

  potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej. Odpowiedzialność za osoby trzecie Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy23 Lutego 2018

  formularze ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Za ustanowienie prokury opłata wynosi 350 zł od wniosku (250 za wpis do KRS i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowy i Gospodarczym). (...)

 • Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna3 Grudnia 2004

  służebnością (w tym przypadku przejazd przez określony w umowie fragment gruntu) oraz wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Wynagrodzenie za ustanowioną służebność może (...)

 • Co to jest umowa składu?3 Marca 2009

  składowy nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nieprzekraczający granic określonych właściwymi przepisami, a w razie braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych. Odszkodowanie (...)

 • Odpowiedzialność pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna4 Stycznia 2007

  osób reprezentujących. W przypadku przekroczenia granic umocowania przez pełnomocnika (lub działania w ogóle bez umocowania), wystąpi stan bezskuteczności zawieszonej. Ważność takich oświadczeń (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.2 Października 2018

  , ponieważ udowodniony przez niego staż ubezpieczeniowy był wystarczający i nie wymagał uzupełnienia, to za okres, za który opłacił składki na ubezpieczenie społeczne rolników (...)

 • Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej8 Maja 2008

  terminu będące następstwem okoliczności, za które dłużnik nie odpowiada. Oczywiście surowsze skutki pociąga za sobą zwłoka dłużnika. Na tym ostatnim spoczywa też obowiązek udowodnienia, (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)31 Października 2007

  na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.3.  Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • Wysokość alimentów - a dochody ojca

  Witam czy jest gdzies okreslona maksymalna wysokosc alimentow, jakie moze placic zobowiazany w stosunku do jego dochodow i potrzeb? po prostu jest taka (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane