Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Przygotuj się na wakacje8 Lipca 2018

  należy przebiegać przez jednię! Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Osoby poruszające się po drodze po (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II7 Sierpnia 2007

  których mowa w § 1. Art. 123a. § 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego, (...)

 • Kto podlega karze za jazdę w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środka odurzającego?6 Października 2016

    Że jazda po pijanemu jest surowo karana, to każdy wie; jednak już mniej osób zdaje sobie sprawę, iż również inne specyfiki spożyte zanim zasiądzie się za (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży27 Czerwca 2017

  przerwy to 4 godziny 30 minut. Przerwa w prowadzeniu pojazdu wynosi, co najmniej 45 minut lub, co najmniej 15 minut i następna, co najmniej 30 minut. Dzienny okres odpoczynku - norma, (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy26 Marca 2008

  , małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna22 Stycznia 2009

  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Art. 55[2]. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe22 Stycznia 2009

  przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie (...)

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?23 Sierpnia 2018

  zda, jeśli uzyska co najmniej 65 punktów. Jeżeli zaś nie zda egzaminu, to otrzyma decyzję o odmowie nadania uprawnień. Co w razie niezdania egzaminu pisemnego? Jeśli kandydat nie (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?20 Kwietnia 2009

  czynu podlega karze grzywny do 5 000 zł.Jeśli ten czyn został popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną za wprowadzenie (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne20 Sierpnia 2008

  musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego. § 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.27 Maja 2018

  właściwego ds. pracy;  po przyjeździe cudzoziemca pracodawca jest zobowią- zany do poinformowania o tym powiatowego urzędu pracy i podania adresu zamieszkania cudzoziemca. Dopiero po spełnieniu (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze22 Stycznia 2009

  szczególności za pomocą prasy, radia i telewizji.  Rozdział 30List żelazny Art. 281. Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu (...)

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców22 Stycznia 2019

  ; firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień (...)

 • Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna29 Kwietnia 2005

  ) w pełnej wysokości czy tylko do wysokości swojego udziału spadkowego, natomiast nie ma wpływu na to, za jakie długi i w jaki sposób spadkobierca będzie odpowiadał. W przypadku zapłaty ceny za

 • Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna6 Lipca 2007

  , natomiast nie ma wpływu na to, za jakie długi i w jaki sposób spadkobierca będzie odpowiadał. W przypadku zapłaty ceny za mieszkanie przez współwłaścicieli, to do świadczenia tego, mimo (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia20 Sierpnia 2008

  Praw Obywatelskich odpowiedź na skargę mogą wnieść obydwie strony. § 2. Po upływie terminu do wniesienia odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia odpowiedzi skarżącemu, sąd drugiej (...)

 • Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów19 Września 2011

  opodatkowania. Jeżeli podstawa opodatkowania została określona w drodze oszacowania, a podatnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczek na podatek, organ podatkowy określa wysokość zaliczek, za okres, (...)

 • Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna4 Lipca 2005

  wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki, co zobowiązuje wierzyciela do dokonania wszelkich czynności umożliwiających jej wykreślenie, a w razie gdy ze (...)

 • Zmiany dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży oraz karmiących piersią13 Września 2017

  związanych z przeciwdziałaniem pożarom i ewakuowaniem pozostałej części załogi. Za zaniechanie tego obowiązku pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości nawet 30 tysięcy złotych, a w przypadku (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII19 Grudnia 2008

  podlega karze za przestępstwo określone w § 1, kto odstąpił od zamiaru wymuszenia i zwolnił zakładnika. Art. 253. § 1. Kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą,podlega karze (...)

 • Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna18 Stycznia 2008

  zgłaszana jest rezygnacja? Co się dzieje, jeśli właściciel firmy nie powoła nowego zarządu? Czy można jakoś temu zaradzić? Byłbym zainteresowany kompletną instrukcją w formie "krok po (...)

 • Podrobione środki ochrony roślin - to się nie opłaca13 Lutego 2019

  odsprzedawać te produkty i na tym zarabiać. Takie działanie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Co grozi za stosowanie podrobionego środka ochrony roślin? Jeżeli stosujesz podrobiony (...)

 • Jak rozliczyć ulgę remontową?21 Września 2011

  całkowitego jej odliczenia. Zasada ma zastosowanie także do wydatków, jakich z powodu zbyt niskiego podatku nie uda się odliczyć w zeznaniu za 2005 r., który będzie ostatnim rokiem obowiązywania

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym 11 Grudnia 2014

  precyzuje, co powinno znaleźć się we wniosku o udzielenie prawa pomocy. Co istotne, oświadczenie musi pochodzić od strony, która go składa, gdyż za złożenie fałszywych zeznań (...)

 • Porozumienie zmieniające26 Września 2017

  , iż jemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe (art. 87 KC). Wskazać w tym miejscu jednak należy, iż brak jest podstaw do uznania za bezprawną groźbę (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • Podrobiona legitymacja

  Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach (...)

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Przedawnienie wyroku

  Jak dlugo trzeba czekac na przedawnienie wyroku, albo czy mozna ten wyrok zawiesic?? (karolllll) To reguluje k.k. Art. 103. par 1. Nie można wykonać (...)

 • mąż chce mi odebrac dziecko!!!!

  Zlozylam pozew o przyznanie wladzy rodzcielskiej.w tym momencie maz przetrzymuje dziecko[3-letnia coreczke]u siebie w domu,nie pozwalajac mi na swobodne (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane