Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Stosowanie ustawy o STIR13 Kwietnia 2018

  spółdzielcze oraz SKOK-i – nie później niż 13 września 2018 r. (ostatni dzień 8. miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy - art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy). Pierwsze (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych9 Sierpnia 2007

  roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni. Przepis art. 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII19 Grudnia 2008

  określonego w § 2 albo w § 3 w związku z § 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  podatkowego;  2) określającej wysokość zobowiązania podatkowego;  3) określającej wysokość zwrotu podatku. § 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, zabezpieczeniu, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)20 Sierpnia 2007

  obcej władzy w toku czynności kontrolnych. Art. 292. W sprawach nieuregulowanych w art. 281-291 stosuje się odpowiednio przepisy art. 102 § 2 3, art. 135-138, art. 139 § 4, art. 140 § 2, (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej16 Października 2008

  adres; 2) umożliwiających identyfikację towaru. 2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy towarów, w stosunku do których odrębne przepisy szczegółowo regulują obowiązki (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3, 12 13, art. 2a ust. 1 art. 3 pkt 4. Inspektorom i pracownikom tym przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa. 2. Osoby zatrudnione (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)27 Sierpnia 2007

  2. Pracownicy naukowi mają obowiązki określone w ust. 1 pkt 2 i 33. Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień (...)

 • Karta podatkowa w 2018 roku8 Grudnia 2017

  zręcznościowe inne:     a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe 1 83,20 zł 2 208,30 zł 3 487,90 zł powyżej 3 487,90 zł + 335,70 zł (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV19 Grudnia 2008

  wymienione w art. 72 § 1 pkt 2, 3 lub 5 oraz § 23. Przepis art. 74 stosuje się odpowiednio.Art. 37. Kara pozbawienia wolności wymieniona w art. 32 pkt 3 trwa (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)27 Sierpnia 2007

  ust. 23. Przepis ust. 1, w zakresie określonym w umowie, ustawach i statutach, o których mowa w art. 33 ust. 3, stosuje się odpowiednio do kompetencji właściwych władz (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa27 Sierpnia 2007

  art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 w części, w jakiej zawiera słowo „obowiązkowo”, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)2. Za (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)22 Października 2008

  cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 3 (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych27 Listopada 2008

  punktów) Krotność zabezpieczeń od 1 do 3 1 zabezpieczenie od 4 do 6 2 zabezpieczenia od 7 do 9 3 zabezpieczenia od 10 do 20 4 zabezpieczenia od (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)26 Sierpnia 2008

  .  2. Wobec rzeczoznawcy majątkowego mogą być orzeczone, z tytułu odpowiedzialności zawodowej, następujące kary dyscyplinarne:   1) upomnienie;   2

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  przez właściwego dyrektora izby skarbowej;  2) § 1 pkt 2, a także pkt 3 lub 4 w związku z pkt 2 - sprawę załatwia naczelnik urzędu skarbowego wyznaczony przez (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)21 Sierpnia 2007

  mowa w ust. 2 i 3, przez okres pięciu lat.Art. 110 [4]. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi rejestr informacji, o których mowa w art. 110[3]. (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych16 Lipca 2004

  ust. 2 i 3, art. 132 i 133, art. 134 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, art. 135, art. 138-140, art. 141 ust. 1-3 oraz art. 142-144 ustawy o emeryturach (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)26 Sierpnia 2008

  . );  8) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm. );  9) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty28 Kwietnia 2018

  zastosowanie (inną sprawą jest możliwość zastosowania w tym przypadku art. 15e ust. 11 pkt 4 ustawy o CIT). Zawarte w pkt 3 art. 15e ust. 1 ustawy o CIT wyrażenie „oraz świadczeń (...)

 • Prawo bankowe14 Czerwca 2004

  przez pozostałe, 16a) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. (...)

 • Karta Nauczyciela24 Września 2008

  stopień:  1) nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy;    2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy.   2. Nauczyciel (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze22 Stycznia 2009

  w art. 182 § 3, wolno również odczytywać na rozprawie protokoły złożonych poprzednio przez świadka wyjaśnień w charakterze oskarżonego. § 3. Przepis art. 389 § 2 (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych13 Lipca 2007

  5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 103,81 zł,  c)  powyżej 9 ton - 1 324,57 zł; 2)  od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 - 2 527,70 zł- z tym że (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)22 Października 2008

  sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 22) stosuje się przepisy art. 6 ust. 3 i 8-10, 3) nie stosuje się przepisu art. 6 ust. 4.Art. 7. 1. Dochody małoletnich (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • VAT-25

  Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone (...)

 • ILE TRWA ROZWÓD ???

  Bardzo proszę, powiedzcie mi ile czasu trwa rozwód, jeśli zarówno ja jak i mój mąż jestesmy zgodni co do rozwodu i nie mamy dzieci.. Z góry dziękuje.. (Stella) (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • Jaki to artykul? PILNE

  Witam, mam pytanie co oznacza skazany z z art. 205 par.1 kk w zw. z art. 36 par. 2 i 3 kk. Chodzi o mojego znajomego który mi mówi ze odbywal kare za (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane