Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Karta Nauczyciela24 Września 2008

  ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny. 3. W (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach27 Grudnia 2017

  pracy (w myśl ustawy osoby zarejestrowane nie muszą przyjmować takich ofert pracy)? PUP powinien informować bezrobotnych i poszukujących pracy o ofertach pracy odpowiadających (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)27 Sierpnia 2007

  pracy w rozumieniu ustawy;  4) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;  5) wymiar czasu pracy;  6) termin

 • Ustawa o czasie pracy kierowców18 Listopada 2009

  czasu pracy. Art. 9. 1. Czasem dyżuru jest czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.27 Maja 2018

  czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1 lub 2, art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty28 Kwietnia 2018

  4-7 [ustawy o CIT]”. Prawa i wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT Przepis art. 16b, do którego odsyła art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?14 Maja 2017

  przez powiatowy urząd pracy. Prace interwencyjne Art. 2 ust. 1 pkt 26, art. 51, art. 56, art. 59, art. 59a i art. 61a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  żądania. 2. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14, nie stosuje się art. 13 ust. 9 10, art. 13b, art. 27 ust. 1 pkt 7 art. 284 § (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)20 Sierpnia 2007

  obcej władzy w toku czynności kontrolnych. Art. 292. W sprawach nieuregulowanych w art. 281-291 stosuje się odpowiednio przepisy art. 102 § 2 3, art. 135-138, art. 139 (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)26 Sierpnia 2008

  zastrzeżeniem art. 25 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.2. Nieruchomość może być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)17 Października 2008

  służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której (...)

 • Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO5 Października 2018

  względu na wymóg niekaralności, w tym np.:   nauczyciele (art. 10 ust. 8a ustawy – Karta Nauczyciela),  straż graniczna (art. 31 ust. 1 ustawy (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)22 Października 2008

  spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę - przy określaniu przychodu ze sprzedaży i kosztu jego uzyskania stosuje się przepisy art. 14, art. 19, art. 22 art. 23.2. Kwota wypłacona (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)27 Sierpnia 2007

  kształcenia określonego na podstawie art. 9 pkt 2.  Art. 11. 1. Jednostki organizacyjne uczelni niespełniającej wymagań określonych w art. 56 ust. 2 art. (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa27 Sierpnia 2007

  wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36. Art. 41. 1. Przy (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)4 Marca 2004

  zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy; 3) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty albo świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w Art. 17.Art. (...)

 • Młodzież w pracy16 Lipca 2017

  czasu pracy obowiązuje również w przypadku pracy u więcej niż jednego pracodawcy. Można więc wykonywać pracę np. u dwóch pracodawców, pod warunkiem że łączny wymiar (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych27 Sierpnia 2007

  najmniej elementów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d lub pkt 2 lit. g-i,  3) zobowiązania - nie zawierają co najmniej elementów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego20 Sierpnia 2007

  przejściowo nie korzysta w całości lub w części w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. (...)

 • V - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 627 - art. 719)22 Stycznia 2009

  obciążony obowiązkiem alimentacyjnym. Art. 689. (skreślony). Art. 690. Do ochrony praw najemcy do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. Art. 691. § (...)

 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO29 Maja 2018

  art. 30, art. 33 ust 3 i 5 oraz art. 35 ust 7 RODO. Wskazane w RODO wymagania, wymienione w art. 30, art. 33 ust 3 i 5 oraz art. (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy7 Października 2018

  pracowników obowiązków informacyjnych określonych w RODO (zob. art. 13 i art. 15 RODO). Ewidencjonowanie czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii Ewidencjonowanie czasu (...)

 • Prawo bankowe14 Czerwca 2004

  . Przepisy Art. 136 ust. 3, Art. 138 ust. 7, Art. 141g Art. 141h ust. 1, 3 4 stosuje się odpowiednio.Art. 6d. 1. Zawarcie przez bank umowy, o której mowa w Art. 6a ust. (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze22 Stycznia 2009

  pozbawionego wolności nie sprowadza się, gdy spowodowałoby to poważne trudności.  Art. 319. (skreślony) Art. 320. (skreślony) Rozdział 36Zamknięcie śledztwa  Art. (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)26 Sierpnia 2008

  wykonywane przez zarządców nieruchomości wymienionych w art. 184 ust. 2.Art. 190. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do gospodarowania nieruchomościami bezpośrednio (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane