Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)22 Października 2008

  pkt 2, 2) świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, 3) świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 4-9 art. 18- nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)22 Października 2008

  podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c, art. 30e art. 44 ust. 7e 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.2. Dochodem ze źródła (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)22 Października 2008

  spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę - przy określaniu przychodu ze sprzedaży i kosztu jego uzyskania stosuje się przepisy art. 14, art. 19, art. 22 art. 23.2. Kwota wypłacona (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)22 Października 2008

  ;(skreślony) 6a.  (skreślony) 6b.  (skreślony) 6c.  (skreślony) 7.    (skreślony)Art. 18a.  (skreślony)Art. 18b.  1.  Od podstawy opodatkowania, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)22 Października 2008

  majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)22 Października 2008

  . 13 pkt 2 4-9 art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. ), a także zasiłków pieniężnych z

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III7 Sierpnia 2007

  określonych w art. 83 § 1 i 2 oraz art. 84 § 3.§ 2. O zarządzeniu badań psychiatrycznych zawiadamia się organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. Art. 213. W wypadkach (...)

 • Ulgi w płatności zobowiązań podatkowych30 Kwietnia 2017

  zwłokę lub określającej odsetki za zwłokę na dzień złożenia zeznania (art. 53a Ordynacji podatkowej), dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR13 Kwietnia 2018

  ;łowo określonych w ustawie (art. 119zi oraz 119zj O.p.). Obowiązki: prowadzenie STIR (art. 119zg pkt 6 O.p.); ustalanie wskaźnika ryzyka automatycznie w STIR (art. 119zn § 2 O.p.) (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  właściwego do spraw finansów publicznych, stosując przepisy art. 144-154. Art. 154c. Przepisy art. 154a i 154b stosuje się do doręczania pism w zakresie spraw, o których mowa w art. (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody22 Stycznia 2009

  tym, że orzeczenie nie podlega zaskarżeniu. Oskarżonego, o którym mowa w art. 335 387, należy także pouczyć o treści art. 443 w związku z art. 434 § 3. Art. (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe22 Stycznia 2009

  poprzedniego posiadacza. Art. 177. (skreślony). Art. 178. (uchylony). Rozdział III  Inne wypadki nabycia i utraty własności Art. 179. § 1. (skreślony) Art. 180. Właściciel (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  podatkowego, z wyjątkiem terminów określonych w art. 68-71, art. 77 § 1-3, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 4, art. 88 § 1 i art. 118.§ 2. Przepisy (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa27 Sierpnia 2007

  ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, 43, (...)

 • Odsetki od zaległości podatkowej6 Czerwca 2012

  w art. 227 § 1, do dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy; za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3, do dnia doręczenia decyzji (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)26 Sierpnia 2008

  wykonywane przez zarządców nieruchomości wymienionych w art. 184 ust. 2.Art. 190. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do gospodarowania nieruchomościami bezpośrednio (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I7 Sierpnia 2007

  z art. 46, przeliczenie korzystniejsze dla skazanego od przeliczenia przyjętego w wyroku. Przepis stosuje się odpowiednio do wykonywania pracy, o której mowa w art. 45 § 1. Art. 48. Przed (...)

 • V - Kodeks postępowania karnego - Postępowania szczególne. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia22 Stycznia 2009

  ;Art. 471. (uchylony) Art. 472. (uchylony) Art. 473. (uchylony) Art. 474. (uchylony) Art. 474a. § 1. Wniosek oskarżonego, o którym mowa w art. (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych9 Sierpnia 2007

  zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna. Art. 17[3]. (uchylony) Art. 17[4]. (uchylony) Art. (...)

 • Nakładanie kar administracyjnych19 Czerwca 2017

  Ordynacji podatkowej). Przykłady: Do kar pieniężnych określonych w ustawie o efektywności energetycznej stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej – ozna­cza (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy23 Lutego 2018

  ;łka była założona z wykorzystaniem wzorca umowy, w ramach systemu S24 opłata wynosi 300 zł od wniosku (200 zł wpis do KRS i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowy i Gospodarczym). Jakie czynności (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  ;art. 281, art. 281 a, art. 284b-285a, art. 286 § 2, art. 286a, art. 288 art. 291 § 1 i 4 tej ustawy. 2. W sprawach, o których mowa w art. (...)

 • Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna18 Stycznia 2005

  rozumieniu art. 13 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, są organami podatkowymi. Zgodnie z art.21§1 ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])21 Sierpnia 2007

  . 19[1], art. 20 ust. 2-4, art. 20[1], art. 30 ust. 2 oraz art. 70 ust. 3, nie podlega zrzeczeniu się, zbyciu ani egzekucji. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelności. Art. (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)11 Marca 2009

  art. 166, jeżeli dane te podlegają wpisowi.§ 3. Do zarejestrowania zmiany umowy spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 164 § 3, art. 165, art. 169, art. 171 (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane