Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Ulgi w płatności zobowiązań podatkowych30 Kwietnia 2017

  zwłokę lub określającej odsetki za zwłokę na dzień złożenia zeznania (art. 53a Ordynacji podatkowej), dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, (...)

 • Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych2 Marca 2017

  § 2 Ordynacji podatkowej.  [2] To ważne zastrzeżenie wprowadza art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej. [3] Art. 53a § 1 Ordynacji podatkowej. [4] (...)

 • Podatek u źródła (WHT)21 Stycznia 2019

  do wniosku dokumentacji lub oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności; istnieje uzasadnione przypuszczenie wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Ordynacji (...)

 • Nadużycie prawa w podatku obrotowym7 Lutego 2012

  Nowelizacja Ordynacji podatkowej z dnia 30 czerwca 2005 r. uchyliła art. 24a oraz 24b tejże ustawy, które statuowały  instytucję obejścia prawa podatkowego.  Polscy (...)

 • Kontrahenci małego podatnika23 Czerwca 2006

  naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. Trzecia przesłanka warunkująca odliczenie podatku z faktury „VAT-MP” (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)22 Października 2008

  niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 2a, ustala się na podstawie art. 21 ust. 1 5 oraz art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej.2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)22 Października 2008

  , następującego po roku, w którym stosowali tę metodę, stosują zasady, o których mowa w art. 15a, ustalając różnice kursowe od dnia, o którym mowa w pkt 1. Art. (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 53a.§ 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2, art. 33a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR13 Kwietnia 2018

  art. 96 ust. 9a pkt 4 ustawy o VAT, wykaże że prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej, o których mowa w art. 96 ust. 9a pkt 4 ustawy (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)22 Października 2008

  obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 art. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)22 Października 2008

  podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c, art. 30e art. 44 ust. 7e 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.2. Dochodem ze źródła (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)22 Października 2008

  ;(skreślony) 6a.  (skreślony) 6b.  (skreślony) 6c.  (skreślony) 7.    (skreślony)Art. 18a.  (skreślony)Art. 18b.  1.  Od podstawy (...)

 • Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych16 Kwietnia 2017

  stycznia następnego roku (PIT 28). Zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu (...)

 • Jak dokonać korekty podatku naliczonego?5 Października 2011

  złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a.(art. 81 Ordynacji podatkowej)     Możliwość korygowania deklaracji VAT w zakresie podatku naliczonego (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)20 Sierpnia 2007

  , pozostawiając jej kopię. Art. 278a. (skreślony) Art. 279. (skreślony) Art. 280.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepis art. (...)

 • Informowanie o schematach podatkowych31 Grudnia 2018

  , pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia (art. 86a § 1 pkt 19 Ordynacji (...)

 • Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe.10 Sierpnia 2016

  obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług22 Sierpnia 2007

  ;art. 45 ust. 1 pkt 9.  Art. 12. 1. Przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za

 • Opinia zabezpieczająca - czy warto się o nią ubiegać?23 Października 2018

  administracyjnego. Według art. 119b § 1, przepisu art. 119a Ordynacji podatkowej nie stosuje się: jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)22 Października 2008

  (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47 48 lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  ;art. 281, art. 281 a, art. 284b-285a, art. 286 § 2, art. 286a, art. 288 art. 291 § 1 i 4 tej ustawy. 2. W sprawach, o których mowa w art. (...)

 • Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn24 Kwietnia 2017

  końca 2006 roku te same osoby musiały płacić podatek, który w zależności od wartości darowizny lub spadku wynosi dla I grupy podatkowej od 3 do 7%. Podatku od przesunięć w ramach I grupy (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  właściwego do spraw finansów publicznych, stosując przepisy art. 144-154. Art. 154c. Przepisy art. 154a i 154b stosuje się do doręczania pism w zakresie spraw, o których (...)

 • Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce6 Września 2019

  ;re stanowią wymogi formalne, są określone w art. 20f i art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej. Należy jednak dodać, że w toku postępowania zgodnie z art. 20g § 1 Ordynacji (...)

 • Pobór i egzekucja podatków23 Stycznia 2019

  . 116a oraz art. 117b Ordynacji podatkowej). Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia na wniosek: wierzyciela należności pieniężnych (określonych art. 2 pkt 1-7 ustawy) i (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane