Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Karta Nauczyciela24 Września 2008

  umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5.  5b. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.27 Maja 2018

  skopiowania jego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce.  W przypadku umowy o pracę cudzoziemiec ma prawo do co najmniej minimalnego wynagrodzenia (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?14 Maja 2017

  alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć12 Września 2018

  zaskarżyć.  Najlepszym więc rozwiązaniem jest wysłanie wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach27 Grudnia 2017

  zezwolenia o pracę sezonową? Czy uchylamy decyzję o zezwoleniu na pracę sezonową wydaną dla podmiotu A? Czy w ogóle odnotowujemy ten fakt w dokumentach w (...)

 • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych13 Lutego 2018

  nad dzieckiem w wieku do 3 lat, współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której (...)

 • Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe26 Listopada 2018

  miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych9 Sierpnia 2007

  zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1-3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?22 Sierpnia 2017

  ;rodzice: pracują na podstawie umowy o pracę, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych (umowy (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)27 Sierpnia 2007

  komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu. 3. W przypadku, (...)

 • Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS5 Października 2017

  zgłoszenie członków rodziny nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu powinna przekazać również odpowiednie dane w (...)

 • Prawa i obowiązki bezrobotnego12 Września 2017

  ;ceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przypadających (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II7 Sierpnia 2007

  zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.§ 3. Zatrudnienie (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)26 Sierpnia 2008

  . Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców, o których mowa w art. 174 ust. 6.5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I7 Sierpnia 2007

  ;6) kwalifikowanie skazanych, o których mowa w art. 84 § 2, do zakładów karnych dla młodocianych oraz skazanych, o których mowa w art. 96 § 3, do odbywania kary w (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20-22)22 Października 2008

  do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia (...)

 • Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?20 Października 2017

  spełnisz warunki do uzyskania prawa do zasiłku, to uzyskasz prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku. Okresów pobierania zasiłku (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy26 Marca 2008

  oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 41, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o (...)

 • Umowa o pracę z członkiem rodziny28 Lipca 2017

  zamiarze obejścia prawa, podobnie jak inne cele stawiane sobie przez osoby zawierające umowy o pracę, takie jak na przykład chęć uzyskania środków utrzymania. Z zawarciem (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna22 Stycznia 2009

  nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. Art. 385. § 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. § 2. (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII19 Grudnia 2008

  , karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 3 w związku z § 1 zawiadomił organ (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa27 Sierpnia 2007

  miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub działalność przez co najmniej połowę miesiąca.  2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, przychód (...)

 • W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?11 Marca 2018

  wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres (...)

 • Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych19 Marca 2008

  zaświadczenie o odbyciu przygotowania zawodowego i stażu. I w tym przypadku bezrobotny nie pozostanie bez wsparcia finansowego państwa, gdyż bezrobotnemu w okresie odbywania (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...19 Września 2018

  na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. W warunkach krajowych "budynek o niemal zerowym zużyciu energii" jest utożsamiany i określany (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Uległem wypadkowi w pracy

  Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • Praktyczna nauka zawodu

  Moje pytanie dotyczy praktycznej nauki zawodu w charakterze sprzedawcy i co za tym idzie praktyk w sklepie. Wiem, że to jest zatrudnienie młodocianej (...)

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.