Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi od 2019 roku?4 Października 2018

  wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika (gotówkowo) obowiązuje w przypadku, gdy pracownik nie poda informacji o numerze rachunku płatniczego lub złoży wniosek o dalszą (...)

 • Kredyt studencki w roku akademickim 2018/201910 Września 2018

  banku status studenta lub doktoranta. ##baner## Jak złożyć wniosek o kredyt? Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. w jednym (...)

 • Licytacja komornicza mieszkania z obciążeniami23 Marca 2018

  zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została (...)

 • Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2017 r.23 Stycznia 2018

  zwłokę. Odsetki te naliczane są od następnego dnia po upływie terminu płatności (terminu do złożenia PIT-39), aż do dnia zapłaty podatku włącznie. Jeśli podatnik odprowadził 19% (...)

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?23 Listopada 2017

  uchybienia terminowi wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, uprawdopodobniając okoliczności uzasadniające wniosek. Jednocześnie z wnioskiem koniecznie należy (...)

 • Prawa komandytariusza w spółce komandytowej19 Sierpnia 2017

  , a jego głos ma o tyle zdolność wywoływania skutków prawnych, o ile pozostaje w interakcji z oświadczeniami woli pozostałych wspólników. W art. 4 § 1 ust. 9 KSH ustawodawca (...)

 • Ulgi w płatności zobowiązań podatkowych30 Kwietnia 2017

  oraz UZ-M wniosek w sprawie umorzenia. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych powinien zawierać: wskazanie rodzaju wnioskowanej ulgi (odroczenie terminu płatności podatku (...)

 • Wsparcie dla osób zaciągających kredyt mieszkaniowy - banki wypłacą 1.500 zł na spłatę kredytu.18 Kwietnia 2016

  kolejności wskazać należy, iż kredytobiorca informuje kredytodawcę o wszelkich okolicznikach mających wpływ na zdolność do spłaty kredytu, takich jak np. zwiększenie dochodów, czy (...)

 • Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe24 Marca 2012

  na raty. Takie zaległości nie są wykazywane w zaświadczeniu.   Kto może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami?   Wniosek może złożyć: w (...)

 • Prawa i obowiązki różnych podmiotów po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków29 Listopada 2010

  on złożyć wniosek o dokonanie rejestracji pojazdu na jego rzecz. W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu jest zobowiązany do złożenia w organie rejestrującym wniosek o (...)

 • Premia gwarancyjna na zakup mieszkania24 Maja 2010

  termin zawity w artykule "Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?" ) 90 dni od uzyskania możliwości ubiegania się o premię gwarancyjną, o których (...)

 • Przyczyny rozwiązania spółki jawnej1 Października 2009

  jeżeli wspólnicy zadecydują o kontynuacji działalności. Jednakże w tym wypadku, uchwała wspólników, mocą której zadecydowano o kontynuacji działalności spółki (...)

 • Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?23 Lipca 2009

  warunki są i tak korzystniejsze niż np. egzekucja prowadzona wskutek niespłacenia bankowi kredytu hipotecznego czy egzekucja komornicza, gdy dłużnik i tak tracił zajmowane lokum, którego był

 • Jak przeprowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika - opinia prawna24 Kwietnia 2009

  licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Postanowienie o przybiciu uprawomocnia się po upływie terminu do zaskarżenia tej czynności. Termin ten wynosi siedem (...)

 • Na czym polega akredytywa?16 Marca 2009

  banku wierzyciela. Wniosek dłużnika wskazuje wierzyciela (dostawcę) i oddział banku wierzyciela (gdzie będą dokonywane wypłaty) oraz kwotę akredytywy. Ponadto wniosek powinien określać, (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 1-21)11 Marca 2009

  pięć lat.§ 5. O rozwiązaniu spółki sąd rejestrowy orzeka na wniosek osoby mającej interes prawny albo z urzędu, po przeprowadzeniu rozprawy.§ 6. Orzeczenie o rozwiązaniu (...)

 • Ważne zmiany w PIT9 Stycznia 2009

  pracownikiem). Natomiast od 1 stycznia 2009 r. roczną informację (PIT-11) w trakcie roku podatkowego należy sporządzać tylko na wniosek podatnika. Jeżeli więc pracownik złoży taki wniosek, (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII19 Grudnia 2008

  majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)22 Października 2008

  ;przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)5 Sierpnia 2008

  ogólnej sumy wierzytelności, które zostały uznane lub uprawdopodobnione, mogą zgłosić wniosek o zmianę składu rady wierzycieli.2. Jeżeli sędzia-komisarz nie uwzględni (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)22 Października 2007

  . Dział IIIPrzepisy o postępowaniu Art. 26. 1. Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik.2. O (...)

 • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów20 Sierpnia 2007

  . Wpis do rejestru zastawów dokonywany jest na wniosek, do którego należy dołączyć umowę zastawniczą.  2. Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu.  3

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  takiego kredytu została zbyta na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych. W tym przypadku o pierwszeństwie zaspokojenia decyduje kolejność wniosków (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych9 Sierpnia 2007

  ] i 2[2].  7. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o przyjęcie (...)

 • Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania14 Października 2006

  . 2005 r., Nr 164, poz. 1365, ze zm.); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.); Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

  Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • Podział majątku

  Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg (...)

 • Rozwód

  Witam Podjęłam decyzje o rozwodzie z moim mężem, który przebywa obecnie w zakładzie psychiatrycznym, ja natomiast jestem bezrobotna, czy mogę w (...)

 • separacja

  Mój mąz zdradzil mnie z inna kobietą. Bylismy malżeństwem 8 lat. mamy dwoje dzieci. Wyprowadzilam sie do rodzicow. Nie chce juz mieć z nim nic wspólnego. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane