Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak bezpiecznie korzystać z aplikacji mobilnych?19 Sierpnia 2019

  jej udzielenie. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania Pamiętaj, że nie wszyscy twórcy aplikacji rzetelnie informują o ich działaniu i sposobach wykorzystania naszych danych. Co i 

 • O czym pamiętać, gdy administrator zawiadamia o naruszeniu ochrony danych osobowych?19 Sierpnia 2019

  adekwatnego środka w celu skutecznego zawiadomienia osób o naruszeniu, powinien porównać wysiłek wkładany w udzielenie informacji bezpośrednio osobie, której dane (...)

 • Jak uzyskać informację z Rejestru Zastawów?13 Lipca 2019

  wydanie odpisu z rejestru zastawów - 15 PLN, za udzielenie informacji na wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów - 10 PLN. Opłaty za wnioski składane do Centrali 

 • Prawa ojca24 Czerwca 2019

  sposobie wykorzystania zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku o jego udzielenie. W przypadku, gdy oboje rodzice dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia do zwolnienia od pracy w pełnym

 • Co wspiera Fundusz Kościelny?29 Maja 2019

  Kościelny”ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa Do pobrania: - Wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Kościelnego na 2019 r. - Sprawozdanie z dotacji Funduszu Kościelnego na 2019 r. (...)

 • Jak uzyskać zgodę na służbę w obcym wojsku?28 Maja 2019

  . 2204 z późn. zm.).   Zob.: - Wniosek o udzielenie obywatelowi polskiemu zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej - Wzór wypełnienia wniosku

 • Prawa mamy24 Maja 2019

  urlopu rodzicielskiego po wykorzystaniu 6 tygodniu wynosi 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku ubezpieczonej będącej pracownicą, która pisemny wniosek o udzielenie jej

 • Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic23 Maja 2019

  społecznej to: udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania; praca socjalna; poradnictwo specjalistyczne; wsparcia w formie interwencji kryzysowej; pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia. Wszelkie

 • Jak działają wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy?15 Maja 2019

  postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w tym realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy (...)

 • Kontrola przestrzegania prawa pracy 30 Kwietnia 2019

  ) informacji o zgłoszeniu przez niego wniosku o podjęcie kontroli jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że udzielenie inspektorowi pracy informacji w sprawach objętych kontrolą mogłoby narazić go na (...)

 • System kredytów studenckich29 Stycznia 2019

  ;łdzielczymi). Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się: oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok, zaświadczenie szkoły wyższej (...)

 • Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów11 Stycznia 2019

  przypadkach, kiedy udzielenie pomocy de minimis jest niedopuszczalne z powodu przekroczenia limitu pomocy de minimis, a beneficjent nie złożył w terminie 3 miesięcy od przekształcenia oświadczenia (...)

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności10 Stycznia 2019

  miesiąc) (DOCX 21 KB) Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (DOCX 20 KB) Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego

 • Jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO?13 Grudnia 2018

  Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji (np. podwyższenia opłaty za usługi). Pamiętaj, że cofnięcie zgody powinno być równie łatwe jak jej udzielenie. Powinieneś być informowany w sposób

 • Jak stosować RODO?13 Grudnia 2018

  to rodzić dla niej żadnych negatywnych konsekwencji (np. podwyższenia opłaty za usługi). O tym prawie musisz ją poinformować. Dopilnuj, aby cofnięcie zgody było równie łatwe jak jej udzielenie

 • Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych11 Grudnia 2018

  celem transakcji leasingu zwrotnego jest udzielenie przez nabywcę finansowania na rzecz zbywcy, a nie kontynuacja działalności zbywcy. Podkreślić należy, że kontynuowanie wynajmu nieruchomości

 • Gwarancja a rękojmia15 Listopada 2018

  udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi. Konsument może więc żądać od niego np. wymiany albo naprawy, nawet jeżeli rzecz była już wymieniona (...)

 • Uprawnienia pracownicze rodziców13 Listopada 2018

  sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Pracodawca zatrudniający pracownicę (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?27 Października 2018

  zapleczem  technicznym. Przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, przedsiębiorca powinien zatem posiadać tytuł prawny do nieruchomości (np. prawo (...)

 • Urlop bezpłatny - kiedy można wziąć urlop bezpłatny i na jakich zasadach?10 Października 2018

  innego pracodawcy. Niezbędne jest także wyrażenie zgody przez pracownika dokonane na piśmie. Bez zgody pracownika udzielenie urlopu bezpłatnego nawet w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy nie (...)

 • Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?9 Października 2018

  okres zatrudnienia każdego pracownika, bez względu na wymiar czasu pracy, w jakim jest on zatrudniony. Do karty ewidencji czasu pracy pracownika dołącza się jego wnioski o udzielenie czasu wolnego od

 • Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie18 Września 2018

  nabywa bezpośrednio dający zlecenie). W takim przypadku dokonujący czynności działa jako pełnomocnik dającego zlecenie a odrębne, tzn. obok zlecenia, udzielenie pełnomocnictwa nie jest potrzebne (...)

 • Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego? 11 Września 2018

  „zapytanie o udzielenie informacji o osobie”/”zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” oraz uiścić opłatę. Opłatę za zaświadczenie można wnieść: przelewem (...)

 • Kredyt studencki w roku akademickim 2018/201910 Września 2018

  udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa

 • Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?5 Września 2018

  zwolnienia na opiekę nad dzieckiem decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem 

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane