Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Sposób prowadzenia kontroli u przedsiębiorcy można zaskarżyć do sądu administracyjnego

  nieuregulowanym (art. 84c ust. 16 u.s.d.g.), nie odbiera postanowieniom wydanym w następstwie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 84c ust. 1 u.s.d.g., charakteru rozstrzygnięcia (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  . 1 pkt 4, ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia (...)

 • Porada prawna na temat art.98.c

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.98.c, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Karta Nauczyciela

  czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. (...)

 • Prawo bankowe

  możliwość wykonywania obowiązków przez biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na podstawie zawartej z bankiem umowy.5. Przepis Art. 6c stosuje się odpowiednio.Art. (...)

 • Rekrutując do przedszkoli łamią przepisy o ochronie danych osobowych?

  przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, o których mowa w art. 20c ust 4 ustawy o systemie oświaty, 3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - jeżeli (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  nieprzekraczający 4 miesięcy.  Art. 607c. § 1. Nakaz powinien zawierać: 1) oznaczenie sądu występującego, ze wskazaniem jego adresu, numeru telefonu, telefaksu i adresu poczty (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  należności wywozowych oraz gdy kontrolowany złożył zgodnie z art. 14c ust. 2 korygującą deklarację obejmującą w całości stwierdzone nieprawidłowości;  3) postanowieniem, (...)

 • Korekta oświadczenia majątkowego radnego

  egzemplarzach radny - przewodniczącemu rady powiatu. Podstawą złożenia korekty nie są przepisy ustawy o samorządzie powiatowym w tym również nie jest nim art. 25c ust. 3. O korekcie deklaracji (...)

 • Uwagi do ustawy o kontroli skarbowej (art. 7c)

  fragmentu ustawy. Uwagi można przesyłać do dnia 1 września 2008 r. na adres riniewski@pkpplewiatan.plProjektowany art. 7c brzmi:„Art. 7c. 1. Jeżeli organ kontroli skarbowej (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  ubezpieczeniowych - zwane dalej „informacjami”.  Art. 305c.  § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych występuje do obcych władz o udzielenie informacji (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

  , dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.2. Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego (...)

 • Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

  działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników

 • Status Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  powiatowym. Taka osoba ma obowiązek zgodnie z art. 25c ustawy składać oświadczenia majątkowe. Przepis dający podstawę do upoważniania określonych osób do wydawania decyzji brzmi następująco: (...)

 • Zmiany w GMO

  na podstawie art. 49c ust. 1, albo na podstawie przepisów odrębnych, zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać? Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 (...)

 • Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw

  uchylenie tajemnicy bankowej ze względów fiskalnych.Art. 7c ust. 2Art. 7c ust. 2 proponowanej nowelizacji zawiera pojęcia nieostre oraz szeroko zakreśla krąg podmiotów, o których (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  właściwego do spraw finansów publicznych, stosując przepisy art. 144-154. Art. 154c. Przepisy art. 154a i 154b stosuje się do doręczania pism w zakresie spraw, o których mowa w art. (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  samorządowymi, przesyła się adresatowi za pośrednictwem organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. Art. 217c. Tymczasowo aresztowany nie może korzystać z aparatu telefonicznego (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  rejestrach przetwarza się dane dotyczące podstawy prawnej pobytu cudzoziemca na terytorium RP oraz datę wjazdu na terytorium Polski (art. 90c ust. 2 i 8). W praktyce oznacza to, że wojewoda może (...)

 • Kontrola podatkowa dokumentów kontrahenta podatnika

  ;przeprowadzający kontrolę może skorzystać z "pomocy" innego organu? Natomiast z art. 274c § 2 Ordynacji podatkowej wskazuje na to, iż jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce (...)

 • Awans zawodowy n-la mianowanego

  działania ze strony dyrektora jak i Pani. W sytuacji gdy nie była Pani zadowolona z oceny należało się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 9c ust. 9 k.n.). Wobec (...)

 • Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

  działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo  o podatku tonażowym. 

 • Dokumentowanie amortyzacji WNiP

  Należy przy tym podkreślić, iż amortyzacji nie podlega wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy (art. 16c pkt 4 ustawy).Zatem (...)

 • Czy jest możliwe skuteczne zawieszenie działalności gospodarczej spółki handlowej?

  życie stosownych przepisów u.s.g. - z przepisów regulujących zawartość wpisu (art. 20c u.KRS) oraz katalog danych ujawnianych w rejestrze (art. 44 ust. 1 pkt 4a u.KRS). Interpretacja (...)

 • Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

  punktach 3 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jeżeli przychód z najmu jest przychodem z działalności gospodarczej, to przychód ten może być opodatkowany według zasad określonych w art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • wypowiedzenie umowy najmu - uzasadnienie

  Dzień dobry, mam taką sytuacje iż chciałbym wypowiedzieć natychmiastowo umowe najmu tak żeby być w tym pokoju do końca obecnego miesiąca, według (...)

 • urlop dla niepełnosprawnego

  Mam pytanie odnośnie dodatkowych urlopów przyznawanych niepełnosprawnym. Kiedy można wykorzystać 10 dniowy urlop przysługujący niepełnosprawnemu? (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane