Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  odpowiedzialnością ubiegającej się o zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1 a, nie może wynosić mniej niż równowartość:  11 mln (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  informacji może być w każdym czasie wycofany przez właściwy organ. Art. 305j. W sprawach nieuregulowanych w art. 305b-305i stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 1, 2, 4, 5, (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  do lat 5. Art. 293. § 1. Przepisy art. 291 i 292 stosuje się odpowiednio do programu komputerowego.§ 2. Sąd może orzec przepadek rzeczy określonej w § 1 oraz w art. (...)

 • Porada prawna na temat art.798est za paragraf 299 paragraf 1 i 5

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.798est za paragraf 299 paragraf 1 i 5, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania karnego

  , a w rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej, jeżeli prezes sądu lub sąd uzna to za konieczne.Art. 81. § 1. Jeżeli w warunkach określonych w art. 78 § 1, art. 79 § 1 i (...)

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  odpowiedzialność karna. Paragraf 1 określa warunki merytoryczne pisma, stwierdzając, co strona musi zamieścić we wniosku, aby mógł być dopuszczony do rozpoznania. Paragraf 2 (...)

 • Przedawnienie przestępstwa skarbowego

  zostanie ustalony sprawca i zostaną mu przedstawione zarzuty, to termin przedawnienia ulegnie przedłużeniu o 5 lat (art. 44 § 5 KKS), tj. do dnia 31.12.2010 r. I odpowiednio należy (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  sporządzeniu ogłosi przez obwieszczenie i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.2. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany.Art. 256. 1. W (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  wydaje prokurator.§ 5. Czynności, o których mowa w § 1 i 2, mogą być dokonywane tylko w ciągu 5 dni od dnia pierwszej czynności.§ 6. W wypadkach określonych (...)

 • Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

  zastrzeżenia za skuteczne w świetle k.c.). W orzecznictwie uznaje się za dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy, jednakże i w takich wypadkach SN badał, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  § 5, art. 67a § 1 pkt 1 2 i art. 76a § 1.§ 4. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym (...)

 • Wyjście ze spółki cywilnej

  powody takiego wypowiedzenia swojego udziału w spółce. Kategoria ważnych powodów jest bardzo szeroka i mieszczą się w niej zarówno powody obiektywne, jak i subiektywne. Jeśli (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. Art. 206. § 1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i (...)

 • Kierujący pojazdami

  , art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 80 ust. 1-5, art. 85 ust. 3 i 8, art. 86 ust. 4, 5 i 7, art. 87 ust. 3, art. 88 ust. 1, 4, 6, (...)

 • Kodeks pracy

  dyskryminacyjnego. Art. 181.  § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  § 1 i 3, art. 79, art. 80 § 1 i 3, art. 81-83, art. 85, art. 86 § 1a, 2 i 3, art. 87, art. 88, art. 89 § 1, 1a i 3, art. 90, art. 92-98, art. (...)

 • Charakter odpowiedzialności członka zarządu na podstawie 299 ksh oraz wysokość szkody poniesionej przez wierzyciela.

  przyjęcie stanowiska, że to pozwany członek zarządu w sytuacji, w której nie może przy użyciu przesłanek egzoneracyjnych z art. 299 § 2 ksh uwolnić się od odpowiedzialności co do zasady, (...)

 • Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu

  oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. (...)

 • I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

  okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. Art. 5. § 1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie (...)

 • Kodeks karny

  . Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  , 84, 86 § 2 i art. 89 Kodeksu postępowania karnego.Art. 31. § 1. W razie śmierci oskarżyciela posiłkowego, o którym mowa w art. 27 § 1 i 2, sąd zawiesza postępowanie, a osoby (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  . 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  najmniej elementów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d lub pkt 2 lit. g-i,  3) zobowiązania - nie zawierają co najmniej elementów określonych w art. 2 ust. 1 (...)

 • Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

  niniejszej umowy. Powiadomienie staje się skuteczne i wiążące Strony w sytuacji, gdy Pośrednik otrzymał je w terminie określonym powyżej za pośrednictwem faksu i potwierdzone w terminie (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  pracy, ustalając:  1) wysokość minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do poszczególnych stanowisk oraz wysokość i warunki przyznawania (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  regulaminowe i przysługujące mu z tytułu zatrudnienia, premie za oszczędność surowca, wynagrodzenie za racjonalizatorstwo i wynalazczość oraz wynagrodzenie za pracę wykonywaną (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • art. 286 § 1 kk

  Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem (...)

 • odstąpienie od umowy przed terminem

  Witam, bardzo prosiłbym o pomoc jak najszybszą, bo sprawa jest dla mnie bardzo ważna. Będę wdzięczny za odpowiedź. Posiadam umowę o dzieło, której (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane