Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nabycie nieruchomości obciążonej umową dożywocia

  sytuacji konfliktowej.Nieruchomość obciążona prawem dożywocia może być przedmiotem egzekucji z nieruchomości. W myśl art. 1000§ 3 KPC pozostają również w mocy ujawnione przez (...)

 • Tajemnica przedsiębiorstwa przed sądem

  2002, nr 5, poz. 67) przepis art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyklucza objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana może uzyskać w zwykłej i dozwolonej

 • Zbieg z egzekucją administracyjną

  egzekucyjnego). Z momentem przejęcie egzekucji przez organ administracyjny, zobowiązany jest on podjąć działania na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 38 § (...)

 • Opinia prawna na temat art.730 1 kpc

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.730 1 kpc , zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Skarga kasacyjna od wyroku w sprawie majątkowej

  art. 519[1] § 2 k.p.c., zgodnie z którym skarga kasacyjna dopuszczalna jest w sprawach o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, jeżeli (...)

 • Uczestnicy egzekucji z nieruchomości

  wieczyste. Osoby wymienione w art. 922 kpc nie stają się uczestnikami postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa. Aby stać się uczestnikiem postępowania, osoba której przysługuje ograniczone (...)

 • Wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu

  z art. 492 § 3 nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów sąd

 • Fotografowanie dokumentów z akt sądowych

  akt sądowych nie narusza art. 9 kpc. Warto wskazać, że opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu - pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą

 • Doręczenie w postępowaniu cywilnym

  par. 1 k.p.c., można wnieść wniosek o ustanowienie kuratora dla doręczeń. W tym przypadku, przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie (...)

 • Stawiennictwo na rozprawie sądowej

  kodeksu postępowania cywilnego, każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności. Art. 211 kpc przewiduje zaś, iż w razie nieobecności (...)

 • Wypowiedzenie rocznego kredytu odnawialnego

  ;art. 5 k.c. W konsekwencji kredytobiorca może żądać - w trybie art. 189 k.p.c. (powództwo o ustalenie stosunku prawnego) - stwierdzenia przez sąd, iż w konkretnym przypadku (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane