Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Powództwo na podstawie noty obciążeniowej

  ;dztwo. Sytuacja taka będzie mieć miejsce gdy zostaną wypełnione przesłanki wynikające z art. 191 k.p.c., to jest gdy nie zmieni się tryb postępowania (na przykład z uproszczonego na zwykły) (...)

 • Prawomocność postanowienia komornika

  postanowienie to nie może co do zasady ulec zmianie.  Jako, że do postępowania egzekucyjnego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu procesowym, to na podstawie art. 364 par. 1 kpc (...)

 • Zeznania świadka na piśmie

  cywilnego nie dopuszczają możliwości składania zeznań na piśmie. Zgodnie z art. 261 § 2 kpc, świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić (...)

 • Opinia prawna na temat art.730 1 kpc

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.730 1 kpc , zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odmowa przyznania alimentów a kolejny pozew

  , co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. Warto również wskazać na przepis art. 199 § 1 pkt 2 kpc, (...)

 • Wykonalność nakazu zapłaty z weksla - klauzula

  takiego nakazu zapłaty? Zgodnie z art. 492 § 3 kpc nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia

 • Wyrok prawomocny

  nie zostanie wniesiony środek odwoławczy) albo pełnomocnik chciał złożyć wniosek o nadanie wyrokowi natychmiastowej wykonalności (błędnie sformułował wniosek), na podstawie art. 333 § 3 (...)

 • Termin uprawomocnienia się postanowienia sądu

  ogłoszenia postanowienia. Postanowienia te doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (357 § 1 k.p.c.). (...)

 • Zabezpieczenie nieruchomości przy podziale majątku

  nakładów. W każdym razie złożenie takiego wniosku o zabezpieczenie jest możliwe. Jako sposób zabezpieczenia można tu wskazać, zgodnie z art. 755 § 1 pkt 5 kpc, np. (...)

 • Pozew o alimenty a zmiana powództwa

  pozwu (art. 193 § 3 kpc). Jak wynika z powyższego powódka może wnieść o zmianę powództwa ustnie (na rozprawie w obecności pozwanego) lub pisemnie (doręczając pismo jednocześnie pozwanemu). (...)

 • Zmiana powództwa - forma

  wypadkach - z chwilą doręczenia pozwanemu pisma zawierającego zmianę i odpowiadającego wymaganiom pozwu (art. 193 § 3 kpc). Jak wynika z powyższego powódka może wnieść o zmianę powództwa (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Katarzyna Tomczak

Katarzyna Tomczak

Specjalizuje się w prawie rodzinnym - pomaga w egzekucji alimentów, doradza podczas rozwodów i przy podziale majątku. Prowadzi sprawy spadkowe. Sporządza także opinie z zakresu prawa mieszkaniowego.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane