Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odprawa za zwolnienie jednego pracownika

  , którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Jeżeli tak jest w Pani przypadku, to zgodnie z art. 10 ustawy, przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie (...)

 • Egzekucja roszczenia zasądzonego w wyroku

  rodzaju wyroku przez sąsiada nie jest przestępstwem rozumianym w myśl art. 244 kodeksu karnego. Po drugie art. 125 paragraf 1 kodeksu cywilnego mówi, że roszczenie (w tym przypadku (...)

 • Wygaśnięcie roszczenia o przeniesienie własności z art. 231 Kodeksu Cywilnego

  W jakim momencie wygasa uprawnienie do roszczenia o przeniesienie własności z art. 231 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego? W razie utraty posiadania roszczenie z art. 231 § (...)

 • Porada prawna na temat art.71 paragraf 1

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.71 paragraf 1, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Przedawnienie roszczenia o zwrot prowizji

  rozwiązałem umowę 15 .04.2000 z firmą, a polisa mojego klienta padła w czewcu 2001 r. Także okres 24 miesięcy od wygaśnięcia polisy chyba już minął. Według art. 291 paragraf 1 (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  podatkowego, z wyjątkiem terminów określonych w art. 68-71, art. 77 § 1-3, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 4, art. 88 § 1 i art. 118.§ (...)

 • Odrzucenie oferty z braków formalnych

  konieczności potwierdzenia jej opłacenia. Czy podstawą do odrzucenia takiej oferty może stanowić Art. 814 paragraf 1 kodeksu cywilnego? Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zamawiający (...)

 • Fałszywe zeznania przez świadka

  Jeżeli świadek strony przeciwnej w sądzie, po usłyszeniu treści art. 233 paragraf 1 i 2 k.k. zeznaje nieprawdę, kłamie, także jeśli chodzi o niekaralność, zataja prawdę, to czy oskarżyciel (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  . Art. 288a. (skreślony) Art. 289.  § 1. Kontrolowanego, osobę go reprezentującą lub osobę wskazaną w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 § 1 (...)

 • Utrudnianie korzystania z własności

  jaki ma zostać osiągnięty) - mówi o tym art. 343 paragraf 1 k.c. dozwolonej samopomocy (samemu podejmuje się działanie w celu niezwłocznego przywrócenia naruszonego posiadania, (...)

 • Pojęcie wady fizycznej sprzedanej rzeczy według Kodeksu Cywilnego

  Jak Kodeks Cywilny definiuje pojęcie wady fizycznej sprzedanej rzeczy? Pojęcie wady fizycznej definiuje art. 556 paragraf 1 kodeksu cywilnego: Sprzedawca jest odpowiedzialny względem

 • Ochrona bezpaństwowca w postępowaniu karnym

  prywatnym o czyn z art. 212 paragraf 1 k.k. przeciwko obywatelowi Polski. Czy na mocy prawa międzynarodowego i polskiego jest dopuszczalne powództwo prywatnoskargowe apatrydy, to jest o czyn (...)

 • Przedawnienie przestępstwa fałszerstwa dokumentu

  związane jest okreslone prawo albo, który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mogącej mieć znaczenie prawne. Według art. 270 paragraf (...)

 • Cofnięcie pozwu o wydanie nakazu zapłaty

  firmie? Art. 203 paragraf 1 przyznaje nieograniczone prawo cofnięcia pozwu do chwili rozpoczęcia rozprawy. Wynika z tego, że na decyzję powoda o cofnięciu pozwu wpłynąć może odpowiedź (...)

 • Rozliczenie nakładów żony przy podziale majątku

  jej większym udziale we wspólnym dorobku majątkowym. Jeżeli konto wchodziło do majatku odrębnego jednego z małżonków to według art. 45 paragraf 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, (...)

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  brzmienie art. 49 w związku z art. 46 Ppsa. Po drugie normodawca jako racjonalny celowo rozróżnił skutki wobec osoby fizycznej i pozostałych stron. Ta uwaga była aktualna w chwili podjęcia (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  korespondencji. Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt 1 i 3 oraz art. 150 stosuje się odpowiednio. Art. 151a. Jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  obowiązkowy. Art. 340. § 1. W kwestii umorzenia postępowania stosuje się odpowiednio art. 322 art. 323 § 1 2. § 2. W razie istnienia podstaw określonych (...)

 • Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

  skierowane, jednakże tylko po wezwaniu go do wzięcia udziału w postępowaniu. Przepis art. 145 paragraf 1 kodeksu cywilnego nie jest źródłem roszczeń o ustanowienie służebności drogi, (...)

 • Alimenty na rachunek matki, czy dziecka

  zostało potwierdzone przez wierzyciela (syna), dłużnik jest zwolniony w takim zakresie, w jakim wierzyciel ze świadczenia skorzystał. Art. 91 paragraf 1 kodeksu rodzinnego, a zwłaszcza (...)

 • Zwrot ceny wadliwej rzeczy

  umowy na podstawie art. 560 paragraf 1)? Zgodnie z powołanym przepisem, kupujący, jeżeli rzecz sprzedana ma wady może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Sprzedający może (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział II Art. 9. (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  art. 59-62 i art. 64-66 stosuje się w przypadku: 1) śmierci partnera,  2) ogłoszenia upadłości partnera,  3) wypowiedzenia umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera. (...)

 • Kodeks pracy

  wynagrodzenia za okres 2 tygodni. § 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania w razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 23 1 . Art. (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  instytucji, o których mowa w art. 38 § 1, oraz kościołów i innych związków wyznaniowych. Art. 76. § 1. Do zakresu działania komisji penitencjarnej należy: 1) kierowanie (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • udział w bójce art.158.paragraf 1

  Policja zatrzymała 4 osoby za bójkę w miejscu publicznym ( 2 biło się z 2) .Podczas bójki nie nastąpiły poważniejsze uszkodzenia ciała, jedyne (...)

 • Zwolnienie z pracy

  Jeżeli dostałem wymówienie z pracy ze wzgledów ekonomicznych firmy-redukcja to czy przysługują mi dodatkowe pieniądze - wielokrotność miesięcznego (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • Wpisanie spółki do rejestru spółek jawnych

  Witam serdecznie, Jestem studentem Akademii Morskiej w Gdyni. Specjalizację którą studiuje to Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W ramach projektu musiałem (...)

 • sprawa spadkowa

  Moze ktos sie orientuje w takiej sprawie. Umiera maz i ojciec 3 dzieci, nie zostawia testamentu. Spadkobiercy dziedzicza zgodzie z prawem. Najwieksza czesc (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane