Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jakie podejrzany ma prawa?

  podejrzanej (np. art. 74 § 3, art. 308 § 2, art. 244 § 1, art. 237 § 4 K.p.k.). Jest to osoba, którą podejrzewa się o popełnienie przestępstwa, (...)

 • Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

  kumulatywna, czyli oskarżenie o popełnienie przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., gdyż art. 231 § 1 k.k. nie wymaga (...)

 • Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

  zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli: skazany, do którego zastosowano przepis art. 60 § 3 lub 4 Kodeksu karnego lub art. 36 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, (...)

 • Porada prawna na temat art.65 paragraf 4 kks

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.65 paragraf 4 kks, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kiedy dochodzi do odrzucenia apelacji wniesionej przez pełnomocnika profesjonalnego bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych?

  przewidzianym dla pisma procesowego (art. 368 § 1 in inicio k.p.c. w związku z art. 126 k.c.), czy tylko w przypadku niespełnienia szczególnych wymagań apelacji określonych w art. 368 (...)

 • Wyjście ze spółki cywilnej

  – powinien Pan więc na piśmie wskazać, z jakich ważnych powodów wypowiada swój udział. Kwestia rozliczeń wspólnika występującego ze spółki została uregulowana w art. (...)

 • Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

  artykułach ustawodawca wyliczył sytuacje, które nie wymagają pozwolenia na budowę (art. 29), ewentualnie wymagają jedynie zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30.1). Z przedstawionego przez (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę - opinia prawna

  z § 4 art. 881 KPC komornik może również wezwać zakład pracy do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio, co stało się obecnie prawie regułą. W związku z tym można

 • Koszty postepowania egzekucyjnego - opinia prawna

  obciążają dłużnika (tj.: pracownika). Zgodnie z § 4 art. 881 KPC komornik może również wezwać zakład pracy do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio, co stało się obecnie (...)

 • Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego

  (tu 1/4), wynik to 6,5. Zgodnie z art. 154 paragraf 2 należy wynik zaokrąglić w górę, co daje 7 dni. Proszę przy tym pamięać, iż łączny wymiar urlopu takiego pracownika w tym roku kalendarzowym (...)

 • Potrącanie alimentów z wynagrodzenia

  . Paragraf 4 art. 87 dodatkowo stanowi, iż potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § (...)

 • Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna

  treści stosunku pracy w drodze wypowiedzenia warunków pracy i płacy, które jest uregulowane w art. 42 § 1-3. Odpowiednie stosowanie art. 241[13] do regulaminów wynagradzania oznacza, że (...)

 • Pozew cywilny a powództwo adhezyjne

  poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W doktrynie podniesiono problem wzajemnej relacji art. 442 [1] § 1 i 2 k.c. Uzasadnione wydaje się traktowanie (...)

 • Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

  ? Art. 241[7] paragraf 4 kodeksu Pracy regulował zasady obowiązywania układu zbiorowego pracy po jego rozwiązaniu lub wypowiedzeniu. Otóż według tego przepisu, zakładowy układ zbiorowy (...)

 • Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

  dotychczasowej pracy, należy zastosować wysokość odprawy wynikającą z art. 87 ust. 2. Druga grupa to osoby, które przepracowały w szkole co najmniej 20 lat. Art. 87 ust. 2 stanowi, że (...)

 • Mandat członka rady nadzorczej

  kc, do którego odpowiedniego stosowania odsyła art. 2 ksh, jak i szczególna norma określona w art. 369 par. 4 ksh w związku z art. 386 ksh.  prawo handlowe, spółka akcyjna, (...)

 • Tryb uproszczony w postępowaniu karnym

  Jak mam rozumieć dopisek na akcie oskarżenia" "Na zasadzie art. 24 paragraf 1, 31 paragraf 1 kpk oraz 469 pkt.1 kpk sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w ... Wydział (...)

 • Wezwanie do usunięcia braków

  Czy art.130[1] paragraf 4 kodeksu postępowania cywilnego dotyczy jedynie postępowania uproszczonego? Dnia 25 marca 2002 r. (Dz.U.2002 nr 26 poz.265) skreśleniu uległ art. 130[1] (...)

 • Czy jest sankcja prawna za zwłokę w zgłoszeniu zeznania podatkowego o nabyciu spadku?

  stwierdzeniu nabycia spadku (art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn). przedawnienie w zapłacie podatków, termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, sankcje za niezapłacenie (...)

 • Pogrom po zmianach na rynku hazardowym od 1 kwietnia

  tys. zł). Za nielegalne posiadanie automatów będzie też przewidziana odpowiedzialność karnoskarbowa (art. 107d kks).   Jakie gry można reklamować? W zakresie reklamy zakładów

 • Skarga do WSA

  - do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. W podanym przypadku zastosowanie może mieć instytucja z art. 52 par. 3 lub par. 4 p.p.s.a. Paragraf 3 wspomnianego przepisu odnosi się do (...)

 • Cofnięcie pozwu

  4 kpc). Cofnięcie pozwu ze skutkiem prawnym powoduje umorzenie postępowania przez sąd (art. 355 paragraf 1 kpc). Na cofnięcie pozwu przed rozprawą nie jest wymagana zgoda pozwanego. Zgoda (...)

 • Jak dochodzić roszczeń, gdy zamawiający odmawia współpracy - opinia prawna

  nie powinny się tam znaleźć. Chodzi o paragraf 2 tj. tabelę z harmonogramem. W kolumnie 4. ‘termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji’ wpisane jest w pierwszym etapie: „Po (...)

 • Wniosek o cofnięcie powództwa

  jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa (art. 203 paragraf 4 kpc). Cofnięcie pozwu ze skutkiem prawnym powoduje umorzenie postępowania (...)

 • Rezygnacja z funkcji członka zarządu

  członka zarządu. Kodeks spółek handlowych w art. 231 paragraf 2 pkt 3 stanowi o udzieleniu absolutorium wszystkim członkom (też tym, którzy ich już nie pełnią) za wykonanie przez nich (...)

 • Szacowanie nieruchomości przez biegłego

  lat 3.” Natomiast paragraf 4 tego przepisu odnosi się – między innymi – do biegłego i stanowi: „Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • art. 286 § 1 kk

  Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • art 297 paragraf 1kk

  4 lata temu brałem kredyt na 5000pln po znajmośći i go nie dostałem ostatecznie. Tydzień temu z CBŚu dostałem wezwanie do prokuratury i oskarżono (...)

 • spotkanie z diabłem PILNE

  Witam, postaram sie krótko zarysować obraz sytuacji, poznałam pewnego człowieka przez internet (czat), później rozmowy na gadu, obiecywał mi różne (...)

 • Palenie śmieci na własnej posesji?

  Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane