Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo bankowe

  . Przepisy Art. 136 ust. 3, Art. 138 ust. 7, Art. 141g Art. 141h ust. 1, 3 4 stosuje się odpowiednio.Art. 6d. 1. Zawarcie przez bank umowy, o której mowa w Art. 6a ust. 1, z (...)

 • Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza

  się z niezawiadomieniem banku o śmierci współposiadacza rachunku? Zgodnie z art. 51 prawa bankowego rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych albo kilku jednostek (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy;    2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym (...)

 • Porada prawna na temat art.55 prawa bankowego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.55 prawa bankowego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wykreślenie hipoteki umownej

  bankowej w rozumieniu art. 95 Prawa bankowego. Art. 95 ust. 4 Prawa bankowego przewiduje bowiem, że do ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność (...)

 • Zajęcie rachunku spółki cywilnej-kolizja przepisów

  kc, art. 870 kc i art. 778 kpc, nie traktując ich jako majątek wspólny i współwłasność łączna wspólników, pozwalając tym samym na nieograniczone stosowanie art. 891.1 par. 1 i (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  podatkowego, z wyjątkiem terminów określonych w art. 68-71, art. 77 § 1-3, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 4, art. 88 § 1 i art. 118.§ 2. Przepisy (...)

 • Upoważnienie do dysponowania kontem w Banku

  upoważnionych do dysponowania rachunkiem w Banku. Co do zasady posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na jego rachunku bankowym (art. 50 prawa (...)

 • Rachunek wspólny a egzekucja

  ;lnego z udziałem osób fizycznych jako współposiadaczy tego rachunku przewiduje art. 51 Prawa bankowego. Możliwe jest także zawarcie umowy lokaty wspólnej. Z art. (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  SKOK-u, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że środki zgromadzone na rachunku pochodzą lub mają związek z przestępstwem skarbowym (art. 106a ust. 3 Prawa bankowego, art. 16 (...)

 • Rachunek bankowy wspólny

  rachunek lokaty terminowej. Według art. 51 prawa bankowego rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych (rachunek wspólny). Z kolei zgodnie z art. (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  instytucje i organizacje. Zwolnienia celne Rozdział 3 Art. 51.  Kwotę należności wynikającą z długu celnego: 1) powstałego na podstawie art. 202-205, art. 210, art. 211 (...)

 • Egzekucja z rachunku bankowego i jej ograniczenia

  rachunku bankowego do przechowywania środków pieniężnych posiadacza oraz jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Jako rachunki bankowe art. (...)

 • Przedawnienie zobowiązania a usunięcie informacji z Biura Informacji Kredytowej - opinia prawna

  powyższe w Pana sytuacji omawiamy zresztą modelowo, ponieważ przez okres lat od 1998 do 2006 ulegały one kilku zmianom (pierwotnie przepis art. 105 ust. 4 Prawa bankowego mówił (...)

 • Granice tajemnicy bankowej

  bankowej dotyczących czynności bankowych i osób będących stroną umowy, uzyskanych w czasie negocjacji oraz związanych z zawarciem umowy z bankiem i jej realizacją (art. 104 prawa bankowego). (...)

 • Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

  ogólnych. Jakie prawa wchodzą w skład spadku? W skład spadku wchodzą prawa rzeczowe, czyli własność, użytkowanie wieczyste i większość praw rzeczowych ograniczonych (ograniczone (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  strony nie mogą umówić się w sposób odbiegający na niekorzyść agenta od postanowień art. 764[3] i art. 764[4]. Art. 764[6]. § 1. Strony mogą, w formie pisemnej pod (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  . 159-162, art. 164-168, art. 170-172, art. 180 art. 181. Art. 39. 1. Sąd może w ramach zabezpieczenia zawiesić prowadzone przeciwko dłużnikowi egzekucje, zmienić (...)

 • Usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej

  połowie 2008 roku skasować wpisy w BIK-u. Ale być może nie do końca rozumiem postanowienia nowelizacji Prawa Bankowego z dnia 15 czerwca 2005 r. Czy bank na mocy przepisów znowelizowanego Prawa (...)

 • Prawo bankowe w walce z przestępczością

  12 listopada 2008 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa bankowego.  Jak ma być ograniczana przestępczość z wykorzystaniem banków?Wedle zmienionych przepisów art. (...)

 • Zajęcie rachunku bankowego

  . Czy polega to na tym, że komornik zajmuje co jest, a potem czeka na ewentualną skargę dłużnika i w razie jej braku egzekwuje? Art. 54 prawa bankowego zawiera regulację dotyczącą zwolnienia (...)

 • Wypłacenie przez bank środków z konta zmarłego

  , czy też jest to celowa zwłoka banku? Istotne jest rozróżnienie między spadkiem a dyspozycją (zapisem bankowym) posiadacza rachunku bankowego (na podstawie art. 56 Prawa bankowego) (...)

 • Bankowy tytuł egzekucyjny po śmierci kredytobiorcy

  . Podstawą prawną wystawienia przeciwko spadkobiercy zmarłego dłużnika mógłby być art. 96 ust. 2 prawa bankowego, w którym jako aktualnego "dłużnika zobowiązanego do zapłaty" (...)

 • Odzyskanie pieniędzy od żony

  wpłacić? Art. 52 Prawa bankowego stanowi, iż rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych (rachunek wspólny), z których każda z nich korzysta z uprawnień posiadacza (...)

 • Projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe, czyli likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

  sądowego wymiaru sprawiedliwości (art. 45 Konstytucji), zasadą równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji) oraz zasadą ochrony konsumentów (art. 76 Konstytucji). Ponadto zdaniem (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  ;art. 45 ust. 1 pkt 9.  Art. 12. 1. Przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Dyspozycja bankowa na wypadek śmierci

  Moje pytanie dotyczy dokonania dyspozycji bankowej na wypadek śmierci która wynika z Art. 56 Prawa Bankowego, a majątku wspólnego współmałżonka (...)

 • prawo bankowe a spadkobiercy

  Mam poważny problem z uzyskaniem z banku informacji o koncie zmarłego ojca. Jestem jednym z trzech równorzędnych spadkobierców. Z prawomocnym postanowieniem (...)

 • pożyczka i weksel inwestycyjny a art 171 prawa bankowego

  Chciałbym rozpocząć wątek poświęcony kwestii charakteru tego instrumentu do pozyskwiania kapitału przez firmę w kontekście prawa bankowego 1. (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.