Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  których mowa w art. 75aa-75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:1) (...)

 • Kierujący pojazdami

  prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy. 2. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 10 ust. 3, art. 18 ust. 3, art. 58 ust. 2, art. 67 ust. 1, art. (...)

 • Co zmieni się w Prawie drogowym?

  Parku (art. 129c) oraz osób działających w imieniu zarządców dróg (art. 129d).   A mianowicie, kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż (...)

 • Porada prawna na temat art.535 ruchu drogowego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.535 ruchu drogowego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks wykroczeń

  w sposób natarczywy lub oszukańczy,podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności. Art. 59. Art. 60. Art. 60[1]. § 1.  Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego (...)

 • Plany zmian w transporcie drogowym

  dyrektywie. Proponowany art. 2 projektu ustawy doprowadza do zgodności z dyrektywą, a konsekwencją tej zmiany jest konieczność doprecyzowania i poprawienia art. 50 pkt 1 lit. k, art. (...)

 • Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

  , Szef Służby Celnej, oraz wojewódzki inspektor transportu drogowego, a w ograniczonym zakresie również Główny Inspektor Pracy, mają przekazywać Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego (...)

 • Czy straż miejska może używać fotoradarów?

  rozporządzeniem w sprawie kontroli ruchu drogowego wydanym na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym rozszerzył uprawnienia straży gminnej (miejskiej). W kwestionowanym przez Rzecznika (...)

 • Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

  Administracyjnego, z dnia 12 września 2014 r. (I OSK 220/2013)  1. Konsekwencją naruszenia przepisów ruchu drogowego i przekroczenie limitu 24 punktów jest, w myśl art. (...)

 • Fotoradar a Straż Miejska

  określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Art. 129b ust. 2 tej ustawy stanowi, że Straż Miejska ma prawo przeprowadzać kontrolę wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu (...)

 • Inspekcja Transportu Drogowego przejmie pobór opłat na autostradach

  . Zrealizowaliśmy dotychczas wiele projektów mających fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego" – wyjaśnił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  ;art. 45 ust. 1 pkt 9.  Art. 12. 1. Przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za

 • Uprawnienia straży miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego

  Jakie uprawnienia przysługują straży miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego? Należy mieć na uwadze przepis art. 129 b ust. 2 ustawy Prawo o Rochu drogowym, zgodnie (...)

 • Czy jako pieszy mogłem zostać ukarany mandatem za powodowanie niebezpieczeństwa na drodze?

  . 33) mówi, że: „Podmiotem przestępstw określonych w art. 177 „może być każdy uczestnik ruchu, a także inna osoba zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (...)

 • Ustawa o czasie pracy kierowców

  wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Art. 22. Przepisy art. 12 ust. 2 i 3, art. 13, art. 21 oraz art. 24 pkt (...)

 • CEPiK po zmianach

  pomocą usługi systemu CEPiK 2.0 — uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Skorzystaj z usługi. Wniosek o udostępnienie (...)

 • Szkolenie w zakresie towarów ADR

  doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 24 ustawy:  Art. 24 . 1 Doradcą może być, z zastrzeżeniem ust. 7, osoba, która: ukończyła (...)

 • Usługi taxi w spółce jawnej a licencja

  transportu drogowego, 5 000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy, 50 000 euro - przy wykonywaniu transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 (...)

 • Lepsza kontrola przewozu drogowego

  przepisów unijnych, które mogą spowodować utratę dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, niezbędnej do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Zgodnie z nowelą PN, BPN (...)

 • Straż Miejska - punkty karne

  wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających (...)

 • Wezwanie przez Straż Miejską

  jeżeli się okaże, że wezwanie jest bezpodstawne? Zgodnie z art. 129b Prawa o ruchu drogowym kontrola ruchu drogowego w miastach, które utworzyły straż miejską może być (...)

 • Surowe kary dla piratów drogowych

  ruchu lądowym nakazuje organom prowadzącym postępowanie uzyskiwać informacje z centralnej ewidencji kierowców oraz z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. (...)

 • Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

  ;rych mowa w art. 60, to zgodnie z art. 64 ust. 5 Rada Ministrów ma taką możliwość. Zmiana zawarta w art. 64 ust. 3 ustawy wynika m.in. z konieczności doprecyzowania brzmienia tej (...)

 • Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

  dopuszczonym do ruchu? Art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wymienia warunki, które spełnić powinien pojazd dopuszczony do ruchu. Pojazd samochodowy (...)

 • Dokument niezbędne do kontroli przewoźników

  czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów. W związku z niniejszym przepisem inspektor ruchu drogowego ma prawo wylegitymować kierowcę z dokumentu prawa (...)

 • Straż Miejska - mandat za przekroczenie prędkości

  ;przepisach o ruchu drogowym (art. 11 ust. 1 pkt. 2).Ustawą z 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, do ustawy tej dodany został art. 129b, zgodnie z którym: (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.