Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

  wydania takiej decyzji. Warto podkreślić, że zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane rozbiórka takiego budynku gospodarczego nie wymaga pozwolenia.  Wątpliwości (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17[19]. Przepisy art. 17[1] ust. 6, art. 17[2] ust. 1, 3, 4 i (...)

 • Kiedy można budować w granicy ?

  odstępstw, bądź w wyniku odstępstwa od tych norm wydanego na zasadzie art. 9 ustawy prawo budowlane, powinno być rozwiązaniem ostatecznym, które zawsze należy szczególnie (...)

 • Porada prawna na temat art.48 ustawy prawo budowlane

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.48 ustawy prawo budowlane, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

  nie będzie wystarczające, lecz niezbędne będzie pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zgodnie z art. 48 ustawy Prawo budowlane właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, (...)

 • Nakaz rozbiórki a kara grzywny

  , ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 90 ww. ustawy). Jak wyjaśnił to Sąd Najwyższy, art. 90 ustawy Prawo budowlane obejmuje kryminalizacją (...)

 • Budowa kiosku a pozwolenie na budowę

  pkt. 12 w zw. z art. 30 ustawy prawo budowlane). Pozostałe tymczasowe obiekty budowlane (w tym i kioski trwale nie związane z gruntem) dla ich postawienia wymagają więc wydania (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  pkt 8 i ust. 1h oraz załącznik nr 14 do ustawy o VAT. Czy usługi budowlane (wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT) świadczone przez członków spółdzielni (czynnych (...)

 • Nieokreślony charakter zabudowy

  , niezgodnej z prawem klasyfikacji naszej konstrukcji? Zgodnie z ustawą prawo budowlane pozwolenie na budowę jest potrzebne w przypadku każdej budowy, poza wyjątkami wymienionymi w art. (...)

 • Przepisanie pozwolenia na budowę na inny podmiot

  . mieszkańcy mają spotkanie z prezydentem i chcą złożyć ten wniosek w sądzie i architekturze miasta. Zgodnie z ustawą prawo budowlane, organ, który wydał decyzje o pozwoleniu na budowę, (...)

 • Wspólnota w prawie budowlanym

  odpowiedzialności karnej) zapewnić zgodność z prawem inwestycji.    Zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę (...)

 • Brak dziennika budowy

  ustawodawca nie uregulował w prawie budowlanym podobnej sytuacji., gdy następuje zniszczenie czy zagubienie dziennika budowy. Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane do zawiadomienia (...)

 • Samowola budowlana

  zastosowania art. 48 ustawy Prawo budowlane. Remont wymaga jednak zgłoszenia. Jego brak uzasadnia zastosowanie art. 50 i 51 Prawa budowlanego. Jako remont można także zakwalifikować (...)

 • Darmowa legalizacja samowoli budowlanej

  dopiero od dwóch lat. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o zalegalizowanie przybudówki? Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (...)

 • Zły stan techniczny budynku a dziki lokator

  mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Zgodnie z art. 66 ustawy prawo budowlane, w przypadku stwierdzenia, że (...)

 • Najem - konserwacja pieca kaflowego

  w takich terminach, by odpowiednio wywiązać się z w/w obowiązków. Natomiast zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania (...)

 • Samowola budowlana

  upłynęło 5 lat. Należy jeszcze rozważyć, czy rzeczywiście wykonane przez Pana roboty budowlane wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane (...)

 • Szkoda wyrządzona sąsiadowi przez wykonawcę

  przebieg tych robót, odpowiednią ich jakość oraz zgodność z obowiązującymi przepisami, potrzebami użytkowymi i interesem społecznym. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 18 (...)

 • Samowolna rozbudowa w latach 80-tych

  , do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne, nie stosuje się art. 48 ustawy Prawo budowlane, natomiast stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza (...)

 • Procedury budowlane

  Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. (...)

 • Konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia

  wykonam nakaz rozbiórki czy grożą mi jakieś inne konsekwencje np. mandat, sprawa karna? Czy sprawa się na tym kończy? Zgodnie z art. 28 ustawy prawo budowlane roboty budowlane (...)

 • Współwłasność budynku a jego remont

  współwłaścicielami wynikłe na tym tle, łącznie z problemem rozliczenia związanych z tym kosztów podlegają kognicji sądów powszechnych. Za brak utrzymania budynku w należytym stanie art. 91a (...)

 • Spór kompetencyjny między PINB a starostą

  opisu sytuacji (powołanie się na art. 61 ustawy Prawo wodne) problem dotyczy niewłaściwego użytkowania obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 66 tej ustawy w przypadku stwierdzenia, (...)

 • Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie? Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 16 ustawy Prawo budowlane, (...)

 • Planowana jest reforma rzemiosła

  obowiązku zrzeszania się w odpowiedniej izbie budowlanej. Powyższe uregulowanie jest więc potrzebne dla wypełnienia luki, powstałej w  związku z uchyleniem ust. 8 w art. 12 ustawy prawo (...)

 • Określenie rodzaju zabudowy w pozwoleniu

  wynika z art. 34 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z nim projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • samowola budowlana

  zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość (...)

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane