Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Stosunek pracy z nauczycielem bez kwalifikacji

  organizacyjne, a także odpowiednio ich zespoły. W związku z powyższym do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach będą miały zastosowanie przepisy art. 10 Karty nauczyciela. (...)

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

  okoliczności, w których strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony (art. 10 ust. 4 - obecnie ust. 7 - Karty Nauczyciela. ekwiwalent, urlop wypoczynkowy, nauczyciela, (...)

 • Odprawa dla nauczyciela w razie likwidacji szkoły

  Ile czasu ma organ prowadzący (UG) na wypłacenie odprawy nauczycielowi mianowanemu, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela? Zgodnie z powołanym artykułem (...)

 • Porada prawna na temat art.42 karty nauczyciela

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.42 karty nauczyciela, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ochrona przedemerytalna nauczyciela mianowanego

  ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 Kp? Treść pytania może wskazywać, iż mamy do czynienia z trybem postępowania określonym w art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela. Przepis ten (...)

 • Dodatek za staż pracy

  z drugiego stosunku pracy nauczyciela. Skoro ten nauczyciel przepracował już 3 lata (wymagane przez art. 33 Karty Nauczyciela), w ramach wcześniejszych stosunków pracy, to (...)

 • Nauczyciel kontraktowy na umowę na czas określony

  nauczycielem w tej szkole) aneksem do umowy, na czas nieokreślony? Zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela, z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą (...)

 • Preferencje podatkowe dla działalności związanej z edukacją

  własną odpowiedzialność. o VAT nie zawiera definicji nauczyciela. Ustawa o systemie oświaty przez nauczyciela rozumie także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły, placówki (...)

 • Stan nieczynny nauczyciela a emerytura za pracę w szczególnych warunkach

  tzw. emerytury bez względu na wiek z art. 88 Karty nauczyciela. Ma to swoje uzasadnienie w brzmieniu ustawy, która wyraźnie odróżnia „okres zatrudnienia” od „okresu

 • Odprawa rentowa dla nauczycielki

  związku z przejściem na rentę przewiduje art. 87 Karty Nauczyciela. W Pani przypadku zastosowanie ma przepis art. 87 ust. 2, który stanowi, iż nauczycielowi spełniającemu warunki (...)

 • Urlop zdrowotny nauczyciela

  placowki jest niewielka.Czy w takiej sytuacji mogę starać sie o urlop zdrowotny w szkole?Jeśli nie, to co muszę zrobić, aby z takiego urlopu móc skorzystać? Zgodnie z przepisem art. 73 Karty (...)

 • Zwolnienie nauczyciela

  . 1 Karty Nauczyciela), w którym można wymierzyć karę (art. 76 ust. 1 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela) powodującą wygaśnięcie stosunku pracy (art. 26 ust. 1 pkt 1 i (...)

 • Czas pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu

  godzin. Zatem do tego czasu był Pan zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wskazuje o tym art. 42 Karty Nauczyciela. Zgodnie zaś z ust. 4a przywołanego artykułu wymiar ten w stosunku (...)

 • Urlop wypoczynkowy nauczyciela - inwentaryzacja

  inwentaryzacji, jednak otrzymałam negatywną odpowiedź. Dyrekcja w uzasadnieniu powołała się na art. 66 Karty Nauczyciela. W jaki sposób mogę dochodzić swoich praw? Sądziłam, że (...)

 • Umowy na czas określony nauczyciela kontraktowego

  Czy do stosunku pracy nauczyciela kontraktowego mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy o ograniczeniu liczby kolejnych umów o pracę na czas określony? Zgodnie z art. 91c Karty Nauczyciela, (...)

 • Zwolnienie nauczyciela w trakcie roku szkolnego

  antywychowawczy wpływ na uczniów (brak dyscypliny, przemoc słowna). Jaka podstawa prawna umożliwia zwolnienie stażysty w ciągu roku szkolnego? Zgodnie z art. 26 Karty nauczyciela stosunek (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem

  szkole. Nauczyciel przepracował 2 miesiące i porzucił pracę. Jak ma postąpić pracodawca? Art. 91c Karty Nauczyciela stanowi, że w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, (...)

 • Odpowiedzialność kierownika wycieczki szkolnej

  z art. 6 Karty nauczyciela, każdy nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz między innymi dbać o kształtowanie u uczniów postaw (...)

 • Wcześniejsza emerytura nauczyciela

  emeryturach i rentach: wiek 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), staż pracy 20/25 lat, z czego 15 lat w oświacie, na mocy art. 88 Karty nauczyciela: gdzie wiek nie ma znaczenia, ale trzeba (...)

 • Czy Dyrektor szkoły mający obniżony obowiązkowy wymiar godzin w szkole może uczyć w innej szkole?

  jednostce oświatowej. Zgodnie z art. 7 Karty nauczyciela: 1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników (...)

 • Urlop dla poratowania zdrowia

  Czy w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel otrzymuje pensję? Zgodnie z art. 73 Karty Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, (...)

 • Wynagrodzenie w okresie choroby

  , to m.in. z tego, że tak dodatek funkcyjny jak i motywacyjny są zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela składnikiem wynagrodzenia. wynagrodzenie, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny

 • Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

  możliwości określa art. 88 Karty Nauczyciela. Przepis ten daje nauczycielowi prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek. Konieczne jest jednak spełnienie warunku stażu pracy. Osoba, (...)

 • Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

  1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) - art. 88 ust. 2a oraz art. 20 ust. 1, 5c i 7. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

 • Urlop nauczyciela dla poratowania zdrowia

  . 73 Karty nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  podstawie umowy o pracę.  Art. 116. Statut uczelni może określać dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnianych na stanowiskach, o których mowa w art. 110. Art. (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Zmiana warunków pracy

  W przypadku kiedy pracodawca zmieni wypowiedzeniem warunki pracy na mniej korzystne dla pracownika zatrudnionego na umowę na czas nieokreślony, a pracownik (...)

 • wyrównania nauczycielskie 2012

  Witam, kiedy należy mi się 14, czyli wyrównanie nauczycielskie.? z gory dziekuje za odpowiedzi samorządu muszą to zrobić ale tylko wtedy jeśli (...)

 • Kiedy wypowiedzenie?

  Jestem nauczycielką z 30-letnim stażem w zawodzie. 13-09-2007 r. kończę 60 lat. Kiedy powinnam otrzymać wypowiedzenie z pracy? Dziękuję!!! Jeżeli (...)

 • Odprawa dla zwolnionego z pracy nauczyciela.

  Żona jest nauczycielkem mianowanym. Z przyczyny zakładu pracy (rozwiązanie placówki)-wszyscy pracownicy dostali wypowiedzeiinia z pracy. W nowym roku (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane