Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Skutki wyłączenia sędziów

  sprawa została zarejestrowana i otrzymała syg. akt, pokrzywdzony - na podstawie art. 315 par. 1 k.p.k. - złożył wniosek potwierdzony dowodami - dokumentami, aby sąd rejonowy - na podstawie (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  . Przykładowo na postanowienie sądu, któremu przekazano środek odwoławczy, w kwestii właściwości tego sądu przysługuje zażalenie.  Przepis art. 35 § 3 k.p.k. o zażaleniu (...)

 • Przedawnienie karalności czynu a zadośćuczynienie

  rozpoznania (a tak stanie się w przypadku umorzenia postępowania – art. 17 par 1 pkt 6 w zw. z art. 415 par.1 k.p.k.) pokrzywdzony może dochodzić swoich roszczeń w (...)

 • Porada prawna na temat art.415 par 5 k.pk

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.415 par 5 k.pk, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kto może złożyć wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym?

  strona nowa, osoba najbliższa dla pokrzywdzonego (art. 52 § 1 in principio k.p.k.) albo też - w razie jej braku albo nieujawnienia - prokurator (art. 52 § 1 in fine k.p.k.). (...)

 • Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

  . 178 konstytucji.- art. 77 par. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz § 2, 2a, 3 i 3a powyższej ustawy jest zgodny z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 173 konstytucji oraz nie jest niezgodny (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu?

  przypadku art. 216 k.k., dotyczącym znieważenia:   Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga (...)

 • Podstawy wznowienia procesu karnego

  , przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności, nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji, 2) zachodzi okoliczność określona w art. 11 (...)

 • Pełnomocnik z urzędu

  obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Dalej zgodnie z art. 87 par. 1 k.p.k., strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. Na mocy art. 88 (...)

 • Obalenie domniemania niewinnośći po nałożeniu mandatu karnego przez policję

  związku z powyższym należy powoływać się na literalne brzmienie art. 32 par. 1 i 2 k.p.w. oraz art. 5 k.p.k, które stanowią, że domniemanie winy obala jedynie prawomocny (...)

 • Zasady uznawania dowodu zagranicznego w Polsce

  ., komentarz do art. 587 k.p.k.). Nie jest jednak uzasadnione limitowanie pojęcia zasad polskiego porządku prawnego li tylko do zasad konstytucyjnych i naczelnych zasad procesowych (por. R. Kmiecik, (...)

 • Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

  § 1, 1a i 3, art. 315 § 1 i 2, art. 316 § 1 i 3, 318, art. 321 § 5, art. 325a k.p.k.  Postępowanie przygotowawcze kończy się: skierowaniem (...)

 • Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym

  do wzięcia udziału w rozprawie i pozostawania na sali rozpraw (art. 384 par. 2 k.p.k.). Udział w postępowaniu może także polegać na popieraniu oskarżenia publicznego poprzez występowanie (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. (...)

 • Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

  uprawnień są: art. 78 § 1 oraz art. 624 § 1 i art. 627 § 1 k.p.k.  Pozostałe prawa podejrzanego  Podejrzany ma prawo do: składania wyjaśnień (także na (...)

 • Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego – lepiej później niż nigdy

  go obserwacji (wyłączenie odpowiedniego stosowania art. 259 § 2 k.p.k. in fine projektowanego przepisu),w § 2 poprzez wskazanie na odpowiednie stosowanie art. 249 § 3 (...)

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa

  postanowienie z prokuratury rejonowej o umorzeniu śledztwa. Powodem umorzenia był brak wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej na podstawie art. 17 par. 1 pkt 10 kpk. Zdziwiło (...)

 • Konsekwencje niewykonania wyroku

  podstawie art. 415 par. 4 k.p.k. zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego tytułem odszkodowania kwotę 6873 zł, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia. Nie pracuję i nie mam dochodu. (...)

 • Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym?

  art. 73 art. 78 § 1, art. 249 § 5, art. 626, art. 627 i art. 629 k.p.k.  Jak złożyć wniosek o obrońcę z urzędu? Aby otrzymać obrońcę (...)

 • Podstawy warunkowego umorzenia

  art. 177 par.1 KK jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech, zgodnie z Art. 339 KPK Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli zachodzi potrzeba rozważenia (...)

 • Niekonstytucyjne przeszukania

  kontroli osobistej, nie określając granic tej kontroli,jest niezgodny z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji; 16) art. 14 ust. 7 pkt 1 ustawy o Centralnym (...)

 • Kłopotliwy sąsiad

  czynnością wymagająca spisania protokołu (art. 143 par. 1 k.p.k.). Trzeba jednak zauważyć, iż kwestia możliwości wglądu do notatki służbowej sporządzonej przez Policji po dokonaniu (...)

 • Status pokrzywdzonego przestępstwem z art. 231 kk

  zaskarżyć postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa na zasadzie art. 306 § 1 kpk. Pana ewentualne zażalenie pozostałoby bez rozpoznania. pokrzywdzony, przekroczenie uprawnień, funkcjonariusz, (...)

 • Treść zasady domniemania niewinności

  udowodnienia mu winy. Nowelizacja do Kodeksu postępowania karnego z dnia 10 stycznia 2003 r., która weszła w życie 1 lipca 2003 r., zmieniła brzmienie par. 1 wspomnianego art. 5 (...)

 • Zawiadomienie nie zawsze musi być osobiste

  § 1 k.p.k. Chodzi o to, by wykluczyć niepewność, iż oskarżony wie o kolejnym terminie. Z kolei w art. 377 § 5 k.p.k. mowa jest już o "powiadomieniu" oskarżonego, (...)

 • Zmiany w prokuraturach

  ;limit ma obowiązywać w przypadku przestępstw przewidzianych w art. 279 § 1, art. 286 § 1 i 2 oraz w art. 289 § 2 Kodeksu karnego. Dochodzenia nie będzie się natomiast prowadzić:  w (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane