Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Stosowanie aresztu tymczasowego wobec kobiet w ciąży

  zgodny z art. 18 oraz art. 68 ust. 3 Konstytucji. - art. 260 ustawy - Kodeks postępowania karnego jest zgodny z art. 18 oraz art. 68 ust. 3 Konstytucji. - § 33 ust. (...)

 • Kasacja w postępowaniu karnym

  posiłkowego mogę wnosić kasację od wyroku do Sądu Najwyższego? Czy musi być potwierdzenie adwokata lub radcy prawnego na wnoszonej kasacji (art 526 kpk)? Jakie są koszty wniesienia kasacji (...)

 • Prawo odmowy zeznań

  jedynie w danej sprawie: obrońca co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę, oraz duchowni co do faktów, o których dowiedzieli się przy spowiedzi (art. (...)

 • Porada prawna na temat art.335 1k.p.k

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.335 1k.p.k, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

  być poddane kontroli w takim samym trybie, jak orzeczenie zasadnicze. /komentarz Stefańskiego do art. 302 kpk/. postępowanie karne, zawiadomienie o przestępstwie, postępowanie przygotowawcze

 • Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna

  roszczeń z tytułu naruszenia jego praw osobistych (art. 24 k.c.) lub wyrządzenia mu szkody  (art. 415-420 k.c.). Wspomnieć należy również o kwestii przedawnienia karalności. Odpowiedzialność (...)

 • Policjant jako świadek w postępowaniu karnym

  podczas spowiedzi (art. 178 kpk). Kodeks nie wyłącza więc z kręgu świadków policjantów prowadzących właściwe czynności. Na temat tej kwestii wypowiadał się także Sąd Apelacyjny w Krakowie (...)

 • Kasacja od wyroku w sprawie karnej

  , jeżeli orzeczenie sądu pierwszej instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść. Nie dotyczy to jednak uchybień z art. 439 kpk. Termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni (...)

 • Kasacja w postępowaniu karnym

  § 1 k.p.k. kasacja może być wniesiona z powodu uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. to jest:1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania (...)

 • Zeznanie nieprawdy przed sądem.

  karnego i postępowania cywilnego. W postępowaniu karnym, zgodnie z art. 182 k.p.k. (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.1997.89.555) – dalej k.p.k.) odmówić

 • Pozew adhezyjny prokuratora i poszkodowanego

  , OSNKW 1971, nr 4, poz. 50). W takiej sytuacji między prokuratorem i powodem cywilnym zachodzi współuczestnictwo jednolite (art. 56 § 1 i 2 oraz art. 73 § 2 k.p.c. w zw. (...)

 • Apelacja karna od wyroku zaocznego

  § 2 kpk). Uwzględnienie sprzeciwu nie podlega zaskarżeniu i powoduje ponowne skierowanie sprawy na rozprawę celem rozpoznania jej w innym składzie sędziowskim (art. 482 § 3 kpk, (...)

 • Świadczenie pieniężne na rzecz określonych instytucji w przypadku warunkowego umorzenia

  zagadnienia prawnego, wynika choćby z zestawienia przepisów art. 413 § 2 kpk i art. 414 kpk. W tym pierwszym wskazuje się wyraźnie, co powinien zawierać wyrok skazujący, natomiast (...)

 • Postępowanie w sprawie o wykroczenie

  urzędu. Pozwala mu na to wprost art. 39 §1 k.p.w.Art 8 k.p.w. nakazuje odpowiednio stosować przepis art. 16 §1 k.p.k., zgodnie z którym, jeżeli organ prowadzący postępowanie (...)

 • Projekt zmian w kodeksie postępowania karnego

  . Wskazany tryb rozpoznawania zażalenia dotyczy nie tylko zażalenia na zatrzymanie dokonane przez Policję na zasadzie art. 244 kpk, ale również rodzajów zatrzymania przewidzianych w innych przepisach (...)

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa

  , prezes sądu przesyła jego odpis prokuratorowi, wzywając go do nadesłania w terminie 14 dni akt postępowania przygotowawczego. Zgodnie z art. 55 kpk ten akt oskarżenia powinna Pani wnieść (...)

 • Prawo odmowy zeznań córki będącej świadkiem

  karnego. Zgodnie z art. 182 kpk, osoba najbliższa (czyli małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. (...)

 • Konsekwencje bezpodstawnego zawiadomienia policji

  śledztwa (art. 305 § 1 kpk). Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia (...)

 • Jak odzyskać rzecz zatrzymaną przez Policję - opinia prawna

  . Zatrzymanie rzeczy może nastąpić jedynie w zakresie określonym w art. 217 § 1 k.p.k., tj. można zatrzymać rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub te, które zostały zajęte w celu zabezpieczenia (...)

 • Pozew cywilny a powództwo adhezyjne

  poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W doktrynie podniesiono problem wzajemnej relacji art. 442 [1] § 1 i 2 k.c. Uzasadnione wydaje się traktowanie (...)

 • Naprawienie szkody w postępowaniu karnym

  Otrzymałem jako pokrzywdzony akt oskarżenia z art. 286 kk oraz dołączony został wniosek prokuratury na zasadzie art. 335 kpk do dobrowolnego poddania sie karze na 2 lata pozbawienia wolności (...)

 • Podstawy warunkowego umorzenia

  inny uproszczony sposób przeprowadzenia sprawy karnej? Nadmieniam że nie byłem pijany, warunki atmosferyczne przyczyniły się do spowodowania wypadku. Zgodnie z art. 66 KPK Sąd może warunkowo (...)

 • Odmowa odpowiedzi na pytanie w trybie art. 183 kpk

  pytania, na podstawie art. 183 kpk, nie będzie skutkowała odpowiedzialnością karną w stosunku do jej osoby. Sąd lub inne organy procesowe nie mogą stawiać świadka w położeniu przymusowym, (...)

 • Publiczność na rozprawie w sprawie karnej

  do udziału w rozprawie. Przewodniczący sędzia korzysta tu zresztą ze znacznej swobody w ocenie (art. 361 k.p.k.)Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich rozprawach odbywających się w danej (...)

 • Podważenie ekspertyzy biegłego

  innych. Zgodnie z najnowszym orzecznictwem opinia biegłego podlega swobodnej ocenie sądu tak samo jak każdy inny dowód, zgodnie z wymogami określonymi w art. 7 kpk. Ocena ta dotyczyć może każdego (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane