Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

  . 178 konstytucji.- art. 77 par. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz § 2, 2a, 3 i 3a powyższej ustawy jest zgodny z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. (...)

 • Niezdolność i nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  chorobą zawodową. (art. 53 par. 1 pkt 1 lit. b). Okres ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę (o którym mowa wyżej) rozpoczyna swój bieg od następnego (...)

 • Umowa przedwstępna sprzedaży części działki

  wspólnego.Uwagi powyższe dotyczą także zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Art. 37 par. 1 pkt. 1 kro mówi bowiem o każdej czynności (...)

 • Porada prawna na temat art.30 par. 1 pkt. 1

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.30 par. 1 pkt. 1, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Skutki wyłączenia sędziów

  Prokurator umorzył postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 233 par. 1 k.k. na podstawie art. 17 par. 1 pkt 2 k.p.k. - czyn nie zawiera znamion czynu (...)

 • Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

  układów zbiorowych pracy - ponadzakładowych i zakładowych. W tym zakresie wartość normatywną ma art. 240 par. 1 pkt 1 k.p., który określa zakres przedmiotowy (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 2, art. 89 § 1 2, art. 90 § 1 art. 91 § 1 3 orzeka się przepadek przedmiotów (...)

 • Konsekwencje niewykonania wyroku

  wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy społecznej w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 k.k. w zw. z art. (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 53a.§ 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2, art. 33a § 1 pkt 2 i 3 (...)

 • Kara ograniczenia wolności

  Na podstawie art. 500 par. 1-3 k.p.k. Sąd uznał za winnego popełnienia zarzucanych czynów z tym, że przyjął, iż jego czyny stanowią wypadek mniejszej wagi tj. przestępstw z art. 286 (...)

 • Kierujący pojazdami

  odpowiednio w art. 23 ust. 5 pkt 1 i 2. 6. Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 23 ust. 5 pkt 1, mogą być prowadzone przez (...)

 • Umorzenie a zawieszenie egzekucji

  zawieszenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego ze względu na rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej na podstawie art. 56 par. 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu (...)

 • Zarzut przedawnienia w zarzutach od nakazu

  2000r. - 3 grudnia 2001r. (wniesienie pozwu w celu dochodzenia przez wierzyciela roszczeń o odsetki przerywa bieg przedawnienia zgodnie z art. 123 par. 1 pkt 1 ustawy Kodeks (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.4a. (skreślony)4b. (skreślony)4c. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  . 1 lub art. 17i ust. 1, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 12-16, dla umów najmu i dzierżawy.Rozdział 5 Podstawa opodatkowania i wysokość podatku Art. (...)

 • Rozłożenie należności na raty a przedawnienie

  zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 23 par. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy). Rozłożenie płatności na raty i ustalenie nowego terminu płatności (za zgodą lub (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  kwalifikowanych (art. 119zp § 1 pkt 1 O.p.), obejmujące przede wszystkim (art. 119zr § 1 i 2 O.p.): numer rachunku,  dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego,  dane (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę

  a teraz choruje od połowy sierpnia tego roku do dnia dzisiejszego. Nadmieniam, że w/w osoba jest zatrudniona na czas określony do dnia 31/08/2006 r. Podstawą wypowiedzenia jest art. 30 par. 1 (...)

 • Czas przebywania poza siedzibą pracy a czas pracy

  pracy pracownika powinno być określone w umowie o pracę (art. 29 par. 1 pkt 1). Przy czym przez miejsce pracy pracownika należy rozumieć, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (...)

 • Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

  obowiązków pracowniczych, co uzasadnia nawet zwolnienie dyscyplinarne w trybie art. 52 par. 1 pkt 1 k.p. (por. m.in. wyrok SN z dnia 15 marca 2001 r., I PKN 306/00). (przyp. (...)

 • Naruszenie obowiązków w okresie próby

  Wyrokiem karnym, który uprawomocnił się 04.06.2003 r., mój nierzetelny kontrahent został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności i grzywnę. Na mocy art. 69 par. 1 i 2 kk i art. (...)

 • Ponowne złożenie wniosku do KRS

  (art. 166 par. 1 pkt 1 k.s.h.). Dlatego też sąd wezwał Państwa do uzupełnienia wniosku. Omawiany przepis przewiduje również, iż  pismo poprawione lub uzupełnione (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  żądania. 2. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14, nie stosuje się art. 13 ust. 9 10, art. 13b, art. 27 ust. 1 pkt (...)

 • Sfałszowanie świadectwa pracy

  złożyłem pozew o uznanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie. Posiadam oryginał świadectwa pracy. W sądzie pozwana złożyła kopię, na której poprawiono treść z art. 30 par 1 pkt.2 (...)

 • Diety z tytułu podróży służbowych

  również literalnie wezwanie sądu - nie chodzi tu o składniki wskazane w art. 831 par. 1 pkt. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Przypominamy jednocześnie, że sąd (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  .  W przypadkach określonych w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 295.§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1, akta spraw są oznaczane (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane