Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział II Art. 9. (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  , nie występuje w przypadku, gdy: 1) dotyczy towarów, do których miałyby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  korespondencji. Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt 1 i 3 oraz art. 150 stosuje się odpowiednio. Art. 151a. Jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną (...)

 • Porada prawna na temat art.30 par. 1 pkt. 1

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.30 par. 1 pkt. 1, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Uzyskiwanie informacji o koncie bankowym dłużnika

  zajętej kwoty. Przepis art. 889 par. 1 pkt 1 zdanie 2 stanowi, że zawiadomienie wyżej opisane jest skuteczne także w wypadku niewskazania konkretnego rachunku bankowego (w (...)

 • Złożenie pozwu przeciwegzekucyjnego

  postanowienia, przytaczając jednocześnie treść art. 199 par. 1 pkt 1 kpc. Na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odrzucenie pozwu, przysługuje zażalenie, jako (...)

 • Prawo bankowe

  której mowa w Art. 6a ust. 1, nie można wyłączyć ani ograniczyć.Art. 6c. 1. Powierzenie przez bank wykonywania stale lub okresowo czynności, o których mowa w Art. 6a ust. 1, (...)

 • Jakie przestępstwo może być uznane za przyczynę niegodności dziedziczenia?

  Jakie przestępstwo może być uznane za przyczynę niegodności dziedziczenia? Przyczyny niegodności zostały podzielone przez ustawodawcę na trzy grupy. Pierwsza z nich (art. 928 par. 1 (...)

 • Zmiana firmy

  formularz KRS - W3 (informacje dotyczące zmiany firmy znajdują się w części C, poz. 31). Oczywiście zmiana firmy spółki stanowi jednocześnie zmianę umowy spółki z o.o. zgodnie z art. 157 par. (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  zdrowotnej informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość w myśl art. 7 pkt 2, art. 8, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 2 pkt (...)

 • Kodeks karny

  § 1 pkt 1-3, 5-6a, 7a lub 7b, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub nawiązkę oraz zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

  w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.Art. 22e. 1. (...)

 • Przywłaszczenie dokumentów a interwencja Policji

  zadaniem postępowania przygotowawczego jest m.in. także ustalenie, czy rzeczywiście popełnione zostało przestępstwo (art. 297 par. 1 pkt 1 kodeksu postępowania karnego, (...)

 • Zbycie nieruchomości bez zgody współmałżonka

  na zbyciu 2 działek budowlanych wchodzących w skład majątku wspólnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka (art. 37 par. 1 pkt 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). (...)

 • Karta Nauczyciela

  . 9 ust. 1 pkt 1 ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku nie niższym niż obwiniony.  Art. 143. 1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, (...)

 • Wybór na sołtysa a uprzednia karalność

  odwołanie się do przepisów kodeksu wyborczego, a w szczególności przepisu art. 11 par 1 pkt. 1 zgodnie z którym nie ma prawa wybieralności osoba skazana (...)

 • Bieg przedawnienia w wypadku dopozwania

  koniecznością poniesienia związanych z tym kosztów. Analizując zaś wpływ dopozwania na bieg przedawnienia roszczenia cywilnoprawnego dochodzonego w toku procesu, art. 123 par. 1 pkt (...)

 • Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

  rozwiązania umowy i pracownik nie usprawiedliwi tych dni można rozwiązać z nim umowę w oparciu o art. 52 par. 1 pkt. 1 kodeksu pracy? Jak wynika z treści pytania okres zwolnienia (...)

 • Kodeks pracy

  , że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  art. 39 pkt 2-8; przepisu art. 61 § 2 nie stosuje się.Art. 61. § 1. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz w wypadku określonym (...)

 • Przedawnienie roszczenia z wyroku sądowego

  przez każdą czynność powziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia podjętą przed właściwym organem (art. 123 par. 1 pkt (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3. § 2. Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio. Art. 26. § 1. W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni (...)

 • Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę

  w trybie art. 52 par. 1 pkt 1 kp. Czy mogę wskazać ten artykuł i czy mogę wpisać w świadectwie pracy przyczynę rozwiązania tzn. podbieranie pieniędzy? Pracodawca może (...)

 • Niestawiennictwo w pracy przyczyną wypowiedzenia

  wypowiedzenia umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 par. 1 pkt 1 ustawy Kodeks pracy). Takie stanowisko przyjmuje też orzecznictwo. Skoro zatem możliwe jest przyjęcie, (...)

 • Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

  wypowiedzenia (art. 52 par. 1 pkt 1 ustawy Kodeks pracy). Takie stanowisko przyjmuje też orzecznictwo. wypowiedzenie umowy o pracę, nieobecność w pracy, nieusprawiedliwiona (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane