Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Egzekucja należności z wyroku karnego

  zwieszając karę na trzy lata wyznacza obowiązki wymienione w art. 72 paragraf 2 (np. naprawienie szkody) w terminie krótszym niż okres zawieszenia aby zobligować sprawcę przestępstwa (...)

 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy za przestępstwo

  z art.56 paragraf 2 kks w zw. z art.6 paragraf 1 i 2 kks. Podczas przesłuchania okazało się, że prowadzący je inspektor nie posiada żadnych dokumentów oprócz "doniesienia" (...)

 • Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

  artykułach ustawodawca wyliczył sytuacje, które nie wymagają pozwolenia na budowę (art. 29), ewentualnie wymagają jedynie zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30.1). Z przedstawionego przez (...)

 • Porada prawna na temat art.272 paragraf 2

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.272 paragraf 2, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego

  (tu 1/4), wynik to 6,5. Zgodnie z art. 154 paragraf 2 należy wynik zaokrąglić w górę, co daje 7 dni. Proszę przy tym pamięać, iż łączny wymiar urlopu takiego pracownika w tym roku (...)

 • Testament notarialny a prawo do zachowku

  z roszczeniem o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku (art. 991 paragraf 2 k.c.). Zachowek to w tym przypadku połowa wartości udziału, jaki przypadłby ojcu pytającego (...)

 • Forma oświadczenia o objęciu udziałów

  wystarczy pisemne oświadczenie wspólników, bez konieczności zachowania formy aktu notarialnego? Natomiast w jakich przypadkach ma zastosownie art. 258 paragraf 2? Następnie, (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  ogólnej i rozdziału XXXVIII Kodeksu karnego, z zastrzeżeniem § 22.  Przepisy art. 18 § 2 i 3, art. 19, art. 20, art. 21 § 2 (...)

 • Podstawy wznowienia procesu karnego

  Czy na mój wniosek z art. 9 paragraf 2 k.p.k. w związku z art. 540 k.p.k. Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich może zbadać sprawę i wznowić postępowanie sądowe w (...)

 • Powołanie biegłego w celu badania wiarygodności świadka obowiązkiem Sądu

  Art. 167 kodeksu postępowania karnego stanowi, że dowody przeprowadza się na wniosek albo z urzędu. Zaś art. 366 paragraf 2 stanowi, iż przewodniczący powinien dążyć (...)

 • Rezygnacja z funkcji członka zarządu

  członka zarządu. Kodeks spółek handlowych w art. 231 paragraf 2 pkt 3 stanowi o udzieleniu absolutorium wszystkim członkom (też tym, którzy ich już nie pełnią) za wykonanie (...)

 • Zarządzenie sądu o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

  rozstrzygnięto na posiedzeniu niejawnym, sąd doręczy zarządzenie wszystkim stronom postępowania. Znajduje tu bowiem zastosowanie art. 357 paragraf 2 kpc w związku z art. 362 kpc. (...)

 • Skutki czynności prawnej dokonanej w imieniu małoletniego

  powyższych warunków, wartość darowizny powinna zostać zaliczona na rzecz tego, co przypadłoby wcześniej obdarowanemu małoletniemu, teraz jednemu ze spadkobierców. Zgodnie z art. 1042 paragraf (...)

 • Zasada in dubio pro rero

  inaczej? Art. 5 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego stanowi, iż „niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”. Paragraf ten jest (...)

 • Nabycie spadku - współwłasność nieruchomości

  dwóch lub więcej spadkobierców jest zawsze możliwe. Umowny działu spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość musi zostać zawarty w formie aktu notarialnego (art. 1037 paragraf 2 (...)

 • Przekształcenie spółki cywilnej w inną niż jawna

  rejestru spółka cywilna, staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Art. 551 paragraf (...)

 • Umorzenia nałożonej grzywny za wykroczenie

  Za wykroczenie (z art. 154 paragraf 2 kodeksu wykroczeń), które miało miejsce we wrześniu 2002 r. otrzymałem w październiku 2003 wyrok nakazowy z karą grzywny 150 zł. W momencie wykroczenia

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  brzmienie art. 49 w związku z art. 46 Ppsa. Po drugie normodawca jako racjonalny celowo rozróżnił skutki wobec osoby fizycznej i pozostałych stron. Ta uwaga była aktualna w chwili podjęcia (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  zabezpieczeniu wygasa, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości albo w części bezskuteczna. Art. 33c. § 1. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2, § 4 pkt 2 oraz (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. (...)

 • Sprzedaż samochodu zarejestrowanego na żonę

  przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Kwestię tą reguluje art. 36 paragraf 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ważność (...)

 • Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

  podpisanego in blanco może być tylko wówczas uważane za niezgodne z wola dłużnika, jeżeli sprzeciwia się ono wyraźnie oświadczonej wobec wierzyciela wekslowego woli dłużnika. Ponadto art. 270 (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  odmawiają udzielenia informacji, jeżeli żądanie naczelnika urzędu celnego lub naczelnika urzędu skarbowego nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 184 § 2 i 3. Art. 186. (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  obcej władzy w toku czynności kontrolnych. Art. 292. W sprawach nieuregulowanych w art. 281-291 stosuje się odpowiednio przepisy art. 102 § 2 3, art. 135-138, art. (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  jest wówczas niejawna; przepisu art. 361 § 1 nie stosuje się.  Art. 393a. W warunkach określonych w art. 389 § 1, art. 391 § 1 i 2, art. 392 (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • skrócenie kary zabrania prawo jazdy

  witam. mam pytanie do prawników a mianowicie w grudniu ubiegłego roku miałem kolizję prowadziłem samochód po alkoholu (2promile) sąd zabrał mi (...)

 • spotkanie z diabłem PILNE

  Witam, postaram sie krótko zarysować obraz sytuacji, poznałam pewnego człowieka przez internet (czat), później rozmowy na gadu, obiecywał mi różne (...)

 • Nagana,wypowiedzenie i chcą jeszcze obciążyć finansowo!!!

  Pracowałem jako preizoler 3 lata.Na stole znajduje się 12 rur stalowych osłoniętych rurami z polietylenu,zadeklowanych i przez małe otwory w tych (...)

 • Pomoc prawna w sprawie o rasizm PILNE!

  Witam! Niestety dotknęła mnie bardzo nieprzyjemna sprawa (wyłacznie z mojej głupoty ..)która ciagnie się za mną już kilka miesięcy. KIlka miesięcy (...)

 • piwo w plecaku = mandat ?

  Witam mam takie pytanie, czy mając piwo w zamkniętym plecaku, zakabzlowane piwa, funkcjonariusz ma prawo wlepic za takie coś mandat? Piwa były pite, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane