Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z tymi zaburzeniami.§ 7. Nagrody wymienione w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8 dyrektor zakładu karnego przyznaje z urzędu lub (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  orzeczenia.§ 2. Osoba fizyczna, w stosunku do której działa domniemanie ustanowione w art. 45 § 4 Kodeksu karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, może (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  ; 1, art. 41, art. 43 § 2, art. 51, art. 57, art. 58 § 1 i 2a, art. 60 § 1 i 2, art. 62, art. 63, art. 66 § 1, art. 67, art. (...)

 • Porada prawna na temat art.271 kodeksu karnego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.271 kodeksu karnego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  bezzwłocznie zawiadamiają o tym sąd, który w razie stwierdzenia nieprawidłowości nakazuje je usunąć. Art. 186. Jeżeli wobec skazanego zastosowano art. 72 § 1 Kodeksu karnego, (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  .  Pozew przeciwko Skarbowi Państwa o obalenie domniemania ustanowionego w art. 45 § 4 Kodeksu karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  karnego.§ 2. W wypadku określonym w § 1: 1) nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić również w innych wypadkach niż przewidziane w art. 60 § 1-4 Kodeksu (...)

 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

  sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych3)łapownictwa i płatnej protekcji, określone w art. 228-230 kodeksu karnego4)przeciwko ochronie informacji, określone w art.267-269 (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  pozbawionego wolności nie sprowadza się, gdy spowodowałoby to poważne trudności.  Art. 319. (skreślony) Art. 320. (skreślony) Rozdział 36Zamknięcie śledztwa  Art. (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  . 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,3) o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego. § 2. (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  art. 31, 32, 33 § 1, art. 34-36, 39 i 43 Kodeksu postępowania karnego, a w odniesieniu do sądu, o którym mowa w art. 10, także art. 651 Kodeksu postępowania (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  ;art. 281, art. 281 a, art. 284b-285a, art. 286 § 2, art. 286a, art. 288 art. 291 § 1 i 4 tej ustawy. 2. W sprawach, o których mowa w art. (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  tym, że orzeczenie nie podlega zaskarżeniu. Oskarżonego, o którym mowa w art. 335 387, należy także pouczyć o treści art. 443 w związku z art. 434 § 3. Art. (...)

 • Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

  obowiązków. Przechodząc do kwestii odpowiedzialności z art. 296 Kodeksu karnego, to należy wskazać iż przepisy ww. art. są najczęściej powoływana podstawą w sporach gospodarczych; (...)

 • I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

  . 294, art. 284 § 1 2 zw. art. 294, art. 286 § 1 zw. art. 294, art. 287 § 1 zw. art. 294, art. 296 § 3 art. 299 Kodeksu karnego, (...)

 • Mataczenie postępowania karnego

  przestępstwo określone w art. 245 kodeksu karnego, a który stanowi, że kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela (...)

 • Prokuratura uderza w mafie VAT-owskie

  stypizowanego w art. 286 par. 1 kodeksu karnego (oszustwo) z przestępstwem karnym skarbowym, o którym mowa w art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego (bezpodstawny (...)

 • Obowiązek naprawienia szkody - określenie terminu

  to przedłuża postępowanie i naraża mnie na następne koszty. Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody zarówno w oparciu o art. 46 kodeksu karnego powoduje, że tytułem egzekucyjnym jest (...)

 • VII - Kodeks postępowania karnego - Koszty. Postępowanie przed sądami wojskowymi

  ; 1, art. 339, 341 § 1, art. 343 § 2, art. 345, 352 358 § 2 Kodeksu karnego może nastąpić wyjątkowo również wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że (...)

 • Kurator spółki jako pracodawca

  ponosić odpowiedzialność karną z art. 231 kodeksu karnego. W tym miejscu należy rozważyć dwie kwestie. Czy przekroczenie uprawnień mieści się w zakresie podmiotowym słowa pracodawca (...)

 • Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

  pracy, to ta umowa będzie zobowiązaniem przyjętym przez pracownika, o którym mowa w przepisie art. 266 kodeksu karnego. Ustalając czy są podstawy do postawienia zarzutów, prokurator (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  wymienionym w pkt 1 i 2 w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu karnego. 2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do wydawania zezwoleń, o których mowa (...)

 • Zmiany w prawie karnym

  zaburzeniami, wymaga zgody sędziego penitencjarnego. Natomiast przeniesienie skazanego z zaburzeniami preferencji seksualnych za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione (...)

 • Jak rozszerzono prawo do obrony koniecznej?

  koniecznej, będzie mogła skorzystać z instytucji niepodlegania karze przewidzianej w art. 25 § 3 Kodeksu karnego, tj. wówczas, gdy rażące przekroczenie granic nastąpiło pod (...)

 • Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

  zarządzenia wykonania zawieszonej kary, sąd powinien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę, chyba że zachodzą okoliczności zarządzenia wykonania kary określone w art. 75 § 1 Kodeksu (...)

 • Prywatny monitoring w prawie polskim

  .), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989, s.38-39 2 Komentarz do art.267 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Art.286 kodeksu karnego

  Witam, zostałam skazany z art. 286 kk (oszustwo). Poddałem się dobrowolnej karze i dostałem 8 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. Wyrok jest już prawomocny. (...)

 • art.300 § 2 Kodeksu karnego

  sprzedanie kompuetera zajetego przez komrnika jest udaremnienieniem wykonania orzeczenia sądu i wywołuje skutek w postaci udaremnienia lub uszczuplenia (...)

 • Prosze o pomoc....

  Czy istnieje jakaś prawna możliwość rozwiązania następującego problemu? Mam ojca tyrana. Męczy całą rodzinę psychicznie, szczególnie moją (...)

 • Art. 268a kodeksu karnego - niszczenie danych informatycznych

  Witam i sory za problemy dyslektyczne na wstępie piszę jeśli omyliłem działy proszę umieszczenie w odpowiednim dziale a teraz do rzeczy jestem posądzony (...)

 • Art. 212 kodeksu karnego nie zostanie usunięty z K.K.

  Zgodnie z treścią: \"Art. 212 kodeksu karnego § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.