Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

  art. 2, art. 10, art. 173, art. 176 ust. 2 i art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.- art. 22 par. (...)

 • Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

  drodze roszczenia negatoryjnego (art. 222 par.2 KC). Samodzielne roszczenie negatoryjne z art. 222 par.2 KC powstaje natomiast w razie naruszeń bezpośrednich. Przez immisje bezpośrednie (...)

 • Zażalenie na postanowienie sądu

  ). Ponadto, sąd II instancji, na podstawie ww. art. 397 par. 2 k.p.c. stosuje również odpowiednio pozostałe przepisy o postępowaniu apelacyjnym. Sąd ten może, więc uchylić zaskarżone (...)

 • Porada prawna na temat art.251 par 2

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.251 par 2, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Skutki wyłączenia sędziów

  Prokurator umorzył postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 233 par. 1 k.k. na podstawie art. 17 par. 1 pkt 2 k.p.k. - czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. (...)

 • Cyklista na podwójnym gazie nie musi tracić prawa jazdy

  par. 2 Kodeksu karnego jest zgodny z art. 32 ust. 1 (zasada równości wobec prawa) Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 (zasada demokratycznego (...)

 • Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

  zbiorowy pracy wyraźnie odnosi się do kwestii uchylenia regulaminu w całości lub w części. (Ad 1) Zgodnie z art. 77 z ind. 2 par. 4 k.p. regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli (...)

 • Doręczanie pism wg Ordynacji Podatkowej

  zgodzie z art. 145 par. 2 Ordynacji Podatkowej, a ustanowieniem pełnomocnika do doręczeń na podstawie art. 147 par. 1 tej Ustawy przedstawia się w ten sposób, że obowiązek (...)

 • Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

  postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki). Do tego samego podmiotu należy kierować skargę na przewlekłość działania sądu w postępowaniu egzekucyjnym. W ramach nadzoru nad komornikiem w trybie (...)

 • Umowa warunkowa

  . Do rozwiązania powyższej umowy konieczna jest forma aktu notarialnego ( art. 77 par. 2 Kodeksu cywilnego ). Umowa taka przestaje obowiązywać w dniu jej rozwiązania. Wtedy również (...)

 • Umowa o podział majątku wspólnego

  , umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności (art. 1037 par. 2 w zw. z art. 73 par. 2 zd. 1 k.c.). Umowny podział majątku (...)

 • Sprzedaż nieruchomości z zadłużonego spadku

  inwentarza (art. 1012 k.c.). Warto jeszcze wskazać, że zdanie drugie art. 1031 par. 2 k.c. normuje sytuację, w której spadkobierca odpowiada bez ograniczenia, mimo że złożył (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  ;punkcie 1 wzywa się z art. 64 par 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.), a o pozostałe, czyli wymienione w punkcie 2, z art. 50 K.p.a.? Odpowiedź na wszystkie (...)

 • Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym

  do wzięcia udziału w rozprawie i pozostawania na sali rozpraw (art. 384 par. 2 k.p.k.). Udział w postępowaniu może także polegać na popieraniu oskarżenia publicznego poprzez występowanie (...)

 • Urządzenia na cudzym gruncie

  podstawie art. 225 kc w związku z art. 224 par. 2 kc. Przepis ten stanowi, że obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze (jakim jest w opisywanej sprawie firma X) względem właściciela (...)

 • Dobowy odpoczynek a praca w nocy

  art. 18 par. 1 i 2 k.p., wynika jednoznacznie, że postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne (...)

 • Zajęcie wierzytelności a wypłata wynagrodzenia

  znajduje się w dziale dotyczącym egzekucji z innych wierzytelności. Zatem w przypadku egzekucji z wierzytelności innych niż wierzytelności z rachunków bankowych, nie znajduje zastosowania art. 890 (...)

 • Odwołanie członka zarządu

  akt odwołania stanowi inaczej (art. 203 par. 3 ksh w zw. z art. 231 par 2 pkt 1 ksh). Odwołany członek zarządu może także uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników, (...)

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  brzmienie art. 49 w związku z art. 46 Ppsa. Po drugie normodawca jako racjonalny celowo rozróżnił skutki wobec osoby fizycznej i pozostałych stron. Ta uwaga była aktualna w chwili podjęcia (...)

 • Wniosek prokurenta o ogłoszenie upadłości spółki

  zarządu łącznie z prokurentem. Art. 205 par. 1 ksh jednakże nie znajduje w powyższym przypadku zastosowania wprost. Zgodnie z art. 20 par. 2 pkt 2 prawa upadłościowego (...)

 • Przestępstwo skutkowe z art. 300 par. 2 kk

  .   Przestępstwo określone w art. 300 § 2 k.k., jest przestępstwem skutkowym, gdyż penalizacją objęto tylko te zachowania (czynności wykonawcze) dłużnika, które prowadzą (...)

 • Odwieszenie wykonania kary

  W lutym 2005 r. zostałem skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 4 lat za czyn z art. 284 par. 2 kk. Obecnie toczy się przeciwko mnie kolejny proces karny, (...)

 • Prokuratura uderza w mafie VAT-owskie

  stypizowanego w art. 286 par. 1 kodeksu karnego (oszustwo) z przestępstwem karnym skarbowym, o którym mowa w art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego (bezpodstawny zwrot podatku). W (...)

 • Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

  wierzytelnością pracodawcy wobec pracownika z tytułu poniesionej szkody. Ponadto czyn, którego dopuścił się pracownik wypełniać może znamiona przestępstwa opisanego w art. 284 par. (...)

 • Warunkowe umorzenie postępowania

  ? Na co można się w takim wniosku powołać? Przepis art. 284Par. 2 kodeksu karnego dotyczy przestępstwa określanego jako sprzeniewierzenie. Sprawcą tego przestępstwa jest osoba, która (...)

 • Skarga na decyzje SKO

  za właściwe? Odwołanie od decyzji należy składać do organu administracji publicznej wyższego stopnia względem tego, którego decyzja została zaskarżona. Tak stanowi art. 127 par. 2 (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Art.445 par 2 KPC.Pomocy

  30.08.2000r była żona podała mnie o alimenty. Sąd 14.12.2000r zabezpieczył alimenty do kwoty 1650 zł płatne od 14.12.2000r do 15 każdego miesiąca.(postanowienie (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

  Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa mieszkaliśmy u jej (...)

 • Wydanie wyroku zgodnie z art 335 par 1 kpk

  Witam, jestem pokrzywdzonym w pewnej sprawie. Niedawno dostałem Zawiadomienie że odbędzie się "posiedzenie w przedmiocie wydania wyroku w art. 335 (...)

 • proszę o poradę

  Chciałabym się dowiedzieć co może grozić oskarżonemu z art.157 par 2 gdzie w wynku rodzinnej awantury ucierpialo dziecko i pozostala mu blizna.Prowodyrem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane