Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zmiany powrotne w IPN

  . 55a i art. 55b w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. obydwa te przepisy zostały dodane z dniem (...)

 • Co to jest sprawa gospodarcza?

  cywilnego definiuje od strony przedmiotowej art 479[1] kpc, natomiast od strony podmiotowej art. 479[2] kpc. Sprawa gospodarcza generalnie została zdefiniowana w dwojaki sposób: w § 1 ustawodawca (...)

 • Egzaminy zgodnie z harmonogramem CKE?

  zawodu nauczyciela (art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela), nie przestrzega podstawowych zasad moralnych (art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela), figuruje w rejestrze sprawców

 • Porada prawna na temat art.24 ust.3 o pdof

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.24 ust.3 o pdof, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Koszty działalności spółki jawnej

  ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zasada ta dotyczy również rozliczania kosztów uzyskania przychodu (por. art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy). Odnośnie możliwości (...)

 • Ustawowe kryteria wymagane przy objęciu stanowiska pracownika samorządowego

  pracownikach samorządowych:Art. 6. 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:  1)   jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3;  2)   (...)

 • Czy mogę iść na urlop wychowawczy?

  świadczenia pielęgnacyjnego, może być ona odebrane Pani mężowi jeżeli w czasie przebywania na urlopie wychowawczym będzie Pani pobierać dodatek, o którym mowa w art. 10 u.ś.r. Zgodnie (...)

 • Kasyno on line - opinia prawna

  , przekonywanie o ich zaletach, informowanie o miejscach, w których są urządzane, i możliwościach uczestnictwa. Zgodnie z ustępem 2. ww. art. zakaz, o którym mowa w ust. (...)

 • Paski wynagrodzeń zamiast RMUA

  zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1-6, płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu na piśmie lub w przypadku osób, o których mowa w art. (...)

 • Z czego wynika obowiązek ubezpieczenia NW według TK?

  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie uprawiania alpinizmu jest niezgodny z: art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, art. (...)

 • Niezgodność towaru z umową to także wada prawna

  cywilnego o sprzedaży stosuje się do sprzedaży konsumenckiej w takim zakresie, w jakim sprzedaż ta nie jest uregulowana odrębnymi przepisami. Skoro z art. 1 ust. 4 ustawy o szczególnych (...)

 • Informacja z centralnej ewidencji pojazdów

  ., zgodnie z którym: Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe (...)

 • Stawki podatku akcyzowego przy imporcie alkoholu

    Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol)  4 550,00 zł  13  2208  Alkohol etylowy nieskażony o

 • Zmiana ustawy o grach hazardowych

  ministrów dotychczas współuczestniczących w stanowieniu tego aktu – także ministra właściwego do spraw turystyki (art. 86 ust. 6 ustawy o grach hazardowych). ##baner## W (...)

 • Zastaw a upadłość

  można jednakże analizować bez zastosowania wykładni systemowej. Ust. 2 tego art. stanowi, że wierzytelności i prawa, o których mowa w ust. 1, są zaspokajane w kolejności (...)

 • Umieszczenie ubezwłasnowolnionego w szpitalu psychiatrycznym

  zakładzie leczniczym, zgodnie bowiem z art. 22 ust. 3 ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego2.: Art. 22 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 3. Przyjęcie (...)

 • Solarium tylko dla dorosłych

  celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium są uwzględniane w Narodowym Programie Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 (...)

 • Odprawa pośmiertna a koszt podatkowy

  Czy odprawa pośmiertna jest kosztem uzyskania, podatkowym? Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione (...)

 • Źle skonstruowane przepisy o kosztach egzekucyjnych

  egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 2 Konstytucji. Trybunał ponadto uznał, że art. 49 zd. 2 i 3 w związku z art. 45 ust. 2 (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży odziedziczonego majątku

  składników odziedziczonego majątku, które nie są owymi aktywami finansowymi, o których mowa w art. 22 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym (udziały w spółce (...)

 • Dokumentowanie zagranicznych wydatków

  towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku (...)

 • Preferencyjne opodatkowanie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

  art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stosunek pracy, emerytury i renty), a zagraniczne miejsce zamieszkania udokumentowane jest certyfikatem rezydencji

 • Wspólne rozliczenie PIT małżonków

  podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów (określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), po uprzednim odliczeniu, (...)

 • Jaka stawka VAT przy usługach związanych z ochroną brzegów morskich?

  równości pomiędzy sformułowaniami, jakich użyto w art. 83 ust. 1 ustawy o VAT, czyli „usługi związane z”, „usługi służące bezpośrednio”lub „usługi (...)

 • Zus nie przyznał renty, ale również odmówił wydania zaświadczenia o zdolności do pracy.

  określony czas od tamtej sprawy, można spróbować ponownie wystąpić do ZUS o stwierdzenie niezdolności do racy (wniosek o rentę, który skieruje Pana badania do lekarza orzecznika (...)

 • Prokurent nie jest uprawniony do składania sprawozdania finansowego spółki

  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego.  Wskazać należy przede wszystkim przepis art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym to kierownik jednostki (...)

< >

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.