Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Przyczyna wypowiedzenia - opinia prawna

  pracę w myśl art.30 par 4 KP. Firma odpisała, że nie ma Komisji Pojednawczej, a na pytanie o powody zwolnienia nie odpowiedzieli nic. Chcę skorzystać z możliwości żądania przywrócenia (...)

 • Prawo do zasiłku przedemerytalnego

  pracy ustał w wyniku rozwiązania w trybie art. 55 par.1 k.p. Urząd Pracy uznał winę pracodawcy i przyznał mi zasiłek dla bezrobotnych na 1 rok. Niestety ZUS odmawia mi prawa do świadczenia

 • Skarga na nierozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie

  W dniu 06.07.2005 wypowiedziałem umowę o prace w trybie Art.55 par.1.1 KP z powodu dużych zaległości płatniczych. Pracodawca (Spółdzielnia Pracy) jest w ciężkiej sytuacji finansowej. (...)

 • Porada prawna na temat art.229 par.6 kp

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.229 par.6 kp, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wystawienie swiadectwa pracy a kontynuacja umowy

  warunki umowy pozostają te same. Czy muszę po raz drugi dać informację, o której mówi art.29 par.3 KP? Zgodnie z artykułem 97 kodeksu pracy, co do zasady w związku z rozwiązaniem lub (...)

 • Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

  socjalnych, regulaminu pracy, planu urlopów oraz ustalania okresu rozliczeniowego czasu pracy w przypadkach wskazanych w art. 129 par. 2 zdanie drugie i art. 135 par. 2 i 3 k.p.. (...)

 • Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

  umieszczenie zapisu, o którym mowa we wstępie może wynikać z art.22(1) par.2 KP (inne dane, które na żądanie pracodawcy pracownik jest zobowiązany podać)? Powołany przez Pana w pytaniu (...)

 • Dobowy odpoczynek a praca w nocy

  art. 18 par. 1 i 2 k.p., wynika jednoznacznie, że postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne (...)

 • Okres nieskładkowy w świadectwie pracy

  Rozwiązałam z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia art.52. par. 1 k.p. za nieusprawiedliwioną nieobecność. W świadectwie pracy w pkt 10 wykazałam daty dni nieobecności oraz (...)

 • *Praca powyżej 12 godzin

  . - art. 25u ust. 1). Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu pracy, k.p.  jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego (...)

 • Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

  obowiązków pracowniczych, co uzasadnia nawet zwolnienie dyscyplinarne w trybie art. 52 par. 1 pkt 1 k.p. (por. m.in. wyrok SN z dnia 15 marca 2001 r., I PKN 306/00). (przyp. aut.: Jedynym (...)

 • Jakie prawo przysługuje pracodawcy

  wynagrodzenie, skoro zgodnie z art. 80 k.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Wątpliwości pojawiają się również odnośnie sugestii pracownika co do wniosku o urlop. Według (...)

 • Określenie miejsca pracy w umowie o pracę

  sytuacji możemy mieć nawet do czynienia z nieważnością takich postanowień regulaminu w oparciu o art. 58 par. 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 k.p.. Niestety nie ma na (...)

 • Infomacja dla pracownika o warunkach stosunku prac

  21.00 a 7.00 albo wskazanie przepisu art. 151 z ind. 7 par. 1 k.p. - należałoby przyjąć, że porą nocną byłyby wszystkie godziny pomiędzy 21.00 a 7.00. informacja, stosunek pracy, pracodawca, (...)

 • Niezdolność i nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  (lub ogólnie mówiąc w trybie 23[1] K.p.), to okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy musi być doliczony. Wynika to zresztą z kodeksu pracy art. 53 par. 4 w zw. Z art. (...)

 • Zmiana warunków pracy a czasowe powierzenie

  prawa pracy) uzna, że istnieją przesłanki do powierzenia pracownikowi wykonywanie innej pracy w trybie art. 42 par. 4 k.p., to nie musi stosować procedury wypowiedzenia zmieniającego. (...)

 • Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

  , nie później jednak niż z upływem 3 lat od powstania szkody (art. 291 § 2 KP). szkoda pracodawcy, wina pracownika, rozwiązanie, wypowiedzenie, wypowiedzenie, bez wypowiedzenia, obowiązek

 • Czy kumulowanie dodatków za godziny nadliczbowe jest dopuszczalne?

  jego § 1. Jeżeli zatem pracownik otrzymał dodatkowe wynagrodzenie z art. 151[1] § 1 k.p. na podstawie art. 151[11] § 2 k.p, to nie może otrzymać drugiego wynagrodzenia z art. (...)

 • Konsultacje przy zwalnianiu - czy obowiązkowe i wiążące? - opinia prawna

  przedstawionym stanie faktycznym sąd zbada prawidłowość dokonanych konsultacji ze związkami zawodowymi oraz pozostałe kwestie, związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, uregulowane w art. 30 – (...)

 • Wypłata nagrody jubileuszowej

  jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie? Z punktu widzenia art. 63 z ind. 1 par. 2 Kodeksu pracy, k.p., warunkiem podstawowym przejścia praw majątkowych ze stosunku pracy (...)

 • Przejęcie zakładu a zmiana umowy o pracę

  do siebie w trybie art.23' KP. Pracownik miał umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy można by przejąć pracownika od żony w trybie art.23' i zmienić umowę o pracę z czasu nieokreślonego (...)

 • Brak zgody pracownika na podwyżkę

  okresu wypowiedzenia (art. 42 par. 3 k.p.). Co warto podkreślić z mocy odpowiedniego stosowania przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym do wypowiadania umów o pracę – (...)

 • System wypłaty wynagrodzenia wójta

  pracownika (art. 91 k.p.) bądź dochodzić ich zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 i n. Kodeksu cywilnego), a następnie ewentualnie dochodzić ich, (...)

 • Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

  . 178 konstytucji.- art. 77 par. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz § 2, 2a, 3 i 3a powyższej ustawy jest zgodny z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 173 konstytucji oraz nie jest niezgodny (...)

 • Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

  pracodawcą a nawiąże z drugim. W tym wypadku bierze się pod uwagę czas trwania takiej umowy. Zgodnie z art.155 z ind. 1 par. 1 pkt 2 k.p. pracownikowi przysługuje, u kolejnego pracodawcy (...)

 • Odzież ochronna i robocza

  zostać określone w regulaminie pracy na co wskazuje art. 104 z ind. 1 pkt 8 k.p., który stanowi, że powinny być w nim ustalone m. in. obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • świadectwo pracy i art.41par1K.P.

  Dzień dobry od 04.04.2012 do 03-04-2013 miałam umowę na czas określony ( w czasie tej umowy urodziłam synka i byłam na macierzyńskim do lutego 2013 (...)

 • Czy to zwolnienia grupowe???

  Pracodawca w 4 oddziałach zatrudnia 570-650 pracowników (nikt nie jest pewny, ale w tych granicach zatrudnienie). W jednym oddziale pracodawca zawiadamia (...)

 • Wyegzekwowanie ugody z pracodawcą

  Jako nowy użytkownik witam wszystkich serdecznie. Czy byliby Państwo skłonni udzielić kilku porad związanych ze sporem, jaki prowadziłem z pracodawcą? (...)

 • 1/21 etatu

  Witam! Mam pytanie odnośnie przysługujących mi praw na umowie o pracę. Pracuję w jednej firmie na cały etat, natomiast pracodawca żeby nie płacić (...)

 • obowiazek wykonywania polecen

  Nie moge sobie poradzic z tymi kazusami: Jacek S. byl zatrudniony jako magazynier w skladzie towarow we wroclawiu przy ulicy Dworcowej. W piatek otrzymal (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane