Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Testament notarialny a prawo do zachowku

  pamiętać należy o tym, iż małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, czyli ojciec pytającego, mocą art. 923 paragraf 1 k. c., jeżeli zamieszkiwały ze spadkodawcą do dnia jego śmierci (...)

 • Przedawnienie przestępstwa skarbowego

  art. 44 uszczuplenia za 2002 i 2003) ponieważ od roku 2001 minęły 3 lata. Czy można dla należności z roku 2001 zastosować art. 44 paragraf 1 pkt 1 oraz pragraf 3? Czy z (...)

 • Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę

  . Zmianę tłumaczy obawą o znalezienie pracy po odbyciu kary.Czy może pracodawca po tak długim czasie zmienić tryb rozwiązania umowy o pracę z art. 52 paragraf 1 pkt 1 Kodeksu (...)

 • Porada prawna na temat art.210 paragraf 1

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.210 paragraf 1 , zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wydłużenie terminu załatwienia sprawy

  Co mówi art. 36 paragraf 1 KPA? Treść art. 36 paragraf 1 kpa brzmi: "O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji (...)

 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy za przestępstwo

  z art.56 paragraf 2 kks w zw. z art.6 paragraf 1 i 2 kks. Podczas przesłuchania okazało się, że prowadzący je inspektor nie posiada żadnych dokumentów oprócz "doniesienia" (...)

 • Sprzeciw od nakazu zapłaty - braki formalne

  postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu przysługuje zażalenie na podstawie art. 394 paragraf 1 kpc. Termin dla wniesienia zażalenia, to termin 7 dni od daty doręczenia postanowienia o odrzuceniu (...)

 • Umorzenie egzekucji z powodu wszczęcia upadłości

  roku. Art. 146 paragraf 1 stanowi, że postępowanie egzekucyjne sądowe, wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem jego upadłości ulega zawieszeniu z mocy prawa z datą ogłoszenia (...)

 • Umorzenie egzekucji a jej koszty

  Umorzenie postępowania przez komornika nastąpiło na zasadzie Art.824 paragraf 1 pkt.3 kpc. Dalej nastąpiła ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Spłata zadłużenia będzie przekazana (...)

 • Jakie są konsekwencje zwolnienia pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim powyżej 182 dni, jeżeli pracownik nie przedstawił decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego , natomiast przesyła poczta kolejne zwolnienia lekarskie ?

  podstawie art.53 paragraf 1 punkt 1b). Czy nie mając decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego ani żadnego potwierdzenia , że pracownik ubiega się o taki zasiłek możemy (...)

 • Narażenie na uszczuplenie należności podatkowych

  postawienia zarzutów z art. 56KKS będzie się stosowało paragraf 1, czy też paragraf 2? Czy można dla należności z roku 2001 zastosować art. 44 paragraf 1 (...)

 • Rozwiązanie bez wypowiedzenia a odprawa

  związku ze zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy? Powołany w pytaniu artykuł 55 paragraf 1 kodeksu pracy stanowi, iż pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, (...)

 • Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego

  poniedziałku do piątku w wymiarze odpowiednio: dwóch godzin lub czterech godzin. Na podstawie art. 154 paragraf 1 pkt 2) Kodeksu pracy, wymiar urlopu dla tych pracowników wynosi 26 dni. (...)

 • Zarzut przedawnienia po wdaniu się w spór

  skuteczność tego zarzutu? Zgodnie z treścią art. 493 paragraf 1 kpc, pozwany wnosząc zarzuty od nakazu zapłaty powinien wskazać zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz wszelkie okoliczności (...)

 • Tryb uproszczony w postępowaniu karnym

  Jak mam rozumieć dopisek na akcie oskarżenia" "Na zasadzie art. 24 paragraf 1, 31 paragraf 1 kpk oraz 469 pkt.1 kpk sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  ogólnej i rozdziału XXXVIII Kodeksu karnego, z zastrzeżeniem § 2.§ 2.  Przepisy art. 18 § 2 i 3, art. 19, art. 20, art. 21 § 2 i 3, art. 22-24, (...)

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa

  Złożyłam pismo na policji, wnosząc m.in. o wszczęcie dochodzenia z mojego - pokrzywdzonego wniosku przeciwko dłużnikowi z art. 300 paragraf 1 i 2 kk. Śledztwo trwało 8 miesięcy. W (...)

 • Przedawnienie pomówienia

  Pani X otrzymała odpis aktu oskarżenia z wydziału karnego z artykułu 18 paragraf 3 kk w związku z art. 212 paragraf 1 kk. Sytuacja w związku z którą formułuje się oskarżenie (...)

 • Cofnięcie pozwu

  4 kpc). Cofnięcie pozwu ze skutkiem prawnym powoduje umorzenie postępowania przez sąd (art. 355 paragraf 1 kpc). Na cofnięcie pozwu przed rozprawą nie jest wymagana zgoda pozwanego. Zgoda (...)

 • Wniosek o cofnięcie powództwa

  jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa (art. 203 paragraf 4 kpc). Cofnięcie pozwu ze skutkiem prawnym powoduje umorzenie postępowania przez (...)

 • Bezprzedmiotowa decyzja administracyjna

  dzierżawionej nieruchomości do końca trwania umowy dzierżawy czyli do 30.09.2004 roku. Obecnie "sanepid" wydał na podstawie Art. 162 paragraf 1 pkt. 1 i paragraf 3 decyzję (...)

 • Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

  pracowniczych. Tym samym do tej ostatniej grupy pracowników zastosowanie mają wyłącznie przepisy art. 3 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, nie ma natomiast zastosowania przepis art. (...)

 • Nieobecność pracownika z powodu choroby

  Zwracam się z zapytaniem dotyczącym rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zgodnie z Art. 53, paragraf 1, punkt 1, lit. b. Mając staż pracy 40 lat i wiek 61 lat w wyniku długotrwałego (...)

 • Koszty egzekucji, a dobrowolne spłacenie długu

  odbioru zasądzonych na rzecz dzieci pracownika alimentów, jego żonę wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku ze zmianą art. 88 paragraf 1 Kodeksu pracy i obowiązkiem (...)

 • Pełnomocnictwo przesłane e-mailem

  kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dokument powinien być własnoręcznie podpisany przez dokonującego czynność (art. 78 paragraf 1), chyba że dysponuje Pani podpisem elektronicznym, czego (...)

 • Odwołanie pełnomocnictwa

  W Jaki sposób można wycofać pełnomocnictwo adwokatowi? Czy należy podać powód? Zgodnie z art. 101 paragraf 1 kodeksu cywilnego pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • udział w bójce art.158.paragraf 1

  Policja zatrzymała 4 osoby za bójkę w miejscu publicznym ( 2 biło się z 2) .Podczas bójki nie nastąpiły poważniejsze uszkodzenia ciała, jedyne (...)

 • Zwolnienie z pracy

  Jeżeli dostałem wymówienie z pracy ze wzgledów ekonomicznych firmy-redukcja to czy przysługują mi dodatkowe pieniądze - wielokrotność miesięcznego (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • Wpisanie spółki do rejestru spółek jawnych

  Witam serdecznie, Jestem studentem Akademii Morskiej w Gdyni. Specjalizację którą studiuje to Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W ramach projektu musiałem (...)

 • sprawa spadkowa

  Moze ktos sie orientuje w takiej sprawie. Umiera maz i ojciec 3 dzieci, nie zostawia testamentu. Spadkobiercy dziedzicza zgodzie z prawem. Najwieksza czesc (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.