Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu

  Szkody majątkowe Spółdzielni Mieszkaniowej sięgają wielu milionów złotych. Oskarżeni odpowiadają z artykułów 18 paragraf 3 kk w zw. z art.296 paragraf 3 kk. Czy w tym (...)

 • Zarzut przedawnienia po wdaniu się w spór

  powołania wniknęła później (art. 495 paragraf 3 k.p.c.).   przedawnienie roszczeń, postępowanie nakazowe, zarzuty od nakazu zapłaty, zarzut przedawnienia

 • Forma oświadczenia o objęciu udziałów

  Czy art. 257 paragraf 3, należy interpretować tak, że jeżeli podwyższenie kapitału następuje na podstawie postanowień umowy spółki, to do objęcia udziałów w podwyższonym (...)

 • Porada prawna na temat art.158 paragraf 3

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.158 paragraf 3, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wniosek o ukaranie wniesiony przez straż miejską

  pojazdem jest wykroczeniem z art. 96 § 3 kw, ale przed zmianą przepisów zachowanie takie faktycznie było karalne z art. 97 kw. (zmiana nastąpiła w dniu 31 grudnia 2010 r.), (...)

 • Niezłożenie w terminie deklaracji skarbowej

  podejrzanej o przestępstwo/wykroczenie (nie podkreślono żadnego z tych wyrazów na wezwaniu) skarbowe z art. 54 paragraf 3 kks dot. niezłożenia w terminie deklaracji PCC-3.Co może grozić (...)

 • Rezygnacja z funkcji członka zarządu

  członka zarządu. Kodeks spółek handlowych w art. 231 paragraf 2 pkt 3 stanowi o udzieleniu absolutorium wszystkim członkom (też tym, którzy ich już nie pełnią) za wykonanie (...)

 • Informacja o urlopie wypoczynkowym

  wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.   Zgodnie z art. 29 § 3 [2] i [3] (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  § 1 i 3, art. 79, art. 80 § 1 i 3, art. 81-83, art. 85, art. 86 § 1a, 2 i 3, art. 87, art. 88, art. 89 § 1, 1a i (...)

 • Łączenie przerw na karmienie

  półgodzinna przerwa na karmienie.W informacji art. 29 paragraf 3 pracownica ma podane godziny czasu pracy - rozpoczęcia i zakończenia. Czy można przerwy łączyć np. za 4 dni odebrać (...)

 • Pomocnictwo przy podrobieniu dokumentu

  legitymacją w pociągu - jadąc na ulgowym bilecie( w maju 2001r.). Przyznałam się do tego życiowego błędu i zostałam oskarżona z art. 18 paragraf 3 kk w zw. z art. 270 paragr. (...)

 • Jaki wpływ ma zmiana wyjaśnień oskarżonego na tzw. obligatoryjne złagodzenie kary?

  , że jednak brał zwłaszcza, gdy już o tym wie organ ścigania takie zachowanie nie może korzystać z ochrony przewidzianej w art. 60 paragraf 3 kodeksu karnego. Postanowienie Sądu Najwyższego (...)

 • Mniej obowiązków Sądu w razie cofnięcia wniosku o ściganie

  Art. 12 paragraf 3 kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 1997 Nr. 89, poz. 555 ze zmianami) stanowi, że wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, (...)

 • Darowizna działki na rzecz niepełnoletniego

  paragraf 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że rodzice nie mogą beż zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać (...)

 • Umorzenie postępowania przygotowawczego

  umorzenia postępowania przygotowawczego (art. 305 paragraf 3 kodeksu postępowania karnego). Wnioskodawca ma prawo złożenia zażalenia do prokuratora nadrzędnego, a w przypadku, gdy ten (...)

 • Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

  majątku możecie Państwo przeprowadzić już w trakcie postępowania rozwodowego, zgodnie bowiem z art. 58 paragraf 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek jednego z małżonków (...)

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  brzmienie art. 49 w związku z art. 46 Ppsa. Po drugie normodawca jako racjonalny celowo rozróżnił skutki wobec osoby fizycznej i pozostałych stron. Ta uwaga była aktualna w chwili podjęcia (...)

 • Termin wypłaty wynagrodzenia

  roboczy"" to jest termin stały? Jeżeli tak, to po co jest art. 85 paragraf 3 Kp. Artykuł 85 par.3 Kodeksu Pracy jednoznacznie określa termin wypłaty wynagrodzenia, w przypadku, gdy umówiony (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 53a.§ 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2, art. 33a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  prowadził czynność.§ 5. Do protokołów stosuje się odpowiednio przepisy art. 144-146, 147 § 3, art. 148, 149 § 1 i 2, art. 150, 151, 153 § 3 i 4, art. 154 oraz (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  obcej władzy w toku czynności kontrolnych. Art. 292. W sprawach nieuregulowanych w art. 281-291 stosuje się odpowiednio przepisy art. 102 § 2 3, art. 135-138, art. (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  sprawca w chwili czynu był niepoczytalny. § 2. Umarzając postępowanie sąd stosuje odpowiednio art. 322 § 2 3, art. 323 § 1 2 oraz art. 340 § 2 3. § (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. (...)

 • Kodeks pracy

  wynagrodzenia za okres 2 tygodni. § 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania w razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 23 1 . Art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Odwołanie od odmowy wszczęcia postępowania karnego - groźby karalne.

  Witam dostałem właśnie odpowiedź od prokuratury. Na podstawie art. 305 paragraf 3 i 325e paragraf 2 kpk zatwierdza się powyższe postanowienie o odmowie (...)

 • Wypowiedzenie zlecenia

  Witam.Mam pewiem problem i prosze o pomoc.Mianowicie od 21.02.2013 pracowałem na umowe zlecenie na stanowisku przedstawiciela handlowego.W miesiacu lipiec (...)

 • Nielegalne oprogramowanie - jaka kara??

  Jakiej kary można się spodziewać z art 278 paragraf 3 - chodzi o nielegalne oprogramowanie - windows i kilka programów, czy może opłaca się iść (...)

 • art. 286 § 1 kk

  Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane