Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Umorzenie postępowania odwoławczego

  , że w obiegu prawnym jest skarżona decyzja, w której organ pierwszoinstancyjny uznaje mnie za stronę postępowania Czy nie zachodzi tutaj sprzeczność? W trybie art. 138 par. 1 pkt 3 (...)

 • Odszkodowanie za nieterminowe załatwianie spraw

  stanowiska innego organu jest przesłanką do wznowienia postępowania (art. 145 ptk. 6) kpa) Mając na uwadze powyższe uwagi dotyczące terminów załatwiania sprawy należy przede wszystkim sprawdzić (...)

 • Zwierzchnik służbowy

  prawnych, czym jest – pojawiające się najczęściej – „podległość służbowa”, „nadrzędność służbowa” (tak np. art. 24 par. 1 ust. 7 kpa, (...)

 • Opinia prawna na temat art.132 par 1 k.p.a

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.132 par 1 k.p.a, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Na odmowę zawieszenia postępowania zażalenie nie przysługuje

  Uregulowanie zawarte w art.194 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznaje stronom postępowania (...)

 • Legalizacja samowoli budowlanej

  postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 1 pb oraz decyzja o nałożeniu obowiązku sporządzenia zamiennego projektu budowlanego na podstawie art. (...)

 • Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji - opinia prawna

  nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 KPA). Zgodnie z art. 37§ 1 KPA na niezałatwienie sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu administracji (...)

 • Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę

  organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie art. 162 par. 3 Kpa. Obecnie inwestor chce wznowić budowę, co wymaga nowego pozwolenia na budowę. Czy do wygaszenia pozwolenia (...)

 • Na odmowę wydania zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami można skarżyć się do sądu

  unormowania zawarte zarówno w art. 476 § 2 i 3 k.p.c. jak i art. 83 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 476 § (...)

 • Odwołanie członka zarządu

  akt odwołania stanowi inaczej (art. 203 par. 3 ksh w zw. z art. 231 par 2 pkt 1 ksh). Odwołany członek zarządu może także uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników, (...)

 • Stan faktyczny przy orzeczeniach administracji

  najpewniej zostałaby odrzucona jako niedopuszczalna (art. 58 § 1 pkt. 6 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). skarga, bezczynność, organ, orzekanie, stan faktyczny

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane