Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odpowiedź na sprzeciw

  sprzeciwem doręczył wezwanie "do zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia pod rygorem skutków prawnych określonych w art. 207 par. 3 kpc". W drugiej sprawie (...)

 • Wygaśnięcie prawa dożywotnika

  . Prawo dożywocia wygaśnie, chyba że zajdzie jeszcze kolejna przesłanka określone w art. 1000 par. 3 kpc - czyli to, że wartość praw dożywotnika znajdzie pełne pokrycie w cenie (...)

 • Rygor natychmiastowej wykonalności a upadłość

  wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 par. 3 kpc. Sąd może uzależnić natychmiastową wykonalność od zabezpieczenia opisanego w art. (...)

 • Porada prawna na temat art.124 par 3 kpc

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.124 par 3 kpc, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Koszty zastępstwa w razie apelacji co do części

  niezaskarżonym zakresie, chyba że sąd II instancji może rozpoznać sprawę w niezaskarżonym zakresie z urzędu (art. 363 par. 3 k.p.c.). Sytuacja taka występuje w przypadku współuczestników, (...)

 • zarządca sądowy

  zarządcy określa kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 611 k.p.c. zarządca nieruchomości ustanowiony na podstawie art. 203 i 269 § 1 Kodeksu cywilnego obowiązany jest niezwłocznie (...)

 • Wnioski dowodowe w procesie cywilnym

  terminie odpowiedzi na pozew i powołania w jej treści wszystkich dowodów, twierdzeń i zarzutów (art. 207 par. 3 kpc). Zgodnie z generalną regułą ustanowioną w art. 217 (...)

 • Czynności organu egzekucyjnego w czasie zawieszenia postępowania

  , które zmierzają do podjęcia postępowania egzekucyjnego lub ustanowienia kuratora dla dłużnika. Wynika to z przepisu art. 179 par. 3 kpc w związku z art. 13 par. (...)

 • Żądanie wykonania zapisu testamentowego w postępowaniu działowym

  roku Sąd Najwyższy dochodzi do wniosku, że wprawdzie dział spadku obejmuje tylko aktywa, a obowiązek wykonania zapisu należy do długów spadkowych (art. 922 par. 3 k.p.c.), (...)

 • Przerwanie biegu przedawnienia

  Czy z treści art. 193 par. 3 k.p.c. wynika iż, pismo zawierające nowe roszczenie obok pierwotnego przerwie bieg przedawnienia nowego roszczenia dopiero z chwilą doręczenia go pozwanemu, (...)

 • Klauzula wykonalności na podstawie nakazu z weksla

  prośbą o \"przyspieszenie prac\" wskazując art. 492 par. 3 kpc jako podstawę wydania klauzuli. Minął miesiąc i nic. Czy we wniosku o nadanie tytułu wykonawczego w tej sytuacji (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  wskażą dopiero wówczas możliwa będzie eksmisja do wskazanej przez gminę noclegowni lub schroniska (art. 4 u.o.p.l. w zw. z art. 1064 par. 4 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, (...)

 • Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

  udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc w trybie zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu o rozwód. Zasądzono  koszty (...)

 • Zmiana i uchylenie wyroku

  (art. 1113 k.p.c.), śmierć strony w sprawie o rozwód, unieważnienia małżeństwa lub ustalenia nieistnienia małżeństwa - art. 182 par. 3 k.p.c. (M. (...)

 • Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

  . 45 ust. 1 Konstytucji.- art. 37 par. 2 i 3 powyższej ustawy, w zakresie dotyczącym uprawnień Ministra Sprawiedliwości jest zgodny z art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji.- (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

  sprawach z zakresu prawa spadkowego przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego (art. 519(1) par. 1 k.p.c.). Sąd Najwyższy może natomiast postanowienie zmienić, uchylić bądź (...)

 • Koszty w procesie

  , koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (art. 98 par. 2-3 k.p.c.). W orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji sąd orzeka o kosztach (...)

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  brzmienie art. 49 w związku z art. 46 Ppsa. Po drugie normodawca jako racjonalny celowo rozróżnił skutki wobec osoby fizycznej i pozostałych stron. Ta uwaga była aktualna w chwili podjęcia (...)

 • Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

  Pietrzykowski, op. cit.). Źródłem informacji uzasadniających wszczęcie judykacyjnego postępowania nadzorczego, o którym mowa w art. 759 par. 2 k.p.c., winny być w takiej (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  art. 401 pkt 2 k.p.c. Natomiast niedoręczenie pozwanemu wydanego nakazu zapłaty (wraz z odpisami pozwu i dołączonych doń dokumentów - art. 491 § 3 k.p.c. w brzmieniu (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  niezbędnych kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji w wysokości nieprzekraczającej czwartej części opłaty.§ 3. Do określenia kosztów mediacji stosuje się odpowiednio art. 98 (...)

 • Interwencja uboczna w procesie

  interwencji od przeciwnika obowiązanego do zwrotu kosztów (art. 107 zd. 3 K.p.c.). Niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu (...)

 • Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia

  ] par. 2 k.p.c. w zw. z art. 479[14a] k.p.c.). przedawnienie roszczenia, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, uznanie długu, przerwanie terminu przedawnienia, roszczenie, dłużnik, (...)

 • Zwrot kosztów wysłania pisma procesowego

  umorzenia postępowania można złożyć zażalenie. Stosownie do treści art. 203 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego, w razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje (...)

 • Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

  k.p.c. w związku z art. 730 § 1 k.p.c., w związku z art. 13 § 2 tego kodeksu, przede wszystkim przez wydanie postanowienia zakazującego Prezydentowi RP (a w określonych (...)

 • Skutki nieprawidłowego pełnomocnictwa

  stronę. Termin do przedłożenia pełnomocnictwa może być przedłużony. Jeżeli nie chodzi o czynności naglące, to sąd wezwie do uzupełnienia w trybie art. 130 w zw. z art. 126 § 3, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane