Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wniosek o wznowienie postępowania o wykonanie kary

  odmówi Pan jej zapłaty, Pańska sprawa zostanie skierowana do sądu (art. 99 kpw).  Jeżeli zamierza Pan złożyć wniosek o wznowienie postępowania w celu zbadania zasadności mandatu, (...)

 • Postępowanie w sprawie o wykroczenie

  urzędu. Pozwala mu na to wprost art. 39 §1 k.p.w.Art 8 k.p.w. nakazuje odpowiednio stosować przepis art. 16 §1 k.p.k., zgodnie z którym, jeżeli organ prowadzący postępowanie (...)

 • Uprawnienia straży miejskiej - parkowanie

  niestawiennictwa oprócz ewentualnej sankcji z art. 53 kpw sąd może nałożyć grzywnę (mimo braku pouczenia w tym zakresie)? W grę pewnie wchodzi wykroczenie z art. 92 lub 97 kodeksu wykroczeń. (...)

 • Porada prawna na temat art.120 k.p.w

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.120 k.p.w, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Obalenie domniemania niewinnośći po nałożeniu mandatu karnego przez policję

  związku z powyższym należy powoływać się na literalne brzmienie art. 32 par. 1 i 2 k.p.w. oraz art. 5 k.p.k, które stanowią, że domniemanie winy obala jedynie prawomocny wyrok (...)

 • Fotoradar a Straż Miejska

  drogach publicznych – chodzi o przepisy inne niż art. 84-103a kw). Wykroczenia, za które strażnicy mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego są ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw

 • Naruszenie porządku publicznego

  Proszę o odpowiedź co do treści: art. 54 par. 1 KW oraz art. 56a kpw - w związku z otrzymanym pismem, w którym zostały przytoczone powyższe artykuły. Art. 54 Kw "Kto wykracza (...)

 • Status pokrzywdzonego w sprawach o wykroczenie

  określonego w art. 86 k.w., jest niewątpliwie pokrzywdzonym w rozumieniu § 1 art. 25 k.p.w. (J. Lewiński, Komentarz do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, LexPolonica). Powyższy (...)

 • Apelacja karna od wyroku zaocznego

  instancji (art. 14 § 1 pkt 1 kpw, art. 103 § 2 kpw, art. 105 § 3 kpw). Apelację wnosi się na piśmie w terminie zawitym (tzn. nieprzekraczalnym) 7 (...)

 • Kłopotliwe sąsiedztwo

  podstawie art. 54 KPW winna przeprowadzić czynności wyjaśniające i w przypadku stwierdzenia podstaw - wnieść wniosek o ukaranie. immisje, głośny sąsiad, wulgaryzmy, prawo sąsiedzkie, zakłócanie (...)

 • Świadectwo pracy stwierdza jedynie fakty

  podstawie art. 56 kodeksu pracy, może dochodzić sprostowania świadectwa pracy w trybie art. 97 § 2[1] kodeksu pracy? W odpowiedzi SN podjął uchwałęPracownik nie może skutecznie dochodzić (...)

 • Określenie zakresów i warunków ułatwiania przez pracodawców podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników

  rozporządzenia. W tym stanie rzeczy również samo rozporządzenie wydane na podstawie art. 103 k.p. nie spełnia wymogów określonych w art. 92 ust. 1 Konstytucji: Nie zostało wydane w celu wykonania (...)

 • Skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego

  Jak kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia określa skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego? Skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego reguluje art. 99 k.p.w. Zgodnie z nim w razie odmowy

 • Skutki nieuiszczenia grzywny za przekroczenie prędkości

  grzywny zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w administracji, bowiem właśnie w tym trybie następuje przymusowe wykonanie obowiązku uiszczenia mandatu – art. 100 kpw. skutki, nieuiszczenie

 • Nałożenie mandatu karnego bez kontaktu ze sprawcą wykroczenia

  niezapłacenia mandatu zaocznego wskazuje art. 99 kpw. Przepis ten stanowi, że „w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem (...)

 • Wznowienie postępowania mandatowego, prowadzonego na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

  wdając się w szczegóły obszernego uzasadnienia sąd stwierdził, że postępowanie mandatowe i będące jego pochodną postępowanie w trybie art. 101 kpw są na tyle odrębne, że nie można (...)

 • Mandat z fotoradaru a ujawnienie kierującego

  Policja, zgodnie z przepisami ustawy o Policji oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.w.). Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.w., do postępowania w sprawach o wykroczenia stosuje (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  ., sygn. I KZP 35/98). Sąd rejonowy jest także właściwy do rozpoznawania spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 114 § 2 k.k.s.) oraz spraw o wykroczenia (art. 9 § (...)

 • Nieobecność obwinionego na rozprawie

  się na rozprawę pod rygorem przymusowego doprowadzenia lub rozpoznania sprawy zaocznie, jeżeli nie stawi się bez usprawiedliwienia (art. 71 § 4 k.p.w. oraz art. 75 k.p.k. w zw. z art. (...)

 • Naruszenie obowiązku meldunkowego

  Otrzymałem zawiadomienie z komisariatu policji, że przesłano wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie mnie za popełnienie czynu art. 147 par. 1 kodeksu wykroczeń w związku z art. 4, 5 i 15 ustawy (...)

 • Wznowienie postępowania w sprawie o wykroczenia

  może nastąpić jedynie na wniosek ukaranego (co wynika z art. 542 § 3 kpk). Wniosek o wznowienie postępowania powinien być sporządzony przez adwokata albo radcę prawnego (art. 113 § 1 kpw (...)

 • Podejrzenie o popełnienie wykroczenia drogowego

  ukaranie - podejmuje stosowne kroki. Zgodnie z art. 54 par. 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, k.p.w. - w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie (...)

 • Nieobecność obwinionego na rozprawie

  postępowaniu w sprawach o wykroczenia udział obwinionego nie jest konieczny. Jednakże przepis art. 71 § 5 kpw stanowi, iż w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego, któremu doręczono (...)

 • Kto może zastępować oskarżyciela posiłkowego

  państwowa, samorządowa lub społeczna, także pracownik tej instytucji lub jej organu nadrzędnego\" - tak art. 30 § 1 kpw.). Nie może więc Pani zastępować córki w postępowaniu jako (...)

 • Straż Miejska - punkty karne

  zdjęciem z fotoradaru ma prawo ukarać dodatkowo kierowcę "punktami karnymi" oprócz mandatu? Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 2 k.p.w. osoba upoważniona do wystawienia mandatu może go wręczyć (...)

 • Wgląd do akt po zakończeniu postępowania

  uregulowań zawartych w kodeksie postępowania karnego. Konkretnie stanowi o tym art. 38 par. 1 kpw odsyłając do art. 156-158 kpk. Obwinionemu udostępnia się akta sprawy sądowej i (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Art. 97 kodeksu wykroczeń

  heja ludziska dostałem dziś mandat z art. 97 kw - parkowanie w obrębie skrzyżownia 300 zl jeden punkt. zostałem poinformowany, że to jest sztywna (...)

 • mandat

  Witam Przyszedł do mnie mandat do zapłaty i informacja, że fotoradar zarejestrował 80km/h w miejscu gdzie dozwolona prędkość wynosiła 40 km/h. (...)

 • Wyrok TK a mandat od Straży Miejskiej

  Witam, Otrzymałem od Straży Miejskiej w lutym 2007wezwanie w celu złożenia wyjaśnień - chodzi o przekroczenie prędkości zarejestrowane przez fotoradar (...)

 • pod w pływem alkoholu

  w dniu 1 lutego 2009r. o godzinie 21:01 we Wrocławiu przy ul. xxxxxxxx kierując pojazdem marki Opel Astra będąc w stanie nietrzeźwym spowodował zagrożenie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane