Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odrębna własność lokalu nie wygasa z końcem użytkowania wieczystego

  znajduje się budynek wielolokalowy, powoduje wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokalu w tym budynku (art. 235 § 2 k.c. w związku z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia (...)

 • Konsekwencje niewykonywania poleceń organu podatkowego

  prawna: Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926) Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

 • Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

  o wszczętym przeciw niemu postępowania karnoskarbowym najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminu zobowiązania.  Odpowiedzią na wyrok było ukształtowanie art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji (...)

 • Porada prawna na temat art.11

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.11, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zwolnienie często chorującego pracownika

  przypadku może się to skończyć nawet uznaniem, że pracownik dopuszcza się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków pracowniczych, co uzasadnia zwolnienie z pracy w trybie art. 52 kp (zwolnienie

 • Umowy pożyczki a zgoda wspólników

  . Niemniej zastosowanie art 230 ksh może zostać wyłączone lub zmienione w umowie spółki. Art 230 ksh ma bowiem zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Jeżeli zatem (...)

 • Trudniej wyciąć drzewo...

  dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 83f ust. 14 pkt 2, który wejdzie w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, określającego kryteria (...)

 • Alimenty będą lepiej ściągane

  kwalifikowanym przestępstwa w art. 209 § 1a. Przepis art. 209 § 1 w nowym brzmieniu penalizuje czyn polegający na:   uchylaniu się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, określonego (...)

 • Elastyczny czas pracy - dłuższy okres rozliczeniowy oraz zasady jego wprowadzania cz. I

  . Przepisy te tym samym obowiązują pracodawców niezależnie od treści komentowanego przepisu art. 129 § 2 k.p. Sformułowanie takie należy wobec tego ocenić jako podkreślenie obowiązku (...)

 • Czy prokurent powinien złożyć wniosek o upadłość?

  lub ujawnienia faktu, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie długów.   Powyższy przepis służy wzmocnieniu odpowiedzialności cywilnej określonej w art. 299 k.s.h. i art. (...)

 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki

  możliwości wystąpienia z roszczeniem o wypłatę dywidendy (art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowosci). Wreszcie zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości: Jeżeli sprawozdanie finansowe (...)

 • Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

  ; Słusznie wskazuje Henryk Pietrzykowski w Komentarzu do art. 896 Kodeksu postępowania cywilnego, że zajęcie wierzytelności na podstawie art. 896 obejmuje tylko wierzytelność istniejącą. Nie (...)

 • Skarga pauliańska

  . art. 1025, 1026 i 1036 § 2 k.p.c.). komornik, egzekucja, licytacja, ogłoszenia, nieruchomości, skarga pauliańska, hipoteka

 • Przedmiot skargi pauliańskiej

  na rzecz skarżącego wierzyciela, należy odliczyć od niego wartość hipoteki obciążającej nieruchomość i tak określony majątek poddać ocenie w zakresie wskazanym w art. 527 § 2 k.c.” (...)

 • Nieodpłatny przychód z darowizny samochodu

  działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 (...)

 • Kosmetyki otrzymane nieodpłatnie

  odrębnymi przepisami, jest: 1)   wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5 i 6 albo 2)   wartość przychodu, określonego w art. 12 ust. 5a i 6a, powiększona (...)

 • Umowa lojalnościowa

  określoną w art. 1012 k.p., a więc umowę, w świetle której zakaz podejmowania pracy na rzecz konkurencji będzie powstawał po ustaniu stosunku pracy (np. w skutek wypowiedzenia umowy o pracę

 • Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży samochodu.

  wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W celu prawidłowego wskazania jaki dochód podlega opodatkowaniu każdy wspólnik powinien w przychodach oraz kosztach podatkowych spółki

 • Czas pracy a delegacja

  szeroko rozumianego pozostawania w dyspozycji pracodawcy, lecz nie będzie to „pozostawanie w dyspozycji” w rozumieniu art. 128 § 1 k.p., który wymaga przebywania (fizycznej obecności) (...)

 • Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  ; Jaką datę uważa się za dzień zwrotu nadpłaty? Za dzień zwrotu nadpłaty – zgodnie z art. 77 b § 2 Ordynacji podatkowej - uważa się dzień: obciążenia rachunku bankowego organu (...)

 • Nieujawnione źródła przychodów – trzeba pilnować wydatków

  spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym (art. 7 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

 • Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  mowa), podlegają one bowiem z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących

 • Odroczenie lub rozłożenie na raty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy

  przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1, (...)

 • Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

  , to zgodnie z art. 111 § 2 kpa 14-dniowy termin do wniesienia odwołania będzie biegł dopiero od dnia doręczenia panu odpowiedzi na żądanie uzupełnienia decyzji.   W chwili obecnej po otrzymaniu (...)

 • Awans zawodowy n-la mianowanego

  działania ze strony dyrektora jak i Pani. W sytuacji gdy nie była Pani zadowolona z oceny należało się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 9c ust. 9 k.n.). Wobec powyższego

 • Wypłata dywidendy w spółce jednoosobowej

  wynagrodzenie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art 189 k.s.h. obowiązuje zakaz wypłat wspólnikom jakichokolwiek kwot z majątku spółki poza osiągniętym zyskiem. Należy także (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Art. 278/144

  Witam, otrzymalem dzisiaj poleconym list, gdzie miejscowa Policja wzywa mnie w charakterze świadka w sprawie XXXXXX ... z art. 278/144. Ktoś z Was (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)

 • Wyjazd za granicę trzeba będzie zgłosić do urzędu gminy !!!

  Obywatel polski będzie musiał zgłosić fakt wyjazdu za granicę w urzędzie gminy. Jeśli wyjazd ten będzie dłuższy niż sześć miesięcy, będzie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane