Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • prawa wierzyciela alimentacyjnego

  z art. 1081 § 1 k.p.c. dotyczy egzekucji z nieruchomości to należy uznać, iż dotyczy to wyłącznie wszystkich przepisów zawartych w dziale IV. tytułu II. Księgi Trzeciej k.p.c. (...)

 • Zajęcie egzekucyjne a zameldowanie

  zakresie. W omawianej sytuacji egzekucja skierowana może być w stosunku do ruchomości znajdujących się w mieszkaniu z którego nastąpiło wymeldowanie. Jednak zgodnie z art.845 par.2 KPC (...)

 • Środek zaskarżenia od postanowienia sądu

  dziecko mogłoby być skierowane. Sprostowania dokonano na podstawie art. 350 par.1 kpc. Sprawa była rozpoznana na posiedzeniu niejawnym przy udziale matki dziecka. Czy od tego Postanowienia (...)

 • Porada prawna na temat art.1086 par.4 kpc

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.1086 par.4 kpc, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  wskażą dopiero wówczas możliwa będzie eksmisja do wskazanej przez gminę noclegowni lub schroniska (art. 4 u.o.p.l. w zw. z art. 1064 par. 4 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, (...)

 • Właściwość sądu w sprawie o odszkodowanie

  odszkodowawcze z tytułu czynu niedozwolonego ma taki charakter, a jego wysokość uzasadnia właściwość tego sądu. Co do właściwości miejscowej to zgodnie z art.27 par 1 kpc powództwo (...)

 • Zmiana wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

  egzekucyjnego. Przesądza o tym treść art. 788 par. kpc. Przepis ten przewiduje, że jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem (...)

 • Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

  udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc w trybie zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu o rozwód. Zasądzono  koszty (...)

 • Odrzucenie skargi kasacyjnej a prawomocność

  to tym, iż nie występuje istotne zagadnienie prawne oraz nie istnieje potrzeba wykładni przepisów prawa budzących poważne wątpliwości. Nie zachodzi również nieważność postępowania. Skargę oparto (...)

 • Odszkodowanie za zwłokę sprzedającego

  .777 par.1 pkt.4 kpc. Nie posiadamy zapisu o karze umownej za zwłokę. Wiem jednak, iż należy nam się odszkodowanie za zwłokę w wydaniu przedmiotowej nieruchomości. Czy na pewno należy nam (...)

 • Wymogi formalne pism procesowych

  , a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu (art. 187par. 1 kpc.), a ponadto winien spełniać wymogi pisma procesowego, tj. zawierać: oznaczenie sądu, do którego (...)

 • Zmiana i uchylenie wyroku

  . 386 par. 4 k.p.c.).  Odrzucenie pozwuSąd zobowiązany jest odrzucić pozew, jeżeli zajdzie jedna z sytuacji wskazanych w art. 199, bądź 1099 k.p.c., tj.jeżeli droga sądowa (...)

 • Zażalenie na postanowienie sądu

  postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazać sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania (art. 386 par. 2 k.p.c. w zw. z art. 397 par. 2 (...)

 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

  ;Pietrzkowski Henryk, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2007, komentarz do art. 761 k.p.c., publ. LexPolonica). Nadto, (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

  sprawach z zakresu prawa spadkowego przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego (art. 519(1) par. 1 k.p.c.). Sąd Najwyższy może natomiast postanowienie zmienić, uchylić bądź (...)

 • Koszty w procesie

  , koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (art. 98 par. 2-3 k.p.c.). W orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji sąd orzeka o kosztach (...)

 • Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

  . 178 konstytucji.- art. 77 par. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz § 2, 2a, 3 i 3a powyższej ustawy jest zgodny z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 173 konstytucji oraz nie jest niezgodny (...)

 • Odpowiedź na sprzeciw

  w dalszym etapie postępowania ma wynikać z zarządzenia sądu a nie powinno następować poprzez odesłanie do art. 207 par. 3 kpc. Sąd powinien wyraźnie zaznaczyć rygor. Rygor określony (...)

 • Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

  równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego (art. 98 par. 2 k.p.c.). Gdy strona działa (...)

 • Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

  Pietrzykowski, op. cit.). Źródłem informacji uzasadniających wszczęcie judykacyjnego postępowania nadzorczego, o którym mowa w art. 759 par. 2 k.p.c., winny być w takiej (...)

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  brzmienie art. 49 w związku z art. 46 Ppsa. Po drugie normodawca jako racjonalny celowo rozróżnił skutki wobec osoby fizycznej i pozostałych stron. Ta uwaga była aktualna w chwili podjęcia (...)

 • Hipoteka przymusowa na rzecz Urzędu Skarbowego

  . 509 z ind. 1 par. 1 k.p.c.). Zgodnie z art. 398 z ind. 22 k.p.c. od orzeczenia referendarza sądowego można wnieść skargę w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia. Skargę rozpoznaje (...)

 • Postępowanie w sprawie działu spadku

  sprawą? Jak to się ma do art. 618 par. 1 i par. 2 kpc? Czy to prawda, że roszczenia z art. 618 i art. 686 nie podlegają opłatom sądowym w postępowaniu o dział spadku? (...)

 • Skutki nieprawidłowego pełnomocnictwa

  pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym (art. 130 par. 1 k.p.c.). Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone (...)

 • Zajęcie rachunku spółki cywilnej-kolizja przepisów

  . 863 kc i 870 kc. Sąd oddalił powództwo uzasadniając ze zajęcie nastąpiło na podst. art. 891 par. 1 kpc oraz że argument naruszenia art. 863 kc jest nie trafiony, bo egzekucja (...)

 • Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia

  ] par. 2 k.p.c. w zw. z art. 479[14a] k.p.c.). przedawnienie roszczenia, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, uznanie długu, przerwanie terminu przedawnienia, roszczenie, dłużnik, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • CZY KOMORNIK MIAŁ PRAWO?

  MAM PRZYZNANE ALIMENTY NA DWOJE DZIECI W KWOCIE 600 ZŁ, ZGŁOSIŁAM SPRAWE DO KOMORNIKA. ZAKŁAD PRACY PRZESŁAŁ NA JEGO KONTO KWOTĘ 600 ZŁ GDYŻ POZOSTAŁA (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • Zwrot opłaty sądowej

  Kiedy sąd ma obowiązek zwrócić wpłaconą opłatę sądową w sprawie cywilnej. Czy po wycofaniu pozwu przed wyznaczeniem terminu rozprawy, czy przed (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Jakie świadek ma prawa ?

  Mam być świadkiem w procesie mamy i jej męża.Mogę odmówić składania zeznań to wiem,ale czy mogę to zrobić przez sprawą czy muszę koniecznie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane