Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

  Stan faktycznyZostałem zwolniony z pracy bez okresu wypowiedzenia z powodu art.52 par.1 pkt.1 i 2. Byłem pracownikiem w firmie prywatnej z 8 letnim stażem. Pracowałem w dziale sprzedaży (...)

 • Przedawnienie karalności czynu a zadośćuczynienie

  popełnionego przestępstwa wynikła. Zgodnie z art. 17 par.1 pkt 6 kodeksu postępowania karnego nie wszczyna się postępowania a wszczęte umarza, gdy nastąpiło przedawnienie karalności. (...)

 • Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

  . 178 konstytucji.- art. 77 par. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz § 2, 2a, 3 i 3a powyższej ustawy jest zgodny z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 173 konstytucji oraz nie (...)

 • Porada prawna na temat art.100 par.2 pkt.4

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.100 par.2 pkt.4, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zażalenie na umorzenie dochodzenia

  prokuratura wysłała zawiadomienie, że wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego w postaci dochodzenia. Podstawą umorzenia był art. 17 par. 1 pkt 2 kodeksu (...)

 • Umorzenie a zawieszenie egzekucji

  wierzyciel stosownego wniosku o podjęcie egzekucji nie zgłosił, w myśl art. 59 par. pkt 8 powołanej wyżej ustawy, postępowanie egzekucyjne umarza się, jeżeli postępowanie egzekucyjne (...)

 • Przyczyny rozwiązania umowy o pracę

  rozwiązania umowy (art. 52 par.1 pkt.1 kp)? Czy wspomniana sytuacja nie da w przypadku postępowania sądowego podstaw do przywrócenia pracownika do pracy (z przyczyn formalnych, np. 30 dni (...)

 • Odszkodowanie za zwłokę sprzedającego

  .777 par.1 pkt.4 kpc. Nie posiadamy zapisu o karze umownej za zwłokę. Wiem jednak, iż należy nam się odszkodowanie za zwłokę w wydaniu przedmiotowej nieruchomości. Czy na pewno należy nam (...)

 • Na odmowę zawieszenia postępowania zażalenie nie przysługuje

  Uregulowanie zawarte w art.194 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznaje stronom postępowania (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  ; 1, art. 41, art. 43 § 2, art. 51, art. 57, art. 58 § 1 i 2a, art. 60 § 1 i 2, art. 62, art. 63, art. 66 § 1, art. 67, art. (...)

 • Zabezpieczenie umowy pożyczki

  1) Czy notariusz może odebrać oświadczenie w trybie art. 777 par.1 pkt 4 lub 5 od małżonka dłużnika z tytułu umowy pożyczki? Przepis mówi o DŁUŻNIKU. Czy można uznać, że małżonek (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  ) Banki i SKOK-i nie przekazują izbie rozliczeniowej kompleksowej informacji o rachunkach (art. 119zp § 1 pkt 1 O.p.) i zestawień transakcji dotyczących rachunków (art. 119zp (...)

 • Zwrot nakładów na wyposażenie mieszkania

  17.05.1990r o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy i organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw , art. 162 par.1 pkt. (...)

 • Notariusz a zgromadzenie sp. komandytowo-akcyjnej

  utworzenia w spółce wewnętrznego regulaminu urzędowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy czy też rady nadzorczej, o ile jest utworzona. Na mocy odesłania z art. 126 par.1 pkt 2 psh, (...)

 • Postępowanie administracyjne

  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W przypadku złożenia takiej skargi WSA odrzuci ją ze względu na niewyczerpanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym (art. 52 w zw. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  . 35 ust. 1 pkt 2 wypłacający podatnikom wyłącznie stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, sporządzają jedynie informację, o której mowa w art. 35 (...)

 • Diety z tytułu podróży służbowych

  również literalnie wezwanie sądu - nie chodzi tu o składniki wskazane w art. 831 par. 1 pkt. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Przypominamy jednocześnie, że sąd może uznać, (...)

 • Uznanie długu i postępowanie sądowe

  dowody na ich poparcie. W myśl przywołanego wyżej art. 485 par. pkt 3 kpc, sąd wyda nakaz zapłaty, jeśli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a okoliczności uzaadniające dochodzone (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  zabezpieczeniu wygasa, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości albo w części bezskuteczna. Art. 33c. § 1. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2, § 4 pkt 2 oraz art. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  wymagalności zapłaty. Art. 17l. Do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warunków, określonych w art. 17b ust. 1 pkt (...)

 • Kierujący pojazdami

  których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2. 5. Okres ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem jest przedłużany, za opłatą, o której mowa w ust. (...)

 • Ważność umowy podpisanej przez małżonka

  . Małżonkowie pozostają we wspólności ustawowej. Czy umowa podpisana przez małżonka jest ważna i czy wywiera skutki dla firmy drugiego z małżonków? Czy jest to może czynność, na którą w świetle (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  ; oświadczenia dla potrzeb zastosowania art. 88q, pozwalającego na wpis wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na 3 lata, analogiczny do art. 14 ustawy z dnia 20 lipca (...)

 • Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

  świadectwie pracy jako przyczynę rozwiązania umowy art. 52 par.1 pkt.1 kodeksu pracy. Pouczył również, że pracownikowi przysługuje prawo do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o (...)

 • Zwolnienie dyscyplinarne a świadectwo pracy

  Czy można w świadectwie pracy wpisać pracownikowi jako sposób rozwiązania umowy o pracę zwolnienie dyscyplinarne zgodnie z art. 52 par1 pkt. 1kp? Aktem prawnym regulującym wydawanie (...)

 • Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  zawyżenia.Zmiana art. 87 ma na celu doprecyzowanie zakresu odesłania, o którym mowa w tym przepisie, oraz jest konsekwencją zmian polegających na dodaniu art. 4 pkt 27 oraz art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • świadectwo pracy i art.41par1K.P.

  Dzień dobry od 04.04.2012 do 03-04-2013 miałam umowę na czas określony ( w czasie tej umowy urodziłam synka i byłam na macierzyńskim do lutego 2013 (...)

 • Apelacja termin

  Witam. Mam takie pytanie. Jeżeli termin wniesienia apelacji przypada na sobotę, a w poniedziałek jest święto, to można ją wnieść we wtorek? Pzdr. (...)

 • wypowiedzenie ze strony pracodawcy a odprawa

  Witam, mąż pracował w dużej sieciowej firmie przez 7lat, został zwolniony za wypowiedzeniem ze strony pracodawcy z 3msc okresem wypowiedzenia, z art (...)

 • czy przysługuje odprawa

  Witam i proszę o pomoc. Byłem zatrudniony w firmie ponad 9 lat na czas okreslony do końca 2010 r. W październiku zeszłego roku dostałem od pracodawcy (...)

 • Jak odzyskać pieniądze? Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Co dalej?

  Proszę o pomoc lub cenne wskazówki.Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Z wyroku dowiedziałam sie, że firma (spółka jawna) jest w likwidacji. Komornik (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane