Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Właściwość dokumentu

  17 sierpnia 2000 r.; II CKN 894/00; Biuletyn Sądu Najwyższego 2000/10 str. 14). Możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa ustnie. Mianowicie, zgodnie z art. 89 par. 2 k.p.c. (...)

 • Uwierzytelnianie dokumentu przez radcę prawnego

  uwierzytelniania dokumentów. Jego uprawnienia w tym zakresie dotyczą jedynie postępowania cywilnego i przewidziane są w kodeksie postępowania cywilnego. Dla przykładu art. 89 par. 1 kpc (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  wskażą dopiero wówczas możliwa będzie eksmisja do wskazanej przez gminę noclegowni lub schroniska (art. 4 u.o.p.l. w zw. z art. 1064 par. 4 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, (...)

 • Porada prawna na temat art. 89 par.1 kpc

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art. 89 par.1 kpc, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Skutki nieprawidłowego pełnomocnictwa

  pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym (art. 130 par. 1 k.p.c.). Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone (...)

 • Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

  udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc w trybie zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu o rozwód. Zasądzono  koszty (...)

 • Zniesienie wspólności i podział majątku przed orzeczeniem separacji - opinia prawna

  umowie zastrzeżenia, że rozliczenia te zostaną przeprowadzone później, pozbawia strony możliwości ich dochodzenia (art. 45 kro, art. 618 § 3 kpc zastosowany w drodze analogii). (...)

 • Pełnomocnictwo trzeba przedłożyć w formie papierowej

  swoje umocowanie w sposób określony w art. 89 § 1 i art. 126 § 3 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Inaczej mówiąc - nawet jeśli wniosek złożony jest (...)

 • Zmiana i uchylenie wyroku

  . 386 par. 4 k.p.c.).  Odrzucenie pozwuSąd zobowiązany jest odrzucić pozew, jeżeli zajdzie jedna z sytuacji wskazanych w art. 199, bądź 1099 k.p.c., tj.jeżeli droga sądowa (...)

 • Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym (i nie tylko), które weszły w życie 8 września 2016 r.

  egzekucyjnych (art. 773 § 3 k.p.c.) - zobowiązanie dłużnika do złożenia wykazu majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej (art.8011 §1 k.p.c.)  - wprowadzenie (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  , inni współuczestnicy nie odpowiadają. Art. 106. Udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasądzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od Skarbu Państwa. Art. 107. Interwenient (...)

 • Zażalenie na postanowienie sądu

  postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazać sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania (art. 386 par. 2 k.p.c. w zw. z art. 397 par. 2 (...)

 • Sam podpis do poświadczenia za zgodność nie wystarczy

  kolei art. 89 k.p.c. pozwala radcy prawnemu poświadczyć zgodność odpisu nie tylko pełnomocnictwa, ale i innych dokumentów wykazujących jego umocowanie. W tym przypadku jednak poświadczenie (...)

 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

  ;Pietrzkowski Henryk, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2007, komentarz do art. 761 k.p.c., publ. LexPolonica). Nadto, (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

  sprawach z zakresu prawa spadkowego przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego (art. 519(1) par. 1 k.p.c.). Sąd Najwyższy może natomiast postanowienie zmienić, uchylić bądź (...)

 • Koszty w procesie

  , koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (art. 98 par. 2-3 k.p.c.). W orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji sąd orzeka o kosztach (...)

 • Odpowiedź na sprzeciw

  w dalszym etapie postępowania ma wynikać z zarządzenia sądu a nie powinno następować poprzez odesłanie do art. 207 par. 3 kpc. Sąd powinien wyraźnie zaznaczyć rygor. Rygor określony (...)

 • Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

  Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok (...)

 • Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

  równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego (art. 98 par. 2 k.p.c.). Gdy strona działa (...)

 • Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna

  ). Ewentualnie na podstawie art. 7 KPC w zw. z art. 86 KRO istnieje możliwość wniesienia stosownych powództw przez prokuratora, którego nie wiążą zakreślone powyżej terminy. W praktyce (...)

 • Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

  Pietrzykowski, op. cit.). Źródłem informacji uzasadniających wszczęcie judykacyjnego postępowania nadzorczego, o którym mowa w art. 759 par. 2 k.p.c., winny być w takiej (...)

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  brzmienie art. 49 w związku z art. 46 Ppsa. Po drugie normodawca jako racjonalny celowo rozróżnił skutki wobec osoby fizycznej i pozostałych stron. Ta uwaga była aktualna w chwili podjęcia (...)

 • Postępowanie w sprawie działu spadku

  sprawą? Jak to się ma do art. 618 par. 1 i par. 2 kpc? Czy to prawda, że roszczenia z art. 618 i art. 686 nie podlegają opłatom sądowym w postępowaniu o dział spadku? (...)

 • Hipoteka przymusowa na rzecz Urzędu Skarbowego

  . 509 z ind. 1 par. 1 k.p.c.). Zgodnie z art. 398 z ind. 22 k.p.c. od orzeczenia referendarza sądowego można wnieść skargę w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia. Skargę rozpoznaje (...)

 • Zajęcie rachunku spółki cywilnej-kolizja przepisów

  . 863 kc i 870 kc. Sąd oddalił powództwo uzasadniając ze zajęcie nastąpiło na podst. art. 891 par. 1 kpc oraz że argument naruszenia art. 863 kc jest nie trafiony, bo egzekucja (...)

 • Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia

  ] par. 2 k.p.c. w zw. z art. 479[14a] k.p.c.). przedawnienie roszczenia, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, uznanie długu, przerwanie terminu przedawnienia, roszczenie, dłużnik, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • CZY KOMORNIK MIAŁ PRAWO?

  MAM PRZYZNANE ALIMENTY NA DWOJE DZIECI W KWOCIE 600 ZŁ, ZGŁOSIŁAM SPRAWE DO KOMORNIKA. ZAKŁAD PRACY PRZESŁAŁ NA JEGO KONTO KWOTĘ 600 ZŁ GDYŻ POZOSTAŁA (...)

 • Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

  Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa mieszkaliśmy u jej (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!!

  Po tym co mnie spotkało uważam że polskie prawo to jedna wielka kpina i bzdura. Jakiś czas temu sprzedałem książkę za 40 zł,kupujący wpłacił (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane