Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego na małżonka

  której mowa w art. 787 kpc, nie jest postrzegana jednolicie. Rodzi się pytanie, czy dokument określony w art. 787 kpc powinien pochodzić od małżonka dłużnika, (...)

 • Tytuł egzekucyjny przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim

  klauzuli wykonalności staje się prawomocne, ustrój wspólności majątkowej już nie istnieje - art. 787 k.p.c. nie ma zastosowania. W klauzuli wykonalności wydanej w trybie (...)

 • Nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika

  wyłączenie małżonki i majątku wspólnego spod egzekucji? Czy należy wskazać iż wierzyciel skierował swój wniosek przeciw małżonce wbrew temu co wskazuje art. 787 kpc? Zgodnie z (...)

 • Porada prawna na temat art. 787 kpc

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art. 787 kpc, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zgody małżonka nie można domniemywać

  prawa materialnego dostosowany jest również przepis art. 787 k.p.c., zgodnie z którym tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim (...)

 • Odpowiedzialność współmałżonka za długi

  wspólnego małżonków. Albowiem na podstawie art. 787[1] kpc tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko (...)

 • Wniosek o rozszerzenie klauzuli wykonalności

  praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy (art. 776(1) k.p.c.), w przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem wspólnym (np. pożyczka znacznej (...)

 • Rozszerzenie klauzuli na małżonka

  razie skierowania egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w trybie art. 787 k.p.c. do majątku odrębnego małżonka dłużnika, nie może on bronić się w drodze powództwa o (...)

 • Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

  pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.  Z kolei zgodnie z art. 787 kpc tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku (...)

 • Klauzula wykonalności przeciw małżonkowi dłużnika

  stycznia 2005 roku. Zgodnie z przepisem art. 787 kpc tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko (...)

 • Odpowiedzialność za długi męża

  majątkowa już nie istnieje, to w takiej sytuacji art. 787 § 1 k.p.c. nie ma zastosowania (postanowienie SN z dnia 26 czerwca 1974 r., III CRN 127/74, OSNCP 1975, nr 6, poz. 97). Obligatoryjne (...)

 • Rozszerzenie klauzuli na współmałżonka dłużnika

  przepis art. 787[1] kpc: „tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (...)

 • Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

  . Odnosi się także do małżonka dłużnika, przeciwko któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 k.p.c. i w następstwie czego uzyskał on status dłużnika. Zagadnienie (...)

 • Co się dzieje z klauzulą po podziale majątku?

  . Klauzula wykonalności nadana tytułowi egzekucyjnemu przeciwko małżonkowi dłużnika na podstawie art. 787 k.p.c. nie daje podstawy do prowadzenia z niego egzekucji. Wprawdzie uprawnia (...)

 • Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego

  . 777 kpc stanowi tytuł egzekucyjny, w oparciu o który sąd nadaje postanowieniem klauzulę wykonalności. Przedmiotową sytuację reguluje zaś przepis art. 787 kpc, który (...)

 • Zawieranie umowy z osobą fizyczną

  przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787 KPC) nie jest dopuszczalne stosowanie domniemania faktycznego przy ustalaniu, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała za (...)

 • Egzekucja z mieszkania spółdzielczego

  małżonek może skorzystać z tego uprawnienia. W tezie powołanego orzeczenia czytamy: „Jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego opartego na tytule egzekucyjnym opatrzonym klauzulą wykonalności z art. (...)

 • Powództwo przeciwegzekucyjne

  Czym jest powództwo przeciwegzekucyjne? Powództwo przeciwegzekucyjne uregulowane następującym przepisem Kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc): Art.840.§1. kpc Dłużnik (...)

 • Uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko małżonkowi dłużnika, w postępowaniu rozpoznawczym

  postępowania rozpoznawczego (podstawie art. 319 k.p.c.) można oczekiwać że w tym trybie sąd będzie mógł nadać klauzulę wykonalności na żonę dłużnika bez skierowania do dalszego postępowwania? (...)

 • Klauzula wykonalności na małżonka dłużnika

  wysłucha małżonka dłużnika (art. 787 kpc w dotychczasowym brzmieniu). Nie oznacza to jednak, iż wierzyciel będzie obowiązany uczestniczyć w tym posiedzeniu - będzie tak jedynie wówczas, (...)

 • Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

  wynagrodzenia za pracę małżonka dłużnika. Przyjmujemy, iż dysponuje Pan tytułem wykonawczym, którym mowa w art. 787 k.p.c., tj. tytułem egzekucyjnym wydanym przeciwko osobie (...)

 • Zgoda żony na wystawienie weksla a poręczenie

  podpisanie weksla przez męża, nie będzie odpowiadała wyłącznie majątkiem osobistym. Jak z kolei wynika z przepisu art. 787 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej (...)

 • Żądanie unieważnienia intercyzy

  odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową (art. 787 kpc), okoliczność, że po powstaniu wierzytelności małżonkowie umownie wyłączyli wspólność ustawową”. (...)

 • Egzekucja komornicza z majątku wspólnego małżonków

  to reguluje art. 787 k.p.c. i następne. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, przepis ten nie ma jednak zastosowania w przypadku śmierci małżonka będącego dłużnikiem bądź też (...)

 • Powiadomienie wierzyciela o zawarciu umowy małżeńskiej, dotyczącej rozdzielności majątkowej

  małżeńskim, klauzuli wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową (art. 787 kpc), (...)

 • Rozdzielność majątkowa a wierzytelności

  , z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową (art. 787 k.p.c.), okoliczność, że po powstaniu wierzytelności małżonkowie umownie wyłączyli (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

  Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa mieszkaliśmy u jej (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • CZY KOMORNIK MIAŁ PRAWO?

  MAM PRZYZNANE ALIMENTY NA DWOJE DZIECI W KWOCIE 600 ZŁ, ZGŁOSIŁAM SPRAWE DO KOMORNIKA. ZAKŁAD PRACY PRZESŁAŁ NA JEGO KONTO KWOTĘ 600 ZŁ GDYŻ POZOSTAŁA (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane