Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego

  , spadkobierca lokatora kwaterunkowego, art. 691 kc, wypowiedzenie umowy najmu, prawa najemcy, najem

 • Brat nie wstąpi w stosunek najmu

  pożycia faktycznego, a nie pożycia tak jak w małżeństwie, prowadzi przekreślenia celu, jaki przyświecał nadaniu art. 691 k.c. jego aktualnego brzmienia. Intencją ustawodawcy było (...)

 • Osoba tej samej płci może wstąpić w stosunek najmu

  uznał, że skoro przepis art. 691 k.c. nie mówi o pożyciu małżeńskim, to ma on zastosowanie nie tylko do związków heteroseksualnych niepołączonych węzłem małżeńskim, (...)

 • Porada prawna na temat art. 691 kc

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art. 691 kc, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Najem lokalu komunalnego

  w stosunek najmu, gdyż nie mieści się w kręgu podmiotowym wyznaczonym przez art. 691 k.c. Nie można bowiem jej uznać za osobę będącą w stałym wspólnym pożyciu z najemcą.   (...)

 • Unieważnienie wykupu mieszkania kwaterunkowego

  na rzecz babci. Sąd nie ma więc podstaw do podważania tej transakcji. Wydaje się, iż w przedstawionym stanie nie znajdzie jednak zastosowania przepis art. 691 kc. Zgodnie z przedstawionymi

 • Najem lokalu

  . (sygn. III CRN 314/80) podkreślił, że przesłanka co do stałego zamieszkania z najemcą z art. 691 kc zawiera w sobie wymaganie, żeby osoba bliska najemcy nie miała innego mieszkania, (...)

 • Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

  art. 691 kc następuje z mocy samego prawa, a ocena, czy zostały spełnione przewidziane tym przepisem przesłanki, zwykle nie wywołuje sporu między wynajmującym a osobą bliską. Jeżeli (...)

 • Wstąpienie w stosunek najmu

  najmu będzie kontynuowany z Panią jako najemcą lokalu. Wracając do art. 691 kc, przewiduje on, iż w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: (...)

 • Wstąpienie w stosunek najmu

  warunków dotychczasowej umowy. Kwintesencją "wstąpienia" jest jedynie zmiana podmiotu, nie warunków umowy. Mało tego, osoba uprawniona na podstawie art. 691 k.c. może żądać ustalenia (...)

 • Żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu nie przedawnia się

  stosunku prawnego, którego materialnoprawną podstawę stanowi art. 691 k.c. Przedawnienie dotyczy zaś roszczeń majątkowych. Żądanie ustalenia przez sąd, że dana osoba wstąpiła w (...)

 • Wstąpienie w stosunek najmu a spadek

  jako najemcy, tzn. stają się współnajemcami na dotychczasowych warunkach. Wstąpienie w stosunek najmu, regulowane w art. 691 k.c. jest instytucją odrębną od dziedziczenia, uregulowanego (...)

 • Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

  na podstawie art. 691 KC, jest uprawniona do wystąpienia o stwierdzenie nabycia spadku po wynajmującym”. W innej uchwale Sąd Najwyższy przyznał to uprawnienie współwłaścicielom

 • Lokale komunalne - nowe zasady najmu

  stale aż do śmierci będą miały roszczenie o zawarcie z nimi umowy najmu lokalu przez gminę. Wprawdzie aktualnie obowiązuje przepis art. 691 k.c., zezwalający osobom najbliższym na (...)

 • Wstąpienie w stosunek najmu

  wymienionych w art. 691 § 1 k.c., także wtedy gdy łączyła go z najemcą więź gospodarcza i uczuciowa.”Wydaje się, że Sąd Najwyższy do grona osób pozostających we „wspólnym (...)

 • Właściwość sądu przy ustaleniu wstąpienia w stosunek najmu

  miejsce zmarłego najemcy na podstawie art. 691 § 1 kc, nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 listopada 2003 r., sygn. (...)

 • Wstąpienie spadkobiercy w stosunek najmu - opinia prawna

  potwierdza ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002r., w którym stwierdzono, że "wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w art. 691 § 1 k.c. (...)

 • Stałe zamieszkanie a wstąpienie w stosunek najmu

  trybie artykułu 691 kc? Jak jest interpretowane "stałe zamieszkanie" w rozumieniu art. 691? Nadmieniam, że córka zmarłego wyjechała na pobyt czasowy do USA na kilka miesięcy przed (...)

 • Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

  zwrócić temu, kto szkodę naprawił, kwotę odpowiadającą jej winie i stopniowi przyczynienia się do powstania szkody. Między zaś współkontrahentami umowy o dzieło przepis art. 646 (...)

 • W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

  terminu przedawnienia niedozwoloną w świetle art. 123 § 1 k.c., ponieważ wierzycielowi przysługuje tylko uprawnienie do zrzeczenia się korzystania z zarzutu przedawnienia (art. 117 § (...)

 • Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  (art. 116 KSH), podjęciem czynności reprezentacyjnych spółki bez poinformowania osoby trzeciej o źródle swego umocowania lub z przekroczeniem jego granic oraz działając bez umocowania

 • Prawo spadkowe - Sprawdź co reguluje prawo spadkowe?

  osobowość prawną). Spadkobiercą może być także dziecko poczęte, lecz nienarodzone w chwili otwarcia spadku. Zgodnie z art. 927 § 2 K.c. nasciturus dochodzi do dziedziczenia, jeśli urodzi (...)

 • Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

  nie pobiera wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki (art. 46 w zw. z art. 103 KSH). Regulacja ta stanowi lex specialis w stosunku do przepisów KC, mówiących, że jeżeli (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  , do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Art. 17. Przepisów art. 14 i art. 16 nie stosuje się do wypadków, w których powodem wydania wyroku nakazującego opróżnienie lokalu (...)

 • Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

  w każdej chwili odwołana (art. 1097 KC w zw. z art. 2 KSH)) Mocodawca nie może zrzec się prawa odwołania umocowania, inaczej niż to jest w przypadku zwykłego pełnomocnictwa cywilnego (...)

 • Dopuszczalna nierówność dzieci najemców...

  ;łnajemców nie spełniają tego warunku. Trybunał Konstytucyjny zauważył także dodatkowe argumenty, przemawiające za konstytucyjnością art. 691 § 5 Kodeksu cywilnego. Po pierwsze, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane